NAT500: Studiestartsprøve

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: N700017102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N700017101
ECTS-point: 0

Godkendelsesdato: 16-02-2020


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

Studerende der tidligere har aflagt forsøg i studiestartsprøven og har søgt om optagelse på ny uddannelse/samme uddannelse via den koordinerede tilmelding skal deltage i studiestartprøven igen.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Ingen

Formål

Studiestartsprøven afprøver færdigheder som læres i uddannelsens introduktionskursusPrøven har til hensigt at dokumentere at den studerende er startet på studiet og er aktiv deltagende.

Målbeskrivelse

At den studerende kan begå sig på universitetet og har kendskab til universitetets studiemæssigeregler.

Indhold

Emner fra uddannelsens introduktionskursus.

Litteratur

Se itslearning pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Den obligatoriske opgave skal være gennemført og bestået i starten af september. 

Udprøvninger

Obligatorisk opgave

EKA

N700017102

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Hjælemidler tilladt

ECTS-point

0

Uddybende information

Den obligatoriske opgave udleveres elektronisk på studiestartsprøvens egen side i itslearning.
Bestås den obligatoriske opgave ikke i første forsøg, har den studerende mulighed for en omprøve. Hvis den studerende ikke deltager i prøven eller ikke består omprøven, bliver den studerende udskrevet fra universitetet.

Vejledende antal undervisningstimer

2 timer per semester

Undervisningsform

Studiestartsprøven er baseret på undervisningen i din uddannelses introducerende kursus.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Søren Sten Hansen shan@sdu.dk Det Naturvidenskabelige Fakultetssekretariat

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Det Naturvidenskabelige Fakultet

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode
BA Centralt fag datalogi et-faglig særligt forløb for datamatikere - optag 1. september 2018, 2019 og 2020 Bachelor i datalogi | Odense 1 E20
BA Centralt fag datalogi et-faglig særligt forløb for datamatikere - optag 1. september 2018, 2019, 2020 og 2021 Bachelor i datalogi | Odense 1 E21
BA Centralt fag datalogi et-faglig særligt forløb for datamatikere - optag 1. september 2019, 2020, 2021 og 2022 Bachelor i datalogi | Odense 1 E22
BA Centralt fag datalogi et-faglig særligt forløb for datamatikere - optag 1. september 2020, 2021 og 2022 Bachelor i datalogi | Odense 1 E23
BA Centralt fag datalogi et-faglig særligt forløb for datamatikere - optag 1. september 2023 Bachelor i datalogi | Odense 1 E22
BA Centralt fag datalogi et-faglig særligt forløb for datamatikere - optag 1. september 2023 Bachelor i datalogi | Odense 1 E23
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i farmaci | Odense 1 E20
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i farmaci | Odense 1 E21
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2020, 2021 og 2022 Bachelor i farmaci | Odense 1 E22
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2020, 2021, 2022 og 2023 Bachelor i farmaci | Odense 1 E23
BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1.september 2020 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 1 E22
BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1.september 2020 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 1 E21
BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1.september 2020 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 1 E20
BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1.september 2020 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 1 E23
BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1.september 2021 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 1 E22
BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1.september 2021 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 1 E23
BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1.september 2021 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 1 E21
BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1.september 2022 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 1 E22
BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1.september 2022 og 2023 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 1 E23
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i biologi | Odense 1 E20
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biologi | Odense 1 E21
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biologi | Odense 1 E23
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2020, 2021 og 2022 Bachelor i biologi | Odense 1 E22
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i biologi | Odense 1 E23
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2023 Bachelor i biologi | Odense 1 E23
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i biologi | Odense 1 E20
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biologi | Odense 1 E21
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biologi | Odense 1 E23
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2020, 2021 og 2022 Bachelor i biologi | Odense 1 E22
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2022 og 2023 Bachelor i biologi | Odense 1 E23
BA Centralt fag i biologi med sidefag i Datalogi - optag 1. september 2020, 2021 og 2022 Bachelor i biologi | Odense 1 E22
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E22
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2019, 2020 og 2021 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E21
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E23
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E22
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E23
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2021 og 2022 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E22
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E23
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2023 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E23
BA Centralt fag i fysik med sidefag i Matematik - optag 1. september 2020 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E23
BA Centralt fag i fysik med sidefag i Matematik - optag 1. september 2020 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E22
BA Centralt fag i fysik med sidefag i Matematik - optag 1. september 2021 og 2022 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E22
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E22
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2019 og 2020 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E22
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2019 og 2020 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E20
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2019, 2020 og 2021 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E21
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E23
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E23
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2021 og 2022 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E22
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E23
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2023 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E23
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E20
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E23
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E23
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2022 og 2023 Bachelor i kemi | Odense 1 E23
BA Centralt fag kemi et-faglig med specialisering i Medicinalkemi - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
BA Centralt fag kemi et-faglig med specialisering i Medicinalkemi - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
BA Centralt fag kemi et-faglig med specialisering i Medicinalkemi - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E23
BA Centralt fag kemi et-faglig med specialisering i Medicinalkemi - optag 1. september 2022 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
BA Centralt fag kemi et-faglig med specialisering i Medicinalkemi - optag 1. september 2022 og 2023 Bachelor i kemi | Odense 1 E23
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E20
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E23
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E23
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2022 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2022 og 2023 Bachelor i kemi | Odense 1 E23
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag i Datalogi - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag i Datalogi - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E23
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag i Datalogi - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E23
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag i Datalogi - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag i Datalogi - optag 1. september 2022 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag i Datalogi - optag 1. september 2022 og 2023 Bachelor i kemi | Odense 1 E23
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2020 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 1 E20
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2020 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 1 E23
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2020 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 1 E22
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2020 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 1 E21
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2021 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 1 E21
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2021 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 1 E23
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2021 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 1 E22
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2022 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 1 E22
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2022 og 2023 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 1 E23
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E20
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E22
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E21
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E23
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E22
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2022 og 2023 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E23
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E20
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E23
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E22
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E21
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E23
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E22
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2023 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E23
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2020 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E20
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2020 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E21
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2020 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E23
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2020 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E22
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E21
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E22
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E23
BA centralt fag i datalogi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i datalogi | Odense 1 E20
BA centralt fag i datalogi et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i datalogi | Odense 1 E23
BA centralt fag i datalogi et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i datalogi | Odense 1 E21
BA centralt fag i datalogi et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i datalogi | Odense 1 E22
BA centralt fag i datalogi et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i datalogi | Odense 1 E22
BA centralt fag i datalogi et-faglig - optag 1. september 2022 og 2023 Bachelor i datalogi | Odense 1 E23
BA centralt fag i datalogi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i datalogi | Odense 1 E20
BA centralt fag i datalogi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i datalogi | Odense 1 E23
BA centralt fag i datalogi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i datalogi | Odense 1 E21
BA centralt fag i datalogi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i datalogi | Odense 1 E22
BA centralt fag i datalogi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2022 Bachelor i datalogi | Odense 1 E22
BA centralt fag i datalogi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2022 og 2023 Bachelor i datalogi | Odense 1 E23
BA centralt fag i datalogi to-faglig med sidefag i matematik - optag 1. september 2020 Bachelor i datalogi | Odense 1 E20
BA centralt fag i datalogi to-faglig med sidefag i matematik - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i datalogi | Odense 1 E21
BA centralt fag i datalogi to-faglig med sidefag i matematik - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i datalogi | Odense 1 E22
BA centralt fag i datalogi to-faglig med sidefag i matematik - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i datalogi | Odense 1 E23
BA centralt fag i datalogi to-faglig med sidefag i matematik - optag 1. september 2022 Bachelor i datalogi | Odense 1 E22
BA centralt fag i datalogi to-faglig med sidefag i matematik - optag 1. september 2022 og 2023 Bachelor i datalogi | Odense 1 E23
BA centralt fag i kunstig intelligens et-faglig - Optag 2023 Bachelor i kunstig intelligens | Odense 1 E23
Ikke længere gældende per 31. august 2021 - BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2020 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 1 E22
Ikke længere gældende per 31. august 2021 - BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2020 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 1 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2021 - BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2020 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 1 E23
Ikke længere gældende pr-BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
Ikke længere gældende pr-BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E23
Ikke længere gældende pr-BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
Ikke længere gældende pr. 31. august 2022: BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2019, 2020 og 2021 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E22
Ikke længere gældende pr. 31. august 2022: BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E23
Ikke længere gældende pr. 31.august 2021 BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1.september 2020 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 1 E22
Ikke længere gældende pr. 31.august 2021 BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1.september 2020 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 1 E23
Ikke længere gældende pr. 31.august 2021 BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1.september 2020 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 1 E21
Ikke længere gældende pr. 31.august 2021 BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
Ikke længere gældende pr. 31.august 2021 BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E23
Ikke længere gældende pr. 31.august 2022: BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1.september 2021 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 1 E23
Ikke længere gældende pr. 31.august 2022: BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1.september 2021 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 1 E22
Ikke længere gældende pr. 31.august 2022: BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2019, 2020 og 2021 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E22
Ikke længere gældende pr. 31.august 2022: BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E23
Ikke længere gældende pr. 31.august 2023 BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2020, 2021 og 2022 Bachelor i biologi | Odense 1 E23
Ikke længere gældende pr. 31.august 2023 BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2020, 2021, 2022 og 2023 Bachelor i biologi | Odense 1 E23
Ikke længere gældende pr. 31.august 2023 BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2021 og 2022 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E23
Ikke længere gældende pr. 31.august 2023: BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2021 og 2022 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E23
Ikke længere gældende pr. BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E21