BMB539: Anvendelser af matematik i lifescience

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: N200028112, N200028102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N200028101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 23-10-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

01015301(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

 • Have kendskab til matematisk analyse svarende til kurset Matematik for BMB, Biomedicin og Kemi

Formål

Formålet med kursuset er at introducere matematiske notation og
matematiske metoder til analyse af problemer indenfor biovidenskab. Der
lægges vægt på praktisk beregninger af de matematiske metoder
introduceret i kurset. Kurset vil introducere de studerende til
anvendelser af matematik, som de studerende på BMB og biomedicin vil
bruge i senere kurser i løbet af deres studier. Kurset vil kombinere
matematik med relevante eksempler fra fysik, kemi og biologi.

Kurset
bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurserne Matematik for
Biokemi og Molekylær Biologi, Biomedicin og Kemi, og giver et fagligt
grundlag til at anvende matematik til at beskrive naturvidenskabelige
fænomener relevant til biovidenskab.  

I forhold til uddannelsens
kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at gøre den studerende i
stand til at kunne analysere problemstillinger indenfor biovidenskab med
en matematisk indgangsvinkel samt at udføre beregninger på typiske
matematisk problemstillinger som er relateret til biovidenskab. 

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Bruge matematik til at beskrive og løse typiske problemer indenfor biovidenskab. 
 • Opnå en overblik og forståelse for de grundlæggende matematiske metoder som bruges i biovidenskab.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Beregninger og analyse af matematiske funktioner relevante for biovidenskab.
 • Beskrivende statistik
 • Visualisering af data
 • Lineær regression
 • Biologiske anvendelser af derivater
 • Termodynamik
 • Anvendelser af integration.
 • Termodynamik
 • Poiseuille lov: Blood flow
 • Differentialligninger
 • Enzymkinetik
 • Kemiske reaktioner
 • Lineær algebra, herunder vektorer, matricer, løsning af lineære systemer af ligninger, determinanter, egenværdi.
 • Numeriske metoder (interpolation, numerisk integration, minimering), og deres anvendelse i biovidenskab

  Litteratur

  Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Projekt rapporter

  EKA

  N200028112

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  2

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Eksamenselement b)

  Tidsmæssig placering

  Juni

  Udprøvninger

  Skiftlig eksamen

  EKA

  N200028102

  Censur

  Ekstern prøve

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort under \'Course Information\' på kursets side i BlackBoard’

  ECTS-point

  3

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Vejledende antal undervisningstimer

  52 timer per semester

  Undervisningsform

  Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 16
  • Træningsfase: Antal timer: 36
  • Total: Antal timer: 52

  - Aktiviteter i studiefasen:

  • Arbejde med materiale fra lærebogen
  • Løse opgaver
  • Mini projekt

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Jonathan R. Brewer brewer@memphys.sdu.dk

  Yderligere undervisere

  Navn E-mail Institut By
  Daniel Wüstner wuestner@bmb.sdu.dk
  Veit Schwämmle veits@bmb.sdu.dk

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Biokemi og Molekylær Biologi

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode