MM550: Perspektiver på matematik

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N300040112, N300040102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N300040101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 25-10-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

13015001(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse.
Kurset kan ikke følges af studerende, der har bestået NAT504.
Kurset udbydes sidste gang i foråret 2022 med eksamen i juni (første prøveforsøg),reeksamen i august (andet prøveforsøg) og tredje prøveforsøg i januar 2023.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:
 • Have kendskab til de grundlæggende emner indenfor matematik såsom algebra, analyse og statistik.

Formål

Kurset introducerer centrale videnskabsteoretiske emner og
diskuterer etiske problemstillinger som er relevante i forhold til
matematik og de naturvidenskabelige fag. 

Kurset forudsætter
en bred viden indenfor matematik opnået fra kurserne på
Bacheloruddannelsen i matematik idet kurset vil tale om dele af
matematikken. Desuden vil forskellige emner bygge ovenpå den
grundlæggende viden om logik, som er erhvervet i kurset MM537.
Hvis
kurset kompletteres med yderligere kurser indenfor beslægtede emner,
kan det danne baggrund for et speciale indenfor dette emne.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:
 • Give kompetence til at reflektere over matematik som fag og matematikkens rolle i samfundet.
 • Give færdigheder i at ræsonnere og argumentere indenfor videnskabsteoretiske emner om matematik
 • Give viden om grundlæggende videnskabsteoretiske positioner indenfor matematik.

Målbeskrivelse

Det forventes, at den studerende efter kursets forløb kan:
 • gengive centrale dele af kursets tekster.
 • anvende fagtermer fra kurset korrekt.
 • forholde sig til de gennemgåede videnskabsteoretiske og etiske teorier i forhold til matematik.
 • argumentere for selvstændige synspunkter i forhold til emner fra pensum.

Indhold

De overordnede emner er:
 • Universitetets og fagets rolle i samfundet.
 • Naturvidenskabelig metode.
 • Teori og virkelighed.
 • Etik.

  Litteratur

  Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Forudsætningsprøve a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Projekt

  EKA

  N300040112

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  0

  Uddybende information

  Et godkendt projekt er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Juni

  Forudsætninger

  Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
  Delprøve Forudsætningsprøve a) N300040101, MM550: Perspektiver på matematik

  Udprøvninger

  Mundtlig eksamen

  EKA

  N300040102

  Censur

  Ekstern prøve

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Varighed

  30 minutter

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  5

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Vejledende antal undervisningstimer

  34 timer per semester

  Undervisningsform

  Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - 14 timer
  • Træningsfase: 20 timer

  Undervisningsform:
  Forelæsningerne tager udgangspunkt i temaerne beskrevet ovenfor. Disse bliver efterfølgende uddybet I øvelsestimerne. Disse tager endvidere udgangspunkt I aktiv deltagelse ved de studerende. I løbet af kurset forventes de studerende at holde oplæg om et valgt emne i en gruppe. Oplægget danner efterfølgende udgangspunkt for en rapport. Bemærk at rapporten samt afholdt foredrag er en forudsætning for at komme til den mundtlige eksamen.

  Aktiviteter i studiefasen:
  Studiefasen benyttes især til at forberede oplæg og skrive rapport.

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Jens Kaad kaad@imada.sdu.dk Analysis

  Yderligere undervisere

  Navn E-mail Institut By
  Thomas Gotfredsen thgot@imada.sdu.dk Analysis

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Institut for Matematik og Datalogi (matematik)

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode
  BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 6 E18, F19
  BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 6 E19
  BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 6 E20
  BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 6 E19
  BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 6 E20
  BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1. september 2017 og 2018 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 6 E18, F19
  BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 6 E20
  BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 6 E19
  BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1.september 2020 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 6 E20
  BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 6 E20
  BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2020 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 6 E20
  BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller udenfor naturvidenskab - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 6 E19
  BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 6 E20
  BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 6 E19
  BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i datalogi, fysik og kemi - optag 1. september 2016 og frem Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 6 E18, F19
  Ikke længere gældende per 31. august 2019 - BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i datalogi, fysik og kemi - optag 1. september 2018 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 6 E20
  Ikke længere gældende per 31. august 2019 - BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i datalogi, fysik og kemi - optag 1. september 2018 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 6 E19