FY527: Fysik A

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N500053112, N500053102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N500053101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 02-10-2019


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

Kurset kan ikke følges af studerende, der har bestået FF502, FF508, FY529 eller FT500.
07011601(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

 • Have kendskab til basal vektor-, differential- og integralregning.
 • Kunne anvende de fundamentale regneregler på abstrakte symboler (regne på bogstaver fremfor tal).

Formål

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til at foretage
udregninger og komme med forudsigelser i klassisk mekanik og
elektromagnetisme, hvilket ruster dem til at forstå deres fremtidige
kurser og give dem essentiel træning i de matematiske værktøjer de skal
bruge fremover.
Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i
gymnasiet og danner et fundament for deres fremtidige studier i kemi,
biokemi & molekylær biologi eller biomedicin.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til at opstille matematiske modeller for fysiske systemer
 • Give færdigheder i at løse fysiske problemstillinger ved hjælp af matematiske redskaber.
 • Give viden om klassisk mekanik og elektromagnetisme. Herunder energibegrebet, impulsmoment, elektrisk ladning og bevarelseslove.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Udføre simple matematiske udledninger.
 • Identificere de mest relevante bestanddele af et fysisk system.
 • Beskrive et fysisk system med en matematisk model.
 • Anvende Newtons love til at forudsige et fysisk systems fremtidige opførsel på baggrund af en matematisk model.
 • Udregne elektriske og magnetiske felter fra simple ladningsfordelinger og strømme.
 • Analysere ladede partiklers bevægelse i elektriske og magnetiske felter.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Fysiske størrelser og enheder.
 • Bevægelse og kinematik.
 • Newtons love, krafter og impuls.
 • Mekaniske energi, arbejde og effekt.
 • Stive legemers bevægelse og rotation.
 • Basal elektromagnetisme.

  Litteratur

  Eric Mazur: Principles and Practice of Physics, Pearson, 2015.
  Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Obligatoriske afleveringsopgaver

  EKA

  N500053112

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  1

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Eksamenselement b)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Skriftlig eksamen

  EKA

  N500053102

  Censur

  Intern prøve, to eller flere bedømmere

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Varighed

  3 timer

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  4

  Uddybende information

  Eksamen afholdes som en Multiople choise test.
  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Vejledende antal undervisningstimer

  46 timer per semester

  Undervisningsform

  På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
  Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 20
  • Træningsfase: Antal timer: 26, heraf 26 timer eksaminatorie
  Introfasen består primært af forelæsningner med fokus på at involvere de studerende gennem spørgsmål og diskussion.

  I træningsfasen vil den studerende regne og gennemgå opgaver med afsæt i den teori som er blevet introduceret i introfasen.


  Aktiviteter i studiefasen:
  I studiefasen forventes de studerende at arbejde med selvstudium af lærebogen, eksempler og opgaver heri samt gennemarbejde udleverede studiefasenoter. Derudover indgår skriftlige hjemmeopgaver som centrale elementer i studiefasen, og de studerende kan forvente feedback fra en underviser.
  De studerende forventes også at bruge en del af studiefasen på at samle op på træningsfasen.

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Esben Tore Mølgaard molgaard@sdu.dk IT-help

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Fysik, kemi og Farmaci

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i kemi | Odense 2 E19
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i kemi | Odense 2 E19
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E19
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 2 E19
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i kemi | Odense 2 E19
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E19
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 2 E19
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
  BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E19
  BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E20
  BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E20
  BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E19
  BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E20
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E20
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E20
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E20
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E20
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E20
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E20
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2020 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E20
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E19
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E19
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E19
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E19
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E19
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag inden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E19
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag inden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E19
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E20
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E20
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i Biokemi og molekylær et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E19
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i Biokemi og molekylær med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E19
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i Biokemi og molekylær med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E20
  Ikke længere gældende pr 31.august 2020 - BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E20
  BA Sidefag i kemi for centralt fag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2016, 2017 og 2018 Bachelor i kemi | Odense 6 E20
  BA Sidefag i kemi for centralt fag udenfor naturvidenskab - optag 1. september 2016, 2017 og 2018 Bachelor i kemi | Odense 6 E19
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Sidefag i kemi for centralt fag udenfor naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 6 E19
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Sidefag i kemi for centralt fag udenfor naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 6 E20