BAMM500: Bachelorprojekt i matematik

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N300017102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N300017101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 26-04-2018


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

Der skal indsendes en vejlederkontrakt samt problemformulering.
Indsendelse foregår elektronisk via spoc.sdu.dk/form/1137/submit og skal finde sted senest 1 uge efter semesterstart, men det anbefales, at det sker hurtigst muligt efter tilmelding. Kontrakten skal godkendes af vejleder, undervisningsudvalg og studieleder.
Bemærk: Hvis projektet udarbejdes i gruppe, skal der kun indsendes én fælles kontrakt med alle gruppemedlemmers navne.

Vær opmærksom på, at det ikke vil være muligt at udfylde en blanket efter fristens udløb, da blanketsystemet lukkes. Systemet vil blive genåbnet ved næste undervisningstilmelding, så du kan udfylde blanket til brug for det kommende semester. 

Bachelorprojektet skal inkludere et resumé over rapportens indhold. Såfremt rapporten er skrevet på dansk udfærdiges resuméet på engelsk. Såfremt rapporten er skrevet på engelsk, udfærdiges resuméet på dansk. Se mere i Studieordningen §7.5.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Ingen

Formål

Bachelorprojektet er placeret på bacheloruddannelsens 3. år. Projektet skal demonstrere, at den studerende selvstændigt er i stand til at sætte sig ind i et begrænset område indenfor matematik, matematikdidaktik eller matematikkens videnskabsteori, og til dette formål anvende de på bacheloruddannelsen lærte metoder og viden.

Målbeskrivelse

En studerende, der har afsluttet bachelorprojektet kan:

  • Formulere problemstillinger indenfor et begrænset område indenfor matematik, matematik-didaktik eller matematikkens videnskabsteori.
  • Anvende relevante matematiske, eller andre metoder til at løse de opstillede problemer.
  • Forklare de anvendte videnskabelige teorier og modeller.
  • Formidle og beskrive den i projektet opnåede viden i et præcist og forståeligt sprog.

Indhold

Projektet indeholder afgrænsede dele af matematik, matematik-didaktik eller matematikkens videnskabsteori. Derudover vejledes den studerende om krav til præsentation i større skriftlige arbejder.

Litteratur

Der er i øjeblikket ikke angivet nogle materialer for kurset

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Afleveringsfrist - ordinær eksamen:
Bachelorprojekter tilmeldt i forårssemestret skal afleveres senest 1. juni. 
Bachelorprojekter tilmeldt i efterårssemestret skal afleveres senest 1. januar.

Afleveringsfrist - reeksamen:
Deadline for aflevering i reeksamensperioden for vintereksamen er senest den 1. marts. 
Deadline for aflevering i reeksamensperioden for sommereksamen er 31. august.

Udprøvninger

Projekt

EKA

N300017102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

10

Uddybende information

Bachelorprojektet kan udarbejdes af højst 4 studerende i fællesskab. Udarbejdes bachelorprojektet af flere studerende i fællesskab vil bachelorprojektet indgå i bedømmelsen ved en efterfølgende individuel mundtlig prøve. Rapporten kan udarbejdes på dansk eller engelsk.

Vejledende antal undervisningstimer

vejledningstimer afstemmes med vejleder

Undervisningsform

Som studerende kan man forvente en halv til en hel times vejledning om ugen.

Skemaoplysninger

Odense
Vis fuldt skema (start E23)
Vis fuldt skema (start F24)

Administrationsenhed

Institut for Matematik og Datalogi (matematik)

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 6 E21
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 6 E20
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2019 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 6 E22
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2020 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 6 E22
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2020 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 6 E23
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2020 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 6 E21
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2020 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 6 E20
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2021 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 6 E22
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2021 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 6 E23
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2021 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 6 E21
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2021 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 6 E24
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2022 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 6 E22
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2022 og 2023 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 6 E23
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2022, 2023 og 2024 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 6 E24
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller udenfor naturvidenskab - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 6 E19
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 6 E19
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 6 E20
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i datalogi, fysik og kemi - optag 1. september 2016 og frem Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 6 E18, F19
Ikke længere gældende per 31. august 2019 - BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i datalogi, fysik og kemi - optag 1. september 2018 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 6 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019 - BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i datalogi, fysik og kemi - optag 1. september 2018 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 6 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019 - BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i datalogi, fysik og kemi - optag 1. september 2018 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 6 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2021 - BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2020 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 6 E22
Ikke længere gældende per 31. august 2021 - BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2020 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 6 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2021 - BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2020 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 6 E23