FF501: Førsteårsprojekt

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N700006112, N700006102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N700006101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 05-10-2018


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Pensum fra 1.-2. semestres kurser på enten Anvendt Matematik, Biokemi og Molekylær Biologi, Biologi, Biomedicin, Farmaci, Fysik, Kemi eller Matematik forudsættes kendt.

Formål

De studerende skal planlægge og udføre et valgfrit projekt blandt en række forslag fra institutterne over et naturvidenskabeligt emne for herigennem at opnå færdigheder i samarbejde, kommunikation, erfaringsdeling, videnskabelig metode og i behandling af en videnskabelig problemstilling. De specifikke faglige kompetencer vil afhænge af projektvalg og er beskrevet i projektbeskrivelserne.

Målbeskrivelse

Ved afslutning af kurset forventes den studerende at kunne:

 • planlægge og gennemføre et projekt baseret på en videnskabelig problemstilling med tilhørende forsøgsdesign (teoretisk gennemgang eller eksperimentel forsøgsrække)
 • håndtere de mest almindelige IT-redskaber, kommunikere, samarbejde og vidensdele via itslearning og MS Teams
 • lave en rapport og en poster inden for det valgte projektemne
 • foretage en grundig litteratursøgning som benyttes til analyse og diskussion i forbindelse med såvel det skriftlige arbejde som den mundtlige præsentation og forsvar ved et eksamensseminar
 • formidle et projekt i et større forum ved posterfremvisning
 • give en mundtlig præsentation af projektet ved et eksamensseminar.
 • diskutere og begrunde centrale aspekter af projektet ved det mundtlige forsvar.
 • demonstrere overblik og evne til at integrere centrale aspekter af projektet ved det mundtlige forsvar.

Indhold

 1. Matematik/Statistik
 2. Kemi
 3. Fysik
 4. Farmaci
 5. Biologi
 6. Biokemi og Molekylær biologi
 7. Sundhedsvidenskab (Kun for studerende på Farmaci)
 8. Tværfaglige projekter der involverer to-til-flere af ovenstående fag.

Den studerende kan enten vælge et monofagligt projekt, hvor den studerende fordyber sig i et fagligt emne indenfor fagene 1-7, eller vælge et tværfagligt projekt, hvor emnet dækker over flere fag. De fleste monofaglige projekter vil naturligt medføre tværfaglighed (det vil f.eks. være nødvendigt at lære noget om kemi for at udføre et miljøbiologisk projekt); men den studerende kan fokusere på tværfagligheden, ved at vælge et decideret tværfagligt projekt.

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Forår

Udprøvninger

Deltagelse i møder og obligatoriske minikurser

EKA

N700006112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset.

ECTS-point

0

Uddybende information

Forudsætningsprøven består af følgende fire elementer, som bedømmes samlet: 
 1. Deltagelse i møder med vejleder
 2. Deltagelse i midtvejsseminar 
 3. Gennemføre obligatoriske minikurser
 4. Aktiv deltagelse i gruppearbejdet ved udarbejdelse af projektrapporten

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Juni 

Udprøvninger

Mundtlig eksamen

EKA

N700006102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

30 minutter

Hjælpemidler

Tilladt

ECTS-point

10

Uddybende information

Den endelig afsluttende evaluering kræver godkendelse/beståelse af fire elementer:

 1. Fælles projektrapport
 2. Procesanalyse
 3. Posterpræsentation på ”stormøde”
 4. Individuel mundtlig eksamen bestående af et foredrag og efterfølgende spørgsmål, som tager udgangspunkt i projektrapporten.

For at opnå en bestået karakter i den mundtlige eksamen, skal punkt 1-3 være bestået.
Evalueringen af punkt 1-3, herunder projektrapporten, gælder til og med reeksamen i indeværende år og kan således ikke overføres til det efterfølgende år.

Reeksamen i august efter aftale med vejleder.

Vejledende antal undervisningstimer

vejledningstimer afstemmes med vejleder

Undervisningsform

For studieretningen i matematik og anvendt matematik starter projektarbejde og projektvalg den 1. februar.
For alle øvrige studieretninger er forløbet som nedenstående:

Februar/Marts: Projektvalg og vejledervalg efter orientering og
skriftligt materiale.
I forbindelse med projektvalg dannes grupperne,
som består af 3-5 studerende.

Marts-Juni:

 1. Projektplanlægning i samarbejde med vejleder. Problemstillingen identificeres og der formuleres en projektplan
 2. Opnåelse af nødvendige redskabskompetencer ved at følge et eller flere minikurser. Minikurset i Posterfremstilling er obligatoriske for alle studerende, mens andre
  minikurser kan følges efter behov. Det fremgår af projektbeskrivelsen, hvis flere minikurser er obligatoriske for det valgte projekt.
 3. Vidensindsamling, forsøgsplanlægning og udførelse af eksperimenter
 4. Midtvejsseminar med fremlæggelse af problemstilling.
 5. Vidensbearbejdning, databearbejdning.
 6. Rapportskrivning, procesanalyse og posterfremstilling

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Søren Sten Hansen shan@sdu.dk Studieadministration

Skemaoplysninger

25
Monday
20-06-2022
Tuesday
21-06-2022
Wednesday
22-06-2022
Thursday
23-06-2022
Friday
24-06-2022
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema

Administrationsenhed

Det Naturvidenskabelige Fakultet

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Anbefalede studieforløb

Profil Program Semester Periode
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i farmaci | Odense 2 E19
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i farmaci | Odense 2 E20
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2016, 2017 og 2018 Bachelor i farmaci | Odense 2 E18, F19
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i farmaci | Odense 2 E21
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i farmaci | Odense 2 E19
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i farmaci | Odense 2 E20
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i farmaci | Odense 2 E22
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i farmaci | Odense 2 E20
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i farmaci | Odense 2 E21
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2020, 2021 og 2022 Bachelor i farmaci | Odense 2 E22
BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 2 E20
BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 2 E19
BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 2 E18, F19
BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 2 E19
BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 2 E20
BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1. september 2017 og 2018 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 2 E18, F19
BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 2 E20
BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 2 E21
BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 2 E19
BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 2 E22
BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1.september 2020 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 2 E20
BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1.september 2020 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 2 E21
BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1.september 2020 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 2 E22
BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1.september 2021 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 2 E21
BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1.september 2021 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 2 E22
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i biologi | Odense 2 E18, F19
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i biologi | Odense 2 E20
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i biologi | Odense 2 E19
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i biologi | Odense 2 E20
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i biologi | Odense 2 E19
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2017 og 2018 Bachelor i biologi | Odense 2 E18, F19
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 2 E19
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 2 E21
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 2 E20
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i biologi | Odense 2 E22
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i biologi | Odense 2 E20
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biologi | Odense 2 E21
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2020, 2021 og 2022 Bachelor i biologi | Odense 2 E22
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2017 Bachelor i biologi | Odense 2 E19
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2017 Bachelor i biologi | Odense 2 E20
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 2 E19
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 2 E21
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 2 E20
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2019 Bachelor i biologi | Odense 2 E22
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i biologi | Odense 2 E20
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biologi | Odense 2 E21
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2020, 2021 og 2022 Bachelor i biologi | Odense 2 E22
BA Centralt fag i biologi med sidefag i Datalogi - optag 1. september 2020, 2021 og 2022 Bachelor i biologi | Odense 2 E22
BA Centralt fag i biologi og sidefag inden for naturvidenskab - optag 1. september 2017 og 2018 Bachelor i biologi | Odense 2 E18, F19
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 2 E19
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 2 E20
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i fysik | Odense 2 E18, F19
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 2 E19
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 2 E20
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i fysik | Odense 2 E18, F19
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 2 E20
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 2 E19
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 2 E21
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 2 E19
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 2 E20
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2017 og 2018 Bachelor i fysik | Odense 2 E18, F19
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 2 E20
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 2 E21
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 2 E19
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i kemi | Odense 2 E19
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i kemi | Odense 2 E18, F19
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i kemi | Odense 2 E19
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2017 og 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E18, F19
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E19
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E21
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 2 E19
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 2 E21
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 2 E22
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 2 E21
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 2 E22
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 2 E21
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 2 E22
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i kemi | Odense 2 E22
BA Centralt fag kemi et-faglig med specialisering i Medicinalkemi - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 2 E21
BA Centralt fag kemi et-faglig med specialisering i Medicinalkemi - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 2 E22
BA Centralt fag kemi et-faglig med specialisering i Medicinalkemi - optag 1. september 2022 Bachelor i kemi | Odense 2 E22
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i kemi | Odense 2 E19
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E21
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E19
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 2 E19
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 2 E22
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 2 E21
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 2 E22
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 2 E21
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 2 E21
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 2 E22
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2022 Bachelor i kemi | Odense 2 E22
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag i Datalogi - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 2 E22
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag i Datalogi - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 2 E22
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag i Datalogi - optag 1. september 2022 Bachelor i kemi | Odense 2 E22
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag inden for naturvidenskab - optag 1. september 2016, 2017 og 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E18, F19
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 2 E20
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 2 E21
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2019 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 2 E22
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2020 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 2 E20
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2020 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 2 E21
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2020 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 2 E22
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2021 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 2 E22
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2021 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 2 E21
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller udenfor naturvidenskab - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 2 E19
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 2 E19
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 2 E20
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i datalogi, fysik og kemi - optag 1. september 2016 og frem Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 2 E18, F19
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E19
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E18, F19
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E20
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E18, F19
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E20
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E19
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E21
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E22
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E20
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E22
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E21
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E22
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E20
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E20
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E21
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E22
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E20
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E22
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E21
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E22
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E20
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E21
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E20
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E21
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E20
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E22
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2020 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E22
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2020 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E21
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2020 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E20
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E21
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E22
BA centralt fag i Biokemi og molekylær et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E19
BA centralt fag i Biokemi og molekylær et-faglig - optag 1. september 2016, 2017 og 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E18, F19
BA centralt fag i Biokemi og molekylær et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E19
BA centralt fag i Biokemi og molekylær med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E19
BA centralt fag i Biokemi og molekylær med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2016, 2017 og 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E18, F19
BA centralt fag i Biokemi og molekylær med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E19
BA centralt fag i datalogi et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i datalogi | Odense 2 E20
BA centralt fag i datalogi et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i datalogi | Odense 2 E18, F19
BA centralt fag i datalogi et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i datalogi | Odense 2 E19
BA centralt fag i datalogi et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i datalogi | Odense 2 E20
BA centralt fag i datalogi et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i datalogi | Odense 2 E19
BA centralt fag i datalogi et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i datalogi | Odense 2 E18, F19
BA centralt fag i datalogi to-faglig med sidefag i kemi eller matematik - optag 1. september 2016 Bachelor i datalogi | Odense 2 E20
BA centralt fag i datalogi to-faglig med sidefag i kemi eller matematik - optag 1. september 2016 Bachelor i datalogi | Odense 2 E19
BA centralt fag i datalogi to-faglig med sidefag i kemi eller matematik - optag 1. september 2016 Bachelor i datalogi | Odense 2 E18, F19
BA centralt fag i datalogi to-faglig med sidefag i matematik - optag 1. september 2017 Bachelor i datalogi | Odense 2 E19
BA centralt fag i datalogi to-faglig med sidefag i matematik - optag 1. september 2017 Bachelor i datalogi | Odense 2 E18, F19
BA centralt fag i datalogi to-faglig med sidefag i matematik - optag 1. september 2017 Bachelor i datalogi | Odense 2 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019 - BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i datalogi, fysik og kemi - optag 1. september 2018 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 2 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019 - BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i datalogi, fysik og kemi - optag 1. september 2018 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 2 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019 - BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i datalogi, fysik og kemi - optag 1. september 2018 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 2 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i farmaci | Odense 2 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i farmaci | Odense 2 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i farmaci | Odense 2 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 2 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 2 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 2 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i biologi og sidefag inden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 2 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i biologi og sidefag inden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 2 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i biologi og sidefag inden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 2 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 2 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 2 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 2 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 2 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 2 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 2 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2017 og 2018 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 2 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2017 og 2018 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 2 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag inden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag inden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag inden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i Biokemi og molekylær et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i Biokemi og molekylær med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i Biokemi og molekylær med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i Biokemi og molekylær med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2021 - BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2020 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 2 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2021 - BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2020 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 2 E22
Ikke længere gældende pr 31.august 2020 - BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E21
Ikke længere gældende pr 31.august 2020 - BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E22
Ikke længere gældende pr 31.august 2020 - BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E20
Ikke længere gældende pr-BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 2 E22
Ikke længere gældende pr-BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 2 E21
Ikke længere gældende pr. 31.august 2020 - BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i farmaci | Odense 2 E20
Ikke længere gældende pr. 31.august 2020 - BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i farmaci | Odense 2 E21
Ikke længere gældende pr. 31.august 2020 - BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i farmaci | Odense 2 E22
Ikke længere gældende pr. 31.august 2021 BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1.september 2020 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 2 E22
Ikke længere gældende pr. 31.august 2021 BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1.september 2020 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 2 E21
Ikke længere gældende pr. 31.august 2021 BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 2 E22
Ikke længere gældende pr. 31.august 2022: BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1.september 2021 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 2 E22
Ikke længere gældende pr. BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 2 E21
Ikke længere gældende pr. BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 2 E22
Ikke længere gældende pr. BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 2 E21