BMB507: Fundamental mikrobiologi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N200021112, N200021102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N200021101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 06-11-2019


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

01009301(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

 • have kendskab til grundlæggende molekylærbiologiske begreber og biokemiske processer
 • kunne anvende naturvidenskabelig metode til at gennemføre eksperimentelle undersøgelser
 • kunne anvende simple statistiske og matematiske modeller til beskrivelse og analyse af data
 • kunne anvende basalt laboratorieudstyr
 • have kendskab til laboratoriesikkerhed

Formål

Kurset har til formål at introducere den studerende til mikroorganismers
opbygning og biologi inklusiv bakteriers sygdomsfremkaldende
egenskaber. Det er vigtigt i forhold til at kunne forstå de detaljerede
molekylære mekanismer både inde i organismerne samt deres interaktion
med omgivelserne.  

Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i
kurserne FF503 Kemi, Biologi og Molekylær Biologi - Den empiriske
eksperimentielle videnskab,
 BMB531 Sygdomme hos mennesket, BMB532
Fundamental biokemi og BMB533 Molekylær biologi og proteinkemi.  Kurset
giver et fagligt grundlag for at studere emnerne i BMB543 Biomedicinsk
Mikrobiologi, der er placeret i forlængelse af dette kursus i samme
semester. Kurset giver desuden basisviden for et eventuelt
kandidatstudium i mikrobiologi.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til at beskrive bakteriecellers opbygning på molekylært niveau og relatere cellestrukturegenskaber til bakteriel vækst og adfærd
 • Give kompetence til at beskrive egenskaber af antibiotika samt forstå resistensmekanismer mod antibiotika og relatere disse til bakteriel cellestruktur og patogenese.
 • Give færdigheder til at undersøge mikroorganismer og arbejde i laboratoriet under anvendelse af sterile teknikker
 • Give kompetence til at udføre matematisk analyse af mikrobiologiske eksperimentelle resultater

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • beskrive bakteriecellers opbygning på molekylært niveau.
 • beskrive egenskaber af antibiotika samt resistensmekanismer mod antibiotika.
 • anvende basale dyrkningsteknikker for mikroorganismer.
 • kunne bestemme bakterieforekomst i luft og vand.
 • beskrive hvordan bakterier giver anledning til sygdomme og hvordan immunsystemet reagerer på dette.
 • beskrive opbygning og egenskaber af virus.
 • beskrive hvordan bakterier omdanner substrater til nyt cellemateriale.
 • beregne væksthastigheder, dødsrater, fordoblingstider, mutationsfrekvens o.lign.
 • undersøge vækst af bakterielle populationer samt hvordan miljøfaktorer påvirker bakterielle vækst og adfærd.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 • Cellestruktur
 • Mikrobiel vækst
 • Metabolisme og biosyntese 
 • Mikrobiel genetik og horisontal genoverførsel
 • Mikrobiel miljøtilpasning
 • Bakterielle infektionsygdomme og værtsrespons
 • Antimikrobielle forbindelser og resistens mod antibiotika
 • Bakteriofager og andre vira
 • Mikrobiologisk laboratorieteknik

Litteratur

Joanne Willey, Linda Sherwood, Christopher J. Woolverton: Prescott’s Microbiology, 10th.ed. McGraw-Hill.
Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Forår

Udprøvninger

Deltagelse i laboratorieøvelser og rapport over øvelserne

EKA

N200021112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

0

Uddybende information

Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Juni

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøve a) N200021101, BMB507: Fundamental mikrobiologi

Udprøvninger

Skriftlig eksamen

EKA

N200021102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

3 timer

Hjælpemidler

Hjælpemidler tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort i itslearning.

ECTS-point

5

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

40 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
 • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 14
 • Træningsfase: Antal timer: 28, heraf 18 timer eksaminatorie og 10 timer laboratorieøvelser

Introfasen består af forelæsninger hvor der gives en kortfattet
introduktion til kursets emner. Studerende forventes selvstændigt at
læse faglig tekst (lærebogen) for at opnå de forventede kompetencer og
det nødvendige overblik. I træningsfasen opdyrkes kompetencer indenfor
kursets centrale dele ved opgaveløsning med mere. Eksaminatorietimerne
er baseret på forudgående selvstændigt arbejde evt. som selvarrangeret
gruppearbejde. Træningsfasen omfatter også laboratorieøvelserne hvor de
studerende arbejder parvis med praktiske øvelser i bakteriel vækst og antibiotika resistens. Studiefasen er dels
forberedelse til introfase, eksaminatorier og laboratorieøvelser såvel
som udarbejdelse af laboratorierapport og eksamensforberedelse
(repetition).

Aktiviteter i studiefasen:

 • Læse faglig tekst som forberedelse til forelæsninger
 • Forberedelse til eksaminatorietimer - læse tekst og svare på stillede opgaver 
 • Forberede lab øvelser ved at læse manual, planlægge detaljer i forsøg, se videoer med demonstration af teknikker og apparater
 • Skrive lab rapport
 • Eksamensforberedelse inklusiv opgaveregning 

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Clare Kirkpatrick clarek@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Biokemi og Molekylær Biologi

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biomedicin | Odense 4 E20
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biomedicin | Odense 4 E19
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 4 E20
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 4 E19
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i biomedicin | Odense 4 E20
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 4 E20
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 4 E20
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 4 E20
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 4 E20
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 4 E20
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 4 E20
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2020 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 4 E20
BA centralt fag i Biokemi og molekylær et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 4 E19
BA centralt fag i Biokemi og molekylær et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 4 E19
BA centralt fag i Biokemi og molekylær med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 4 E19
BA centralt fag i Biokemi og molekylær med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 4 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biomedicin | Odense 4 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biomedicin | Odense 4 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 4 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i Biokemi og molekylær et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 4 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i Biokemi og molekylær med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 4 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i Biokemi og molekylær med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 4 E19
Ikke længere gældende pr 31.august 2020 - BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 4 E20