The Curriculum for Bachelor of Science (BSc) in Pharmacy

Study Board Pharmacy
Programme titles:
  • Bachelor i farmaci
  • Bachelor of Science (BSc) in Pharmacy
ECTS value: 180
Cities: Odense
Semesters: Autumnx
Effective date: 01-09-2021
Applicable for students enrolled as of: 01-09-2018

Version: Archive

§ 1 - Description of the Programme

§ 1.1 - Programme

Programme titles

Bachelor of Science (BSc) in Pharmacy (Bachelor of Science (BSc))

Ministerial orders

Ministerial Order on the Grading Scale and Other Forms of Assessment of Study Programmes Offered under the Ministry of Higher Education and Science (the Grading Scale Order) (BEK nr 114 af 03/02/2015)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen) (BEK nr 880 af 26/08/2019)

Bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen) (BEK nr 1517 af 16/12/2013)

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen) (BEK nr 20 af 09/01/2020)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) (BEK nr 22 af 09/01/2020)

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (adgangsbekendtgørelsen) (BEK nr 23 af 09/01/2020)

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (BEK nr 262 af 20/03/2007)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) (BEK nr 597 af 08/03/2015)

ECTS value

180

Academic Study Board

Study Board Pharmacy

Language

Danish

Cities

Odense

Semesters

Autumn

Level

Bachelor

§ 1.2 - Aim of Programme, including any professional profile and specialisations

See Danish version

§ 1.3 - Didactic and pedagogical basis

See Danish version

§ 1.4 - Profiles

BSc major in Pharmacy - Registration 1 September 2020 and 2021

BSc major in Pharmacy - Registration 1 September 2018 and 2019

No longer applicable (31 August 2020): BSc major in Pharmacy - Registration 1 September 2018 and 2019

No longer applicable (31 August 2019) BSc major in Pharmacy - Registration 1 September 2018

§ 2 - Enrollment

§ 2.1 - Tuition

See Danish version

§ 2.2 - Entry requirements

See Danish version

§ 3 - Structure and Progression

§ 3.1 - The structure of the programme

See Danish version

§ 4 - Course descriptions

§ 4.1 - Course descriptions

Profile course descriptions 

BSc major in Pharmacy - Registration 1 September 2020 and 2021

BSc major in Pharmacy - Registration 1 September 2018 and 2019

No longer applicable (31 August 2020): BSc major in Pharmacy - Registration 1 September 2018 and 2019

No longer applicable (31 August 2019) BSc major in Pharmacy - Registration 1 September 2018

Course descritions in the curriculum 

FF500a: Studiestartsprøve

BB524: Toksikologi B

BB544: Toksikologi A

BMB530: Grundlæggende biokemi

FF503: Kemi, Biologi og Molekylær Biologi - Den empiriske eksperimentelle videnskab

FA501: Farmaci grundkursus

NAT509: Farmaceutisk Innovationsprojekt

SU520: Fysiologi og farmakologi for farmaceuter - Modul 1: molekyler og celler

KE538: Fysisk kemi for farmaci

BMB504: Fundamental Molekylær Biologi

SU511: Samfundsfarmaci

KE501: Grundlæggende kemi

BAFA500: Bachelorprojekt i farmaci

FF500: Introduktion til fag, forskning og fællesskab

SU515: Videnskabsteori for farmaci

KE505: Organisk Kemi

FA503: Lægemiddelformulering og fremstilling B

FF501: Førsteårsprojekt

BMB528: Mikrobiologi for farmaci

FA508: Farmaceutisk Biologi

FA502: Lægemiddelformulering og fremstilling A

SU517: Fysiologi og farmakologi for farmaceuter - Modul 2: hjerte, kar og nyrer

SU519: Fysiologi og farmakologi for farmaceuter - Modul 4: Hormoner, kirtler, knogler og nervesystem

FY528: Fysik for Biologi og Farmaci

SU518: Fysiologi og farmakologi for farmaceuter – modul 3: Respiration, mave-tarm-system og immunologi

FA511: Lægemiddelformulering og fremstilling A

SU516: Fysiologi og farmakologi for farmaceuter - Modul 1: molekyler og celler

FA505: Naturstofkemi og farmakognosi

KE504: Analytisk spektroskopi

KE521: Grundstoffernes Kemi

BB551: Toksikologi

BMB514: Immunologiske teknikker

FA507: Instrumentel farmaceutisk analyse

MM556: Matematik og statistik for farmaci

FA504: Lægemiddelformulering og fremstilling C

FA506: Medicinalkemi A

FA509: Introduktion til farmaceutisk molecular modelling

NAT500: Studiestartsprøve

FA510: Projekt i lægemiddelformulering og fremstilling

§ 5 - Examination provisions

§ 5.1 - Programme passing requirements

See Danish version

§ 5.2 - Start of study exam

See Danish version

§ 5.3 - First year exam

See Danish version

§ 5.4 - Spelling and writing skills

See Danish version

§ 5.5 - Evaluation of examinations and tests

See Danish version

§ 5.6 - Exam language

See Danish version

§ 5.7 - Forms of assessment

See Danish version

§ 5.8 - Ordinary exams

See Danish version

§ 5.9 - Reexams

See Danish version

§ 5.10 - Exam attempts

See Danish version

§ 5.11 - Requirements for exams

See Danish version

§ 5.12 - Digital exams and aids

See Danish version

§ 5.13 - Special examination conditions

See Danish version

§ 5.14 - Irregularities at exams

See Danish version

§ 5.15 - Group exams

See Danish version

§ 6 - Credit transfer

§ 6.1 - Transfer of credit

See Danish version

§ 6.2 - Transfer of credit

See Danish version

§ 6.3 - Credit

See Danish version

§ 6.4 - Extemptions

See Danish version

§ 7 - Provisions on the organisation of the programme

§ 7.1 - Enrolment and unenrolment from teaching and exams

See Danish version

§ 7.2 - Deadline for programme completion

See Danish version

§ 7.3 - Study activity

See Danish version

§ 7.4 - Leave

See Danish version

§ 7.5 - Limitation on the number of entries

See Danish version

§ 7.6 - Minor, elective subject and elective

See Danish version

§ 8 - Exemptions and complaints procedures

§ 8.1 - Dispensation from University regulations

See Danish version

§ 8.2 - Complaints over exams

See Danish version

§ 8.3 - Complaints over University decisions

See Danish version

§ 9 - The affiliation of the programme

§ 9.1 - Legal basis

See Danish version

§ 9.2 - Academic Study Board

Study Board Pharmacy

§ 9.3 - External examiners

§ 9.4 - Codes

Ingen STO-kode fundet

§ 9.5 - Effective date

01-09-2021

§ 9.6 - Applicable for students enrolled as of

01-09-2018

§ 9.7 - Date of Study Board Approval

11-11-2021

§ 9.8 - Date of Deans Approval