BMB531: Sygdomme hos mennesket

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N200026112, N200026102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N200026101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 31-10-2022


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Indgangskrav

Kurset kan ikke følges af studerende, der ikke læser BMB eller Biomedicin.

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

 • Have kendskab til basal viden fra BMB544, samt hjælpefag på førsteåret.
 • Kunne anvende computer.

Formål

Kurset har til formål at styrke den studerendes faglige profil og virke identitetsskabende, samtidigt med at nødvendigheden af opnåelse af basale kompetencer indenfor de øvrige naturvidenskabelige fag eksemplificeres. Konkret studeres forskellige aspekter af tre forskellige sygdomme hos mennesket, nemlig en multifaktoriel sygdom, en stofskiftesygdom og en cancer sygdom. De tre sygdomme giver hver især mulighed for at videreudbygge, eksemplificere og perspektivere basale fagspecifikke emner. Kurset skaber en for den studerende naturlig forbindelse mellem bachelorforløbets 1. og 2. studieår ved at inddrage og udbygge udvalgte generelle naturvidenskabelige kompetencer og redskaber i forbindelse med tilegnelse af de fagspecifikke grundkundskaber og kompetencer. Kurset bygger således oven på den viden, der er erhvervet i kurserne BMB544 og BMB500, og giver et fagligt grundlag for at studere emnerne Biokemi, Molekylær biologi og Genetik , der er placeret senere i uddannelsen.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Kurset har fokus på styrke de grundlæggende kundskaber indenfor det naturvidenskabelige fagområde.
 • Kurset har fokus på at give indsigt i molekylær- biologiens og de biomedicinske grundbegreber.
 • Kurset udvikler og styrker den studerendes viden om grundlæggende biokemiske, molekylærbiologiske, genetiske  og biomedicinske emner ved at belyse disse ud fra deres rolle i sygdomsudvikling hos mennesket.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Beskrive specifikke biokemiske og metaboliske processer og forstå hvorledes disse kan være forstyrrede i metaboliske sygdomme.
 • Genkende de forskellige arvegange, samt opstille genetiske stamtræer over familier.
 • Beskrive celle-cyklus, de vigtigste komponenter og hvorledes denne kan være forstyrret i cancer.
 • Beskrive de vigtigste karakteristika ved cancer sygdomme.
 • Finde og anvende databaser med videnskabelig litteratur.
 • At analysere gen-sekvenser, mutationers effekt, en sygdoms mutationsspektrum, finde restriktionsenzymers genkendelses sekvenser, samt identificere og analysere referencesekvenser for human gener.
 • Udføre basale web baserede bioinformatiske analyser.
 • Udfærdige skriftlige opgaver, hvor en selvvalgt sygdom problematiseres og sygdoms mekanismerne beskrives molekylær biologisk, genetisk og biokemisk med korrekt anvendelse af videnskabelige termer og referencer til videnskabelig litteratur.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 • Metabolisme
 • Cellen som livsenhed, herunder cellecyklus
 • Genetik
 • Fysiologi
 • Biomolekylær kemi og molekylær biologi. 
 • Endvidere inddrages relevante kompetencer og redskaber i matematik, fysik og kemi.  

Litteratur

Se  itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Forår

Udprøvninger

Skriftlige opgaver

EKA

N200026112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

3

Eksamenselement b)

Tidsmæssig placering

Juni

Udprøvninger

Skriftlig eksamen

EKA

N200026102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

2 timer

Hjælpemidler

Eksamen er uden hjælpemidler. Dog er indbygget standardlommeregner i hhv. Windows/MAC 
tilladt. Det samme gælder ordbogsprogrammet fra http://www.ordbogen.com/ i elektronisk form. Browserudgaven er ikke tilladt. 

Internet er ikke tilladt. Du må dog gå ind på kursets hjemmeside i itslearning i forbindelse med udfyldelse af multiple choice testen. 

ECTS-point

2

Uddybende information

Eksamen afvikles som en multiple choice test.

Vejledende antal undervisningstimer

29 timer per semester

Undervisningsform

Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

 • Introfase (forelæsning) - Antal timer: 13
 • Træningsfase: Antal timer: 16
 • Studiefase: Antal timer: 80

Introfasen består af forelæsninger, hvor der gives en introduktion til kursets tre emner, eksemplificeret ved tre forskellige sygdomsområder: Stofskiftesygdomme, Cancer sygdomme og Infektionssygdomme. I alle tre sygdomseksempler lægges der vægt på i forelæsningerne at eksemplificere emner fra de øvrige førsteårs kurser, FF503, matematik, samt FF500. I træningsfasen opdyrkes kompetencer indenfor kursets centrale dele ved opgaveløsning. Specielt fokuseres der på at opnå kendskab og evnen til at analysere sygdomsdatabaser, mutationsdatabaser, genbanker og andre videns-databaser, samt databaser over videnskabelig litteratur (PubMed). Endvidere arbejdes der med web-baserede analyseværktøjer til identificering af restriktionsenzymers genkendelsessekvenser, homologisøgning og analyser af mutationers effekt, samt visualisering af proteinstrukturer. Eksaminatorietimerne er baseret på forudgående selvstændigt arbejde evt. som selvarrangeret gruppearbejde. Studiefasen er både forberedelse til introfase og eksaminatorier. De studerende forventes selvstændigt at læse faglig tekst (lærebogskapitler, websider og review artikler) for at opnå de forventede kompetencer og det nødvendige overblik. En vigtig del af studiefasen består i arbejde med udformning af to selvstændige skriftlige opgaver, hvor de ved eksaminatorierne øvede kompetencer skal anvendes.

Aktiviteter i studiefasen:

 • Læse faglig tekster, så som lærebogskapitler, videnskabelige artikler og vidensdatabaser på nettet som forberedelse til forelæsninger, eksaminatorier og obligatoriske opgaver.
 • Forberedelse til eksaminatorietimer - læse tekst og svare på stillede opgaver.
 • Arbejde med computerbaserede analyse programmer og databaser.
 • Skrive 2 obligatoriske opgaver.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Brage Storstein Andresen bragea@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Barbara Guerra bag@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi
Jan-Wilhelm Kornfeld janwilhelmkornfeld@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Biokemi og Molekylær Biologi

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E22
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E23
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E22
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E24
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E22
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2022 og 2023 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E23
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2022, 2023 og 2024 Bachelor i biomedicin | Odense 2 E24
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E22
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E22
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E23
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E24
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E22
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E23
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E24
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2023 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E23
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2023 og 2024 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E24
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E22
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2020 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E23
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2020 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E22
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E22
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E24
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E23
Ikke længere gældende pr 31.august 2020 - BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E22
Ikke længere gældende pr. 31. august 2024 BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E24
Ikke længere gældende pr. 31. august 2024 BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2023 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 2 E24

Overgangsordninger

Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.