MM866: Introduktion til HPC og kvanteberegning

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Engelsk
EKA: N310076102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N310076101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 23-04-2024


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

Hvis der er færre end 5 studerende kan kurset køre som et guidet studiekreds.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at 
 • Programmering (i mindst ét programmeringssprog) 
 • Grundlæggende begreber i lineær algebra (vektorrum, matricer, egenværdier)
 • Grundlæggende begreber om komplekse tal og vektorrum
 • Grundlæggende forståelse af logiske gates 

Formål

Formålet med kurset er at bruge små HPC-systemer og kvantecomputere, hvilket er vigtigt med hensyn til fremtidens computerarkitektur. De færdigheder, der læres på dette kursus, kan anvendes inden for en række forskellige fag, f.eks. anvendt matematik, fysik, kemi og biologi. 

Kurset bygger på den viden, der er erhvervet i kurserne MM553: Computational Physics og MM533: Mathematical and Numerical Analysis, og det giver et akademisk grundlag for at studere emnerne inden for kvantecomputere.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evne til at:     
 • forstå begrebet parallel databehandling. 
 • skrive kode, der bruger flere kerner på flere computere samtidig.
 • forstå princippet om, hvordan kvantecomputere fungerer. 
 • udvikle små kvantekredsløb.
 • præsenter resultaterne i en kort præsentation

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder: 

 • High Performance Computing 
 • Quantum Computing

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Projekt

EKA

N310076102

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

5

Vejledende antal undervisningstimer

56 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

 • Introfase 24 timer 
 • Træningsfase 32 timer, heraf eksaminatorier 3 timer

Aktiviteter i studiefasen:

 • Løsning af ugentlige opgaver med henblik på diskussion af disse ved eksaminatorierne
 • Løsning af projektopgaverne
 • Selvstudium af visse emner fra lærebogen
 • Selvstændig opsamling på intro- og træningsfasen

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Benjamin Jäger jaeger@imada.sdu.dk Computational Science

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Institut for Matematik og Datalogi (matematik)

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode

Overgangsordninger

Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.