DM888: Spatial Data Management

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N340116102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N340116101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 24-02-2022


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

KommentarIndgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der tager kurset forventes at:
 • Have kendskab til databasestyringssystemer, f.eks. opnået i DM564
 • Være i stand til at programmere, f.eks. ved at have fulgt DM550.

Formål

I løbet af de seneste år har en overflod af geodata ført til et behov for effektivt at lagre, tilgå og analysere sådanne data. Dette kursus
fokuserer på at give de studerende grundlæggende viden, både teoretisk og praktisk, om Spatial Data Management Systems. 

Mere specifikt vil der blive lagt vægt på spatial database-design (logisk/fysisk niveau), access-metoder til effektiv geodata-behandling
og geo-visualiserings-teknikker. 

Endvidere vil der være en introduktion til avancerede emner, såsom geodata-analyse og mobilitetsdata-behandling og -analyse. Endelig får de studerende mulighed for at få praktisk erfaring med systemer, såsom PostGIS (den populære spatiale udvidelse
af PostgreSQL), Java Topology Suite (JTS) og Python GeoPandas. 

Kurset bygger på viden opnået i DM564 Databasesystemer.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på:

 • At beskrive, analysere og løse avancerede datalogiske problemer ved hjælp af de indlærte modeller. 
 • Analyse af fordele og ulemper ved forskellige spatiale access-metoder.
 • At give de studerende ekspertviden inden for geodata-management og -analyse.

Målbeskrivelse

Kursets læringsmål er, at den studerende demonstrerer evne til at:
 • Designe en spatial database både på et logisk og et fysisk plan.
 • Bruge avancerede spatiale access-metoder til effektiv query-processering.
 • Bruge geo-visualiseringsteknikker til data-udforskning og visualisering af resultaterne.
 • Kombinere den førnævnte viden for at bygge en full stack-applikation,der bruger og analyserer geodata.

Indhold

Følgende hovedemner er indeholdt i kurset:
 • Introduktion til geodata.
 • Logisk design af spatiale databaser.
 • Fysisk design af spatiale databaser.
 • Avancerede spatiale access-metoder.
 • Geo-visualiserings-teknikker.
 • Geodata-analyse og mobilitetsdata-behandling og -analyse.

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår og Januar

Udprøvninger

Projekt med mundtlig eksamen

EKA

N340116102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

Mundtlig eksamen 30 min.

Hjælpemidler

Oplyses på kurset.

ECTS-point

5

Uddybende information

Individuelt projekt hvori der afholdes en mundtlig eksamen

Vejledende antal undervisningstimer

40 timer per semester

Undervisningsform

På det Naturvidenskabelige Fakultet tilrettelægges undervisningen efter trefasemodellen dvs. intro-, trænings- og studiefase. 
Der er planlagt undervisningsaktiviteter i følgende timeantal:
 • Introfase (forelæsninger): 20 timer. 
 • Træningsfase: 20 timer, hvoraf 10 er hands-on tutorials og 10 er øvelser.
Introfasen omfatter det teoretiske grundlag for de emner, der behandles i dette kursus. Træningsfasen er opdelt i hands-on tutorials og øvelser, hvor de studerende lærer de kompetencer, der gør dem i stand til at omsætte deres viden til løsninger på konkrete problemer i den virkelige verden ved at bruge state of the art systemer. I studiefasen arbejder de studerende selvstændigt med at forbedre deres forståelse og deres kompetencer omkring indholdet af kurset. 

Aktiviteter i studiefasen: Programmering af små opgaver og små projekter.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Panagiotis Tampakis ptampakis@imada.sdu.dk Institut for Matematik og Datalogi (00)

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Institut for Matematik og Datalogi (datalogi)

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode

Overgangsordninger

Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.