KE547: Kemisk biologi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Engelsk
EKA: N530040102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Sommerkursus (efterår)
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N530040101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 15-03-2021


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

Kurset er en del af 'Summer School' og er også for udenlandske studerende, afholdes i ugerne 32-33.

Kurset har deltagerbegrænsning. Der lægges vægt på følgende kriterier i nedenstående rækkefølge ved tildelingen af pladser: 

 1. Studerende der har optjent flest ECTS på bacheloruddannelsen.
 2. Øvrige studerende optaget på en naturvidenskabelig uddannelse der har optjent flest ECTS.  

Fagmiljøerne på Det Naturvidenskabelige Fakultet forestår prioriteringen, og der oprettes en venteliste. Studerende, der ikke optages på kurset, men kommer på venteliste, får besked fra fakultetet. Ventelisten overføres ikke til det efterfølgende år.
Det er væsentligt at møde op til første kursusdag eller underrette underviseren, da der er venteliste på kurset.

Indgangskrav

Studerende tilmeldt bachelor- eller kandidatuddannelsen i kemi, farmaci, medicinalkemi eller Biokemi og molekylær biologi (BMB).

Faglige forudsætninger

Studerende, der tager kurset, forventes at:

 • Have grundlæggende viden om organiske molekyler, biomolekyler og organiske reaktioner.
 • Have kendskab til biologiens centrale dogme.
 • Kunne bruge molekylær struktur til at forstå molekylers egenskaber. 

Deltagerbegrænsning

40

Formål

Formålet med kurset er at sætte den studerende i stand til at forstå den underliggende biologi baseret på dens kemiske byggesten og deres interaktioner, hvilket er vigtigt i forhold til at designe bedre lægemidler, der forbedrer livskvaliteten.

De studerende lærer om de kemiske strukturer og egenskaber ved biomolekylers tre hovedklasser - nukleinsyrer, proteiner og lipider - og lærer, hvordan hver af dem kan spille en rolle inden for terapi, diagnostik eller bioteknologi. Gennem forelæsninger, eksaminatorier og laboratorieøvelser giver kurset en omfattende tilgang til design, syntese og analyse af naturlige og unaturlige funktioner for vigtige klasser af biomolekyler.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets læringsmål forventes den studerende at kunne demonstrere evnen til at:

 • genkende naturlige og modificerede nukleinsyrer, deres sekundære strukturer og mulige anvendelser inden for nanoteknologi og genterapi
 • forstå sammenhængen mellem proteinstruktur og funktion
 • syntetisere peptider og undersøge dem som substrater for biomedicinsk vigtige enzymer
 • lære at immobilisere enzymer i faste partikler for at opnå bedre anvendelser
 • få praktisk erfaring med at indkapsle enzymer i alginatgel så de kan genbruges
 • lære om strukturen og de fysisk-kemiske egenskaber for amfifiler og deres self-assembly i lipid-tolagsmembraner
 • designe amfifile syntetiske biopolymerer, der kan indlejres i lipidmembraner
 • forberede syntetiske lipidmembrananopartikler - liposomer - og funktionalisere dem med amfifilisk syntetisk DNA eller peptider
 • udføre fastfase-DNA og peptidsyntese 

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:  

 • DNA / RNA
 • Peptider / proteiner
 • Nanobioteknologi - udvikling af biologiske membraner
 • Biokatalyse 

Litteratur

Se Itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

August

Udprøvninger

Portfolio

EKA

N530040102

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Tilladt

ECTS-point

5

Uddybende information

Portfolioen består af a) aktiv deltagelse i undervisningen og b) posterpræsentation. Ved posterpræsentationen bedømmes de studerende i gruppen. 
Reeksamen består af en rapport over laboratoriearbejdet der udarbejdes i september måned.

Vejledende antal undervisningstimer

50 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen, dvs. intro-, trænings- og studiefasen.

 • Introfase: 15 timer 
 • Træningsfase: 35 timer, heraf eksaminatorier: 14 timer og laboratorieøvelser: 21 timer

Aktiviteter i studiefasen:

 • Løsning af opgaver for at diskutere disse i øvelsestimerne.
 • Løsning af projektopgaverne
 • Selvstudie af forskellige dele af kursusmaterialet.
 • Refleksion over intro- og træningsfaserne. 

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Jasmin Mecinovic mecinovic@sdu.dk Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Changzhu Wu wu@sdu.dk Kemi og Farmaci
Chenguang Lou chenguang@sdu.dk Kemi og Farmaci

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Fysik, kemi og Farmaci

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode
Klinisk profil - Optaget 2022 Kandidat i Farmaci | Odense 1 E22
Klinisk profil - Optaget 2022 Kandidat i Farmaci | Odense 1 E23
Klinisk profil - Optaget 2022 Kandidat i Farmaci | Odense 1 E22
Klinisk profil - Optaget 2022 Kandidat i Farmaci | Odense 1 E22
Klinisk profil - Optaget 2022 Kandidat i Farmaci | Odense 1 F24
Klinisk profil - Optaget 2022 Kandidat i Farmaci | Odense 1 E23
Klinisk profil - Optaget 2022 Kandidat i Farmaci | Odense 1 E22
Klinisk profil - Optaget 2022 Kandidat i Farmaci | Odense 1 F23
Klinisk profil - Optaget 2022 Kandidat i Farmaci | Odense 1 E22
Klinisk profil - Optaget 2023 Kandidat i Farmaci | Odense 1 E23
Klinisk profil - Optaget 2023 Kandidat i Farmaci | Odense 1 E23
Klinisk profil - Optaget 2023 Kandidat i Farmaci | Odense 1 F24
Teknologisk profil med 30 ECTS speciale - Optaget 2022 Kandidat i Farmaci | Odense 1 E22
Teknologisk profil med 30 ECTS speciale - Optaget 2022 Kandidat i Farmaci | Odense 1 F23
Teknologisk profil med 30 ECTS speciale - Optaget 2022 Kandidat i Farmaci | Odense 1 E22
Teknologisk profil med 30 ECTS speciale - Optaget 2022 Kandidat i Farmaci | Odense 1 E22
Teknologisk profil med 30 ECTS speciale - Optaget 2022 Kandidat i Farmaci | Odense 1 F24
Teknologisk profil med 30 ECTS speciale - Optaget 2022 Kandidat i Farmaci | Odense 1 E23
Teknologisk profil med 30 ECTS speciale - Optaget 2022 Kandidat i Farmaci | Odense 1 E22
Teknologisk profil med 30 ECTS speciale - Optaget 2022 Kandidat i Farmaci | Odense 1 E23
Teknologisk profil med 30 ECTS speciale - Optaget 2022 Kandidat i Farmaci | Odense 1 E22
Teknologisk profil med 30 ECTS speciale - Optaget 2023 Kandidat i Farmaci | Odense 1 E23
Teknologisk profil med 30 ECTS speciale - Optaget 2023 Kandidat i Farmaci | Odense 1 E23
Teknologisk profil med 30 ECTS speciale - Optaget 2023 Kandidat i Farmaci | Odense 1 F24
Teknologisk profil med 45 ECTS speciale - Optaget 2022 Kandidat i Farmaci | Odense 1 E23
Teknologisk profil med 45 ECTS speciale - Optaget 2022 Kandidat i Farmaci | Odense 1 E22
Teknologisk profil med 45 ECTS speciale - Optaget 2022 Kandidat i Farmaci | Odense 1 F24
Teknologisk profil med 45 ECTS speciale - Optaget 2022 Kandidat i Farmaci | Odense 1 E22
Teknologisk profil med 45 ECTS speciale - Optaget 2022 Kandidat i Farmaci | Odense 1 E23
Teknologisk profil med 45 ECTS speciale - Optaget 2022 Kandidat i Farmaci | Odense 1 E22
Teknologisk profil med 45 ECTS speciale - Optaget 2022 Kandidat i Farmaci | Odense 1 E22
Teknologisk profil med 45 ECTS speciale - Optaget 2022 Kandidat i Farmaci | Odense 1 F23
Teknologisk profil med 45 ECTS speciale - Optaget 2022 Kandidat i Farmaci | Odense 1 E22
Teknologisk profil med 45 ECTS speciale - Optaget 2023 Kandidat i Farmaci | Odense 1 F24
Teknologisk profil med 45 ECTS speciale - Optaget 2023 Kandidat i Farmaci | Odense 1 E23
Teknologisk profil med 45 ECTS speciale - Optaget 2023 Kandidat i Farmaci | Odense 1 E23
BA Centralt fag kemi et-faglig med specialisering i Medicinalkemi - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 5 E21
BA Centralt fag kemi et-faglig med specialisering i Medicinalkemi - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 5 E22
BA Centralt fag kemi et-faglig med specialisering i Medicinalkemi - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 5 E23
BA Centralt fag kemi et-faglig med specialisering i Medicinalkemi - optag 1. september 2022 Bachelor i kemi | Odense 5 E22
BA Centralt fag kemi et-faglig med specialisering i Medicinalkemi - optag 1. september 2022 og 2023 Bachelor i kemi | Odense 5 E23