The Curriculum for Bachelor of Science in computer science

Study Board of Science
Programme titles:
  • Bachelor i datalogi
  • Bachelor of Science in computer science
ECTS value: 180
Cities: Odense
Semesters: Autumnx
Effective date: 01-09-2021
Applicable for students enrolled as of: 01-09-2018

Version: Archive

§ 1 - Description of the Programme

§ 1.1 - Programme

Programme titles

Bachelor of Science in computer science (Bachelor of Science (BSc))

Ministerial orders

Ministerial Order on the Grading Scale and Other Forms of Assessment of Study Programmes Offered under the Ministry of Higher Education and Science (the Grading Scale Order) (BEK nr 114 af 03/02/2015)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) (BEK nr 258 af 19/03/2019)

Bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen) (BEK nr 1517 af 16/12/2013)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen) (BEK nr 880 af 26/08/2019)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) (BEK nr 876 af 26/08/2019)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) (BEK nr 1080 af 28/08/2018)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) (BEK nr 597 af 08/03/2015)

Ministerial Order on Bachelor and Master's (Candidatus) Programmes at Universities (the University Programme Order)

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (BEK nr 262 af 20/03/2007)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (BEK nr 861 af 26/08/2019)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) (BEK nr 878 af 26/08/2019)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) (BEK nr 892 af 26/08/201)

ECTS value

180

Academic Study Board

Study Board of Science

Language

Danish

Cities

Odense

Semesters

Autumn

Level

Bachelor

§ 1.2 - Aim of Programme, including any professional profile and specialisations

See Danish version

§ 1.3 - Didactic and pedagogical basis

See Danish version

§ 1.4 - Profiles

BSc major in Computer Science - Registration 1 September 2020 and 2021

BSc major in Computer Science - Registration 1 September 2019

BSc major in Computer Science - Registration 1 September 2018

BSc major in Computer Science special course - Registration 1 September 2018, 2019, 2020 and 2021

BSc major in Computer Science and minor subject - Registration 1 September 2020 and 2021

BSc major in Computer Science and minor subject - Registration 1 September 2019

BSc major in Computer Science and minor subject - Registration 1 September 2018

BSc major in Computer Science and minor in Mathematics - Registration 1 September 2020 and 2021

BSc minor in Computer Science for major in Mathematics - Registration 1 September 2018, 2019, 2020 and 2021

BSc minor in Computer Science for major in Physics - Registration 1 September 2019, 2020 and 2021

BSc minor in Computer Science for major in Physics - Registration 1 September 2018

BSc minor in Computer Science for major in Biology, Chemistry or subject area outside Natural Science - Registration 1 September 2018, 2019, 2020 and 2021

No longer valid per. August 31, 2021: BSc minor in Computer Science for major in Physics - Registration 1 September 2019 and 2020

No longer applicable (31 August 2019): BSc major in Computer Science - Registration 1 September 2018

No longer applicable (31 August 2019): BSc major in Computer Science and minor in Mathematics - Registration 1 September 2018

No longer applicable (31 August 2019): BSc minor in Computer Science for major in Mathematics - Registration 1 September 2018

No longer applicable (31 August 2019): BSc minor in Computer Science for major in Physics - registration 1 September 2018

No longer applicable (31 August 2019): BSc minor in Computer Science for major in Biology, Chemistry or subject area outside Natural Science - Registration 1 September 2018

No longer applicable (31 August 2020): BSc major in Computer Science and minor subject - Registration 1 September 2018 and 2019

No longer applicable (31 August 2020): BSc major in Computer Science - Registration 1 September 2018 and 2019

No longer applicable (31 August 2020): BSc major in Computer Science and minor subject area - Registration 1 September 2018 and 2019

No longer applicable (31 August 2020): BSc minor in Computer Science for major in Mathematics - Registration 1 September 2018, 2019 og 2020

§ 2 - Enrollment

§ 2.1 - Tuition

See Danish version

§ 2.2 - Entry requirements

See Danish version

§ 3 - Structure and Progression

§ 3.1 - The structure of the programme

See Danish version

§ 4 - Course descriptions

§ 4.1 - Course descriptions

Profile course descriptions 

BSc major in Computer Science - Registration 1 September 2020 and 2021

BSc major in Computer Science - Registration 1 September 2019

BSc major in Computer Science - Registration 1 September 2018

BSc major in Computer Science special course - Registration 1 September 2018, 2019, 2020 and 2021

BSc major in Computer Science and minor subject - Registration 1 September 2020 and 2021

BSc major in Computer Science and minor subject - Registration 1 September 2019

BSc major in Computer Science and minor subject - Registration 1 September 2018

BSc major in Computer Science and minor in Mathematics - Registration 1 September 2020 and 2021

BSc minor in Computer Science for major in Mathematics - Registration 1 September 2018, 2019, 2020 and 2021

BSc minor in Computer Science for major in Physics - Registration 1 September 2019, 2020 and 2021

BSc minor in Computer Science for major in Physics - Registration 1 September 2018

BSc minor in Computer Science for major in Biology, Chemistry or subject area outside Natural Science - Registration 1 September 2018, 2019, 2020 and 2021

No longer valid per. August 31, 2021: BSc minor in Computer Science for major in Physics - Registration 1 September 2019 and 2020

No longer applicable (31 August 2019): BSc major in Computer Science - Registration 1 September 2018

No longer applicable (31 August 2019): BSc major in Computer Science and minor in Mathematics - Registration 1 September 2018

No longer applicable (31 August 2019): BSc minor in Computer Science for major in Mathematics - Registration 1 September 2018

No longer applicable (31 August 2019): BSc minor in Computer Science for major in Physics - registration 1 September 2018

No longer applicable (31 August 2019): BSc minor in Computer Science for major in Biology, Chemistry or subject area outside Natural Science - Registration 1 September 2018

No longer applicable (31 August 2020): BSc major in Computer Science and minor subject - Registration 1 September 2018 and 2019

No longer applicable (31 August 2020): BSc major in Computer Science - Registration 1 September 2018 and 2019

No longer applicable (31 August 2020): BSc major in Computer Science and minor subject area - Registration 1 September 2018 and 2019

No longer applicable (31 August 2020): BSc minor in Computer Science for major in Mathematics - Registration 1 September 2018, 2019 og 2020

Course descritions in the curriculum 

FF500a: Studiestartsprøve

DM507: Algoritmer og Datastrukturer

DM551: Algoritmer og sandsynlighed

DM500: Studieintroduktion for Datalogi

FY508: Fysik af kondenserede stoffer

DM548: Computerarkitektur og systemprogrammering

DM572: Netværk og Cybersikkerhed

DM534: Introduktion til Datalogi

DM549: Diskrete Metoder til Datalogi

FF500: Introduktion til fag, forskning og fællesskab

FY535: Astrofysik og Grundlæggende Kosmologi

DM557: Netværk og sikkerhed

DM566: Data mining and machine learning

DM552: Programmeringssprog

DM505: Databasedesign og -programmering

DM510: Operativsystemer

DM564: Databasesystemer

DM553: Kompleksitet og beregnelighed

DM507: Algoritmer og Datastrukturer

FY543: Kondenserede stoffers fysik

FY548: Faststoffysik

DM550: Introduktion til Programmering

DM571: Software Engineering

BADM500: Bachelorprojekt i datalogi

BADM501: Bachelorprojekt i datalogi

DM558: Introduktion til Datalogi

DM561: Lineær algebra med anvendelser

DM563: Concurrent Programming

DM565: Formelle sprog og dataprocessering

NAT500: Studiestartsprøve

§ 5 - Examination provisions

§ 5.1 - Programme passing requirements

See Danish version

§ 5.2 - Start of study exam

See Danish version

§ 5.3 - First year exam

See Danish version

§ 5.4 - Spelling and writing skills

See Danish version

§ 5.5 - Evaluation of examinations and tests

See Danish version

§ 5.6 - Exam language

See Danish version

§ 5.7 - Forms of assessment

See Danish version

§ 5.8 - Ordinary exams

See Danish version

§ 5.9 - Reexams

See Danish version

§ 5.10 - Exam attempts

See Danish version

§ 5.11 - Requirements for exams

See Danish version

§ 5.12 - Digital exams and aids

See Danish version

§ 5.13 - Special examination conditions

See Danish version

§ 5.14 - Irregularities at exams

See Danish version

§ 5.15 - Group exams

See Danish version

§ 6 - Credit transfer

§ 6.1 - Transfer of credit

See Danish version

§ 6.2 - Transfer of credit

See Danish version

§ 6.3 - Credit

See Danish version

§ 6.4 - Extemptions

See Danish version

§ 7 - Provisions on the organisation of the programme

§ 7.1 - Enrolment and unenrolment from teaching and exams

See Danish version

§ 7.2 - Deadline for programme completion

See Danish version

§ 7.3 - Study activity

See Danish version

§ 7.4 - Leave

See Danish version

§ 7.5 - Limitation on the number of entries

See Danish version

§ 7.6 - Minor, elective subject and elective

See Danish version

§ 8 - Exemptions and complaints procedures

§ 8.1 - Dispensation from University regulations

See Danish version

§ 8.2 - Complaints over exams

See Danish version

§ 8.3 - Complaints over University decisions

See Danish version

§ 9 - The affiliation of the programme

§ 9.1 - Legal basis

See Danish version

§ 9.2 - Academic Study Board

Study Board of Science

§ 9.3 - External examiners

computerscience

§ 9.4 - Codes

Ingen STO-kode fundet

§ 9.5 - Effective date

01-09-2021

§ 9.6 - Applicable for students enrolled as of

01-09-2018

§ 9.7 - Date of Study Board Approval

16-11-2021

§ 9.8 - Date of Deans Approval