The Curriculum for

Study Board of Science
Programme titles:
  • Bachelor i matematik og [sidefag]
ECTS value: 180
Cities: Odense
Semesters: Autumnx
Effective date: 01-09-2019
Applicable for students enrolled as of: 01-09-2016

Version: Archive

§ 1 - Description of the Programme

§ 1.1 - Programme

Programme titles

(Bachelor of Science (BSc))

Ministerial orders

Ministerial Order on the Grading Scale and Other Forms of Assessment of Study Programmes Offered under the Ministry of Higher Education and Science (the Grading Scale Order) (BEK nr 114 af 03/02/2015)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) (BEK nr 258 af 19/03/2019)

Bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen) (BEK nr 1517 af 16/12/2013)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen) (BEK nr 880 af 26/08/2019)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) (BEK nr 876 af 26/08/2019)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) (BEK nr 1080 af 28/08/2018)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) (BEK nr 597 af 08/03/2015)

Ministerial Order on Bachelor and Master's (Candidatus) Programmes at Universities (the University Programme Order)

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (BEK nr 262 af 20/03/2007)

Ministerial Order on University Examinations and Grading (the Examination Order) (BEK nr 1062 af 30/06/2016)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (BEK nr 861 af 26/08/2019)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) (BEK nr 878 af 26/08/2019)

Ministerial Order on Admission and Enrolment on Bachelor Programmes at Universities (BEK nr 107 af 12/02/2018)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) (BEK nr 892 af 26/08/201)

ECTS value

180

Academic Study Board

Study Board of Science

Language

Danish

Cities

Odense

Semesters

Autumn

Level

Bachelor

§ 1.2 - Aim of Programme, including any professional profile and specialisations

See Danish version

§ 1.3 - Didactic and pedagogical basis

See Danish version

§ 1.4 - Profiles

BSc major in Mathematics and minor in Biology, Computer Science, Physics, Chemistry or outside Natural Science - Registration 1 September 2020

BSc major in Mathematics and minor in Biology, Computer Science, Physics, Chemistry or outside Natural Science - Registration 1 September 2018 and 2019

BSc major in Mathematics and minor in Biology, Computer Science, Physics, Chemistry or outside Natural Science - Registration 1 September 2016 and 2017

BSc minor in Mathematics for major in Biology - Registration 1 September 2018, 2019 and 2020

BSc minor in Mathematics for major in Biology - Registration 1 September 2016 and 2017

BSc minor in Mathematics for major in Computer Science - Registration 1 September 2018, 2019 and 2020

BSc minor in Mathematics for major in Computer Science - Registration 1 September 2017

BSc minor in Mathematics for major in Computer Science - Registration 1 September 2016

BSc minor in Mathematics for major in Chemistry - Registration 1 September 2018, 2019 and 2020

BSc minor in Mathematics for major in Chemistry - Registration 1 September 2016 and 2017

BSc minor in Mathematics for major in Physics - Registration 1 September 2018, 2019 and 2020

BSc minor in Mathematics for major in Physics - Registration 1 September 2017

BSc minor in Mathematics for major in Physics - Registration 1 September 2016

BSc minor in Mathematics for major outside Natural Science (incl. Sports and Health) - Registration 1 September 2016, 2017, 2018, 2019 and 2020

No longer applicable (31 August 2019): BSc Major in Mathematics and minor in Computer Science, Physics and Chemistry - Registration 1 September 2018

No longer applicable (31 August 2020): BSc minor in Mathematics for major in Computer Science - Registration 1 September 2017, 2018 and 2019

No longer applicable (31 August 2019): BSc minor in Mathematics for major in Biology - Registration 1 September 2018

No longer applicable (31 August 2019): BSc minor in Mathematics for major in Physics - Registration 1 September 2018

No longer applicable (31 August 2019): BSc minor in Mathematics for major in Chemistry - Registration 1 September 2018

No longer applicable (31 August 2020): BSc minor in Mathematics for major in Biology - Registration 1 September 2016, 2017, 2018 and 2019

§ 2 - Enrollment

§ 2.1 - Tuition

See Danish version

§ 2.2 - Entry requirements

See Danish version

§ 3 - Structure and Progression

§ 3.1 - The structure of the programme

See Danish version

§ 4 - Course descriptions

§ 4.1 - Course descriptions

Profile course descriptions 

BSc major in Mathematics and minor in Biology, Computer Science, Physics, Chemistry or outside Natural Science - Registration 1 September 2020

BSc major in Mathematics and minor in Biology, Computer Science, Physics, Chemistry or outside Natural Science - Registration 1 September 2018 and 2019

BSc major in Mathematics and minor in Biology, Computer Science, Physics, Chemistry or outside Natural Science - Registration 1 September 2016 and 2017

BSc minor in Mathematics for major in Biology - Registration 1 September 2018, 2019 and 2020

BSc minor in Mathematics for major in Biology - Registration 1 September 2016 and 2017

BSc minor in Mathematics for major in Computer Science - Registration 1 September 2018, 2019 and 2020

BSc minor in Mathematics for major in Computer Science - Registration 1 September 2017

BSc minor in Mathematics for major in Computer Science - Registration 1 September 2016

BSc minor in Mathematics for major in Chemistry - Registration 1 September 2018, 2019 and 2020

BSc minor in Mathematics for major in Chemistry - Registration 1 September 2016 and 2017

BSc minor in Mathematics for major in Physics - Registration 1 September 2018, 2019 and 2020

BSc minor in Mathematics for major in Physics - Registration 1 September 2017

BSc minor in Mathematics for major in Physics - Registration 1 September 2016

BSc minor in Mathematics for major outside Natural Science (incl. Sports and Health) - Registration 1 September 2016, 2017, 2018, 2019 and 2020

No longer applicable (31 August 2019): BSc Major in Mathematics and minor in Computer Science, Physics and Chemistry - Registration 1 September 2018

No longer applicable (31 August 2020): BSc minor in Mathematics for major in Computer Science - Registration 1 September 2017, 2018 and 2019

No longer applicable (31 August 2019): BSc minor in Mathematics for major in Biology - Registration 1 September 2018

No longer applicable (31 August 2019): BSc minor in Mathematics for major in Physics - Registration 1 September 2018

No longer applicable (31 August 2019): BSc minor in Mathematics for major in Chemistry - Registration 1 September 2018

No longer applicable (31 August 2020): BSc minor in Mathematics for major in Biology - Registration 1 September 2016, 2017, 2018 and 2019

Course descritions in the curriculum 

MM507: Differentialligninger

FF500a: Studiestartsprøve

DM550: Introduktion til Programmering

MM512: Kurver og flader

MM533: Matematisk og numerisk analyse

MM536: Calculus for Matematik

MM550: Perspektiver på matematik

MM500: Studieintroduktion for Matematik og Anvendt Matematik

FY508: Fysik af kondenserede stoffer

MM558: Calculus 2

FY526: Introduktion til partikelfysik

FF500: Introduktion til fag, forskning og fællesskab

NAT511: Naturvidenskabeligt innovationsprojekt

FY535: Astrofysik og Grundlæggende Kosmologi

MM505: Lineær algebra

MM561: Innovation

FF501: Førsteårsprojekt

MM549: Topologi og Kompleks Analyse

MM539: Algebra 2

MM548: Mål- integralteori og Banachrum

MM541: Kombinatorisk matematik

FY543: Kondenserede stoffers fysik

BAMM500: Bachelorprojekt i matematik

MM537: Introduktion til Matematiske Metoder

MM551: Algebra 1

ST521: Matematisk statistik

NAT500: Studiestartsprøve

§ 5 - Examination provisions

§ 5.1 - Programme passing requirements

See Danish version

§ 5.2 - Start of study exam

See Danish version

§ 5.3 - First year exam

See Danish version

§ 5.4 - Spelling and writing skills

See Danish version

§ 5.5 - Evaluation of examinations and tests

See Danish version

§ 5.6 - Exam language

See Danish version

§ 5.7 - Forms of assessment

See Danish version

§ 5.8 - Ordinary exams

See Danish version

§ 5.9 - Reexams

See Danish version

§ 5.10 - Exam attempts

See Danish version

§ 5.11 - Requirements for exams

See Danish version

§ 5.12 - Digital exams and aids

See Danish version

§ 5.13 - Special examination conditions

See Danish version

§ 5.14 - Irregularities at exams

See Danish version

§ 5.15 - Group exams

See Danish version

§ 6 - Credit transfer

§ 6.1 - Transfer of credit

See Danish version

§ 6.2 - Transfer of credit

See Danish version

§ 6.3 - Credit

See Danish version

§ 6.4 - Extemptions

See Danish version

§ 7 - Provisions on the organisation of the programme

§ 7.1 - Enrolment and unenrolment from teaching and exams

See Danish version

§ 7.2 - Deadline for programme completion

See Danish version

§ 7.3 - Study activity

See Danish version

§ 7.4 - Leave

See Danish version

§ 7.5 - Limitation on the number of entries

See Danish version

§ 7.6 - Minor, elective subject and elective

See Danish version

§ 8 - Exemptions and complaints procedures

§ 8.1 - Dispensation from University regulations

See Danish version

§ 8.2 - Complaints over exams

See Danish version

§ 8.3 - Complaints over University decisions

See Danish version

§ 9 - The affiliation of the programme

§ 9.1 - Legal basis

See Danish version

§ 9.2 - Academic Study Board

Study Board of Science

§ 9.3 - External examiners

Corps of examiners for mathematics

§ 9.4 - Codes

Ingen STO-kode fundet

§ 9.5 - Effective date

01-09-2019

§ 9.6 - Applicable for students enrolled as of

01-09-2016

§ 9.7 - Date of Study Board Approval

18-11-2020

§ 9.8 - Date of Deans Approval