The Curriculum for

Study Board of Science
Programme titles:
  • Bachelor i fysik
ECTS value: 180
Cities: Odense
Semesters: Autumnx
Effective date: 01-09-2019
Applicable for students enrolled as of: 01-09-2016

Version: Archive

§ 1 - Description of the Programme

§ 1.1 - Programme

Programme titles

(Bachelor of Science (BSc))

Ministerial orders

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) (BEK nr 258 af 19/03/2019)

Bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen) (BEK nr 1517 af 16/12/2013)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen) (BEK nr 880 af 26/08/2019)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) (BEK nr 876 af 26/08/2019)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) (BEK nr 1080 af 28/08/2018)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) (BEK nr 597 af 08/03/2015)

Ministerial Order on Bachelor and Master's (Candidatus) Programmes at Universities (the University Programme Order)

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (BEK nr 262 af 20/03/2007)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (BEK nr 263 af 19/03/2019)

Ministerial Order on University Examinations and Grading (the Examination Order) (BEK nr 1062 af 30/06/2016)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (BEK nr 861 af 26/08/2019)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) (BEK nr 878 af 26/08/2019)

ECTS value

180

Academic Study Board

Study Board of Science

Language

Danish

Cities

Odense

Semesters

Autumn

Level

Bachelor

§ 1.2 - Aim of Programme, including any professional profile and specialisations

See Danish version

§ 1.3 - Didactic and pedagogical basis

See Danish version

§ 1.4 - Profiles

BSc major in Physics - Registration 1 September 2019 and 2020

BSc major in Physics - Registration 1 September 2018

BSc major in Physics - Registration 1 September 2017

BSc major in Physics - Registration 1 September 2016

BSc major in Physics and minor subject - Registration 1 September 2019 and 2020

BSc major in Physics and minor subject - Registration 1 September 2018

BSc major in physics with a minor subject - Registration 1 September 2017

BSc minor in physics for major in Mathematics - Registration 1 September 2017, 2018, 2019 and 2020

BSc minor in Physics for major in Mathematics - Registration 1 September 2016

BSc minor in Physics for major in Sports and Health - Registration 1 September 2017, 2018, 2019 and 2020

BSc minor in Physics for major in Sports and Health and subject outside Natural Sciences - Registration 1 September 2016

BSc minor in Physics for major in Chemistry - Registration 1 September 2017, 2018, 2019 and 2020

BSc minor in Physics for major in Biology - Registration 1 September 2017, 2018, 2019 and 2020

BSc minor in Physics for major in Computer Science - Registration 2017, 2018, 2019 and 2020

BSc minor in Physics for major in Natural Science - Registration 1 September 2017, 2018, 2019 and 2020

No longer applicable (31 August 2019) BSc major in Physics - Registration 1 September 2018

No longer applicable (31 August 2019): BSc minor in Physics for major in Chemistry - Registration 1 September 2016 and 2017

No longer applicable (31 August 2019): BSc major in Physics - Registration 2017

No longer applicable (31 August 2019): BSc minor in Physics for major in Sports and Health outside Natural Science - Registration 2017 and 2018

No longer applicable (31 August 2019): BSc major in Physics with minor subject - Registration 1 September 2017 and 2018

No longer applicable (31 August 2019): BSc minor in Physics for major in Mathematics - Registration 1 September 2017 and 2018

§ 2 - Enrollment

§ 2.1 - Tuition

See Danish version

§ 2.2 - Entry requirements

See Danish version

§ 3 - Structure and Progression

§ 3.1 - The structure of the programme

See Danish version

§ 4 - Course descriptions

§ 4.1 - Course descriptions

Profile course descriptions 

BSc major in Physics - Registration 1 September 2019 and 2020

BSc major in Physics - Registration 1 September 2018

BSc major in Physics - Registration 1 September 2017

BSc major in Physics - Registration 1 September 2016

BSc major in Physics and minor subject - Registration 1 September 2019 and 2020

BSc major in Physics and minor subject - Registration 1 September 2018

BSc major in physics with a minor subject - Registration 1 September 2017

BSc minor in physics for major in Mathematics - Registration 1 September 2017, 2018, 2019 and 2020

BSc minor in Physics for major in Mathematics - Registration 1 September 2016

BSc minor in Physics for major in Sports and Health - Registration 1 September 2017, 2018, 2019 and 2020

BSc minor in Physics for major in Sports and Health and subject outside Natural Sciences - Registration 1 September 2016

BSc minor in Physics for major in Chemistry - Registration 1 September 2017, 2018, 2019 and 2020

BSc minor in Physics for major in Biology - Registration 1 September 2017, 2018, 2019 and 2020

BSc minor in Physics for major in Computer Science - Registration 2017, 2018, 2019 and 2020

BSc minor in Physics for major in Natural Science - Registration 1 September 2017, 2018, 2019 and 2020

No longer applicable (31 August 2019) BSc major in Physics - Registration 1 September 2018

No longer applicable (31 August 2019): BSc minor in Physics for major in Chemistry - Registration 1 September 2016 and 2017

No longer applicable (31 August 2019): BSc major in Physics - Registration 2017

No longer applicable (31 August 2019): BSc minor in Physics for major in Sports and Health outside Natural Science - Registration 2017 and 2018

No longer applicable (31 August 2019): BSc major in Physics with minor subject - Registration 1 September 2017 and 2018

No longer applicable (31 August 2019): BSc minor in Physics for major in Mathematics - Registration 1 September 2017 and 2018

Course descritions in the curriculum 

FY521: Indledende kvantemekanik I

FF500a: Studiestartsprøve

Cleanroom Microfabrication

FY546: Videregående mekanik og relativitetsteori

Studiestartsprøve

FY544: Kvantemekanik I

FT503: Eksperimentel Design og Modellering

FY541: Atomfysik

FY537:Grundlæggende astronomi

FY542: Eksperimentel fysik og halvledere

FY547: Kvantemekanik II

FY550: Statistisk fysik

MM536: Calculus for Matematik

FT505: Digital elektronik og programmering

BAFY500: Bachelorprojekt i fysik

FY534: Elektromagnetisme

FY531: Eksperimentel fysik I

FY522: Indledende kvantemekanik II

FY524: Termisk Fysik II

FY504: Klassisk Fysik

FY536: Kvanteoptik

FY508: Fysik af kondenserede stoffer

MM558: Calculus 2

FY526: Introduktion til partikelfysik

FF500: Introduktion til fag, forskning og fællesskab

NAT511: Naturvidenskabeligt innovationsprojekt

FY535: Astrofysik og Grundlæggende Kosmologi

MM505: Lineær algebra

FT506: Førsteårsprojekt

FF501: Førsteårsprojekt

FY529: Grundlæggende fysik

FY530: Computational Science

NAT510: Videnskabsteori for fysikere

FY533: Eksperimentel fysik II

FY512: Modellering af fysiske systemer

FY540: Eksperimentel og numerisk fysik samt statistisk dataanalyse

FY523: Termisk Fysik I

FY549: Elektrodynamik

MM557: Partielle differentialligninger og kompleks analyse

FY545: Partikelfysik

FT504: Elektromagnetisme og optik

FY543: Kondenserede stoffers fysik

Grundlæggende teoretisk og eksperimentel optik

DM560: Introduktion til programmering i C++

FT502: Elektronik

Statistik

FT501: Matematisk analyse

NAT500: Studiestartsprøve

FT500: Mekanik og termodynamik

§ 5 - Examination provisions

§ 5.1 - Programme passing requirements

See Danish version

§ 5.2 - Start of study exam

See Danish version

§ 5.3 - First year exam

See Danish version

§ 5.4 - Spelling and writing skills

See Danish version

§ 5.5 - Evaluation of examinations and tests

See Danish version

§ 5.6 - Exam language

See Danish version

§ 5.7 - Forms of assessment

See Danish version

§ 5.8 - Ordinary exams

See Danish version

§ 5.9 - Reexams

See Danish version

§ 5.10 - Exam attempts

See Danish version

§ 5.11 - Requirements for exams

See Danish version

§ 5.12 - Digital exams and aids

See Danish version

§ 5.13 - Special examination conditions

See Danish version

§ 5.14 - Irregularities at exams

See Danish version

§ 5.15 - Group exams

See Danish version

§ 6 - Credit transfer

§ 6.1 - Transfer of credit

See Danish version

§ 6.2 - Transfer of credit

See Danish version

§ 6.3 - Credit

See Danish version

§ 6.4 - Extemptions

See Danish version

§ 7 - Provisions on the organisation of the programme

§ 7.1 - Enrolment and unenrolment from teaching and exams

See Danish version

§ 7.2 - Deadline for programme completion

See Danish version

§ 7.3 - Study activity

See Danish version

§ 7.4 - Leave

See Danish version

§ 7.5 - Limitation on the number of entries

See Danish version

§ 7.6 - Minor, elective subject and elective

See Danish version

§ 8 - Exemptions and complaints procedures

§ 8.1 - Dispensation from University regulations

See Danish version

§ 8.2 - Complaints over exams

See Danish version

§ 8.3 - Complaints over University decisions

See Danish version

§ 9 - The affiliation of the programme

§ 9.1 - Legal basis

See Danish version

§ 9.2 - Academic Study Board

Study Board of Science

§ 9.3 - External examiners

Corps of examiners for physics

§ 9.4 - Codes

Ingen STO-kode fundet

§ 9.5 - Effective date

01-09-2019

§ 9.6 - Applicable for students enrolled as of

01-09-2016

§ 9.7 - Date of Study Board Approval

14-11-2020

§ 9.8 - Date of Deans Approval