The Curriculum for Bachelor of Science in Applied Mathematics

Study Board of Science
Programme titles:
  • Bachelor i anvendt matematik
  • Bachelor of Science in Applied Mathematics
ECTS value: 180
Cities: Odense
Semesters: Autumnx
Effective date: 01-09-2016
Applicable for students enrolled as of: 01-09-2016

Version: Archive

§ 1 - Description of the Programme

§ 1.1 - Programme

Programme titles

Bachelor of Science in Applied Mathematics (Bachelor of Science (BSc))

Ministerial orders

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (BEK nr 257 af 19/03/2019)

Bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen) (BEK nr 1517 af 16/12/2013)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen) (BEK nr 880 af 26/08/2019)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) (BEK nr 876 af 26/08/2019)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) (BEK nr 1080 af 28/08/2018)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) (BEK nr 597 af 08/03/2015)

Ministerial Order on Bachelor and Master's (Candidatus) Programmes at Universities (the University Programme Order)

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (BEK nr 262 af 20/03/2007)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (BEK nr 263 af 19/03/2019)

Ministerial Order on University Examinations and Grading (the Examination Order) (BEK nr 1062 af 30/06/2016)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (BEK nr 256 af 19/03/2019)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (BEK nr 861 af 26/08/2019)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) (BEK nr 878 af 26/08/2019)

Ministerial Order on Admission and Enrolment on Bachelor Programmes at Universities (BEK nr 107 af 12/02/2018)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) (BEK nr 892 af 26/08/201)

ECTS value

180

Academic Study Board

Study Board of Science

Language

Danish

Cities

Odense

Semesters

Autumn

Level

Bachelor

§ 1.2 - Aim of Programme, including any professional profile and specialisations

See Danish version

§ 1.3 - Didactic and pedagogical basis

See Danish version

§ 1.4 - Profiles

BSc major in Applied Mathematics - registration 1 September 2020

BSc major in Applied Mathematics - registration 1 September 2018 and 2019

BSc major in Applied Mathematics - registration 1 September 2017

BSc major in Applied Mathematics - registration 1 September 2016

§ 2 - Enrollment

§ 2.1 - Tuition

See Danish version

§ 2.2 - Entry requirements

See Danish version

§ 3 - Structure and Progression

§ 3.1 - The structure of the programme

See Danish version

§ 4 - Course descriptions

§ 4.1 - Course descriptions

Profile course descriptions 

BSc major in Applied Mathematics - registration 1 September 2020

BSc major in Applied Mathematics - registration 1 September 2018 and 2019

BSc major in Applied Mathematics - registration 1 September 2017

BSc major in Applied Mathematics - registration 1 September 2016

Course descritions in the curriculum 

FF500a: Studiestartsprøve

DM562: Scientific programming  

DM550: Introduktion til Programmering

MM533: Matematisk og numerisk analyse

MM536: Calculus for Matematik

DM507: Algoritmer og Datastrukturer

ST522: Beregningsmæssig statistik

MM550: Perspektiver på matematik

MM500: Studieintroduktion for Matematik og Anvendt Matematik

FF500: Introduktion til fag, forskning og fællesskab

NAT511: Naturvidenskabeligt innovationsprojekt

MM505: Lineær algebra

MM561: Innovation

FF501: Førsteårsprojekt

MM539: Algebra 2

MM548: Mål- integralteori og Banachrum

MM541: Kombinatorisk matematik

MM552: Beregningsmæssig biologi

BAMM501: Bachelorprojekt i anvendt matematik

MM537: Introduktion til Matematiske Metoder

MM546: Partielle differentialligninger: teori, modellering og beregning

MM551: Algebra 1

MM553: Beregningsmæssig fysik

ST521: Matematisk statistik

MM547: Ordinære differentialligninger: teori, modellering og beregning

NAT500: Studiestartsprøve

§ 5 - Examination provisions

§ 5.1 - Programme passing requirements

See Danish version

§ 5.2 - Start of study exam

See Danish version

§ 5.3 - First year exam

See Danish version

§ 5.4 - Spelling and writing skills

See Danish version

§ 5.5 - Evaluation of examinations and tests

See Danish version

§ 5.6 - Exam language

See Danish version

§ 5.7 - Forms of assessment

See Danish version

§ 5.8 - Ordinary exams

See Danish version

§ 5.9 - Reexams

See Danish version

§ 5.10 - Exam attempts

See Danish version

§ 5.11 - Requirements for exams

See Danish version

§ 5.12 - Digital exams and aids

See Danish version

§ 5.13 - Special examination conditions

See Danish version

§ 5.14 - Irregularities at exams

See Danish version

§ 5.15 - Group exams

See Danish version

§ 6 - Credit transfer

§ 6.1 - Transfer of credit

See Danish version

§ 6.2 - Transfer of credit

See Danish version

§ 6.3 - Credit

See Danish version

§ 6.4 - Extemptions

See Danish version

§ 7 - Provisions on the organisation of the programme

§ 7.1 - Enrolment and unenrolment from teaching and exams

See Danish version

§ 7.2 - Deadline for programme completion

See Danish version

§ 7.3 - Study activity

See Danish version

§ 7.4 - Leave

See Danish version

§ 7.5 - Limitation on the number of entries

See Danish version

§ 7.6 - Minor, elective subject and elective

See Danish version

§ 8 - Exemptions and complaints procedures

§ 8.1 - Dispensation from University regulations

See Danish version

§ 8.2 - Complaints over exams

See Danish version

§ 8.3 - Complaints over University decisions

See Danish version

§ 9 - The affiliation of the programme

§ 9.1 - Legal basis

See Danish version

§ 9.2 - Academic Study Board

Study Board of Science

§ 9.3 - External examiners

Corps of examiners for mathematics

§ 9.4 - Codes

Ingen STO-kode fundet

§ 9.5 - Effective date

01-09-2016

§ 9.6 - Applicable for students enrolled as of

01-09-2016

§ 9.7 - Date of Study Board Approval

13-11-2020

§ 9.8 - Date of Deans Approval