The Curriculum for

Study Board of Science
Programme titles:
  • Kandidat i biomedicinsk informatik
ECTS value: 120
Cities: Odense
Semesters: Autumnx
Effective date: 01-09-2019
Applicable for students enrolled as of: 01-09-2016

Version: Archive

§ 1 - Description of the Programme

§ 1.1 - Programme

Programme titles

(Master of Science (MSc))

Ministerial orders

Ministerial Order on the Grading Scale and Other Forms of Assessment of Study Programmes Offered under the Ministry of Higher Education and Science (the Grading Scale Order) (BEK nr 114 af 03/02/2015)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (BEK nr 257 af 19/03/2019)

Bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen) (BEK nr 1517 af 16/12/2013)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen) (BEK nr 880 af 26/08/2019)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) (BEK nr 876 af 26/08/2019)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) (BEK nr 1080 af 28/08/2018)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) (BEK nr 597 af 08/03/2015)

Ministerial Order on Bachelor and Master's (Candidatus) Programmes at Universities (the University Programme Order)

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (BEK nr 262 af 20/03/2007)

Ministerial Order on University Examinations and Grading (the Examination Order) (BEK nr 1062 af 30/06/2016)

Ministerial Order on Admission and Enrolment on Master's (Candidatus) Programmes at Universities (BEK nr 106 af 12/02/2018)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (BEK nr 639 af 25/06/2019)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) (BEK nr 878 af 26/08/2019)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (BEK nr 891 af 26/08/2019)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) (BEK nr 892 af 26/08/201)

ECTS value

120

Academic Study Board

Study Board of Science

Language

English

Cities

Odense

Semesters

Autumn

Level

Master

§ 1.2 - Aim of Programme, including any professional profile and specialisations

See Danish version.

§ 1.3 - Didactic and pedagogical basis

See Danish version

§ 1.4 - Profiles

MSc major in Computational Biomedicine - registration 1 September 2018, 2019 og 2020

MSc major in Computational Biomedicine - registration 1 September 2016 og 2017

§ 2 - Enrollment

§ 2.1 - Entry requirements

See Danish version.

§ 3 - Structure and Progression

§ 3.1 - The structure of the programme

See Danish version.

§ 4 - Course descriptions

§ 4.1 - Course descriptions

Profile course descriptions 

MSc major in Computational Biomedicine - registration 1 September 2018, 2019 og 2020

MSc major in Computational Biomedicine - registration 1 September 2016 og 2017

Course descritions in the curriculum 

DM868: Data mining and machine learning for computational biomedicine

BMB833: Epidemiologiske metoder i biomedicin

SPCB801: Speciale i Biomedicinsk informatik

BMB834: Proteinstruktur, -dynamik og -modellering

DM847: Introduktion til bioinformatik

BMB831: Biostatistik i R II

BMB830: Biostatistik i R I

§ 5 - Examination provisions

§ 5.1 - Programme passing requirements

See Danish version

§ 5.2 - Spelling and writing skills

See Danish version

§ 5.3 - Evaluation of examinations and tests

See Danish version

§ 5.4 - Exam language

See Danish version

§ 5.5 - Forms of assessment

See Danish version

§ 5.6 - Ordinary exams

See Danish version

§ 5.7 - Reexams

See Danish version

§ 5.8 - Exam attempts

See Danish version

§ 5.9 - Requirements for exams

See Danish version

§ 5.10 - Digital exams and aids

See Danish version

§ 5.11 - Special examination conditions

See Danish version

§ 5.12 - Irregularities at exams

See Danish version

§ 5.13 - Group exams

See Danish version

§ 6 - Credit transfer

§ 6.1 - Transfer of credit

See Danish version

§ 6.2 - Transfer of credit

See Danish version

§ 6.3 - Credit

See Danish version

§ 6.4 - Extemptions

See Danish version

§ 7 - Provisions on the organisation of the programme

§ 7.1 - Enrolment and unenrolment from teaching and exams

See Danish version

§ 7.2 - Deadline for programme completion

See Danish version

§ 7.3 - Study activity

See Danish version

§ 7.4 - Leave

See Danish version

§ 7.5 - Limitation on the number of entries

See Danish version

§ 7.6 - Minor, elective subject and elective

See Danish version

§ 8 - Exemptions and complaints procedures

§ 8.1 - Dispensation from University regulations

See Danish version

§ 8.2 - Complaints over exams

See Danish version

§ 8.3 - Complaints over University decisions

See Danish version

§ 9 - The affiliation of the programme

§ 9.1 - Legal basis

See Danish version

§ 9.2 - Academic Study Board

Study Board of Science

§ 9.3 - External examiners

Corps of examiners for biology

computerscience

§ 9.4 - Codes

Ingen STO-kode fundet

§ 9.5 - Effective date

01-09-2019

§ 9.6 - Applicable for students enrolled as of

01-09-2016

§ 9.7 - Date of Study Board Approval

04-08-2020

§ 9.8 - Date of Deans Approval