MM544: Sandsynlighedsteori

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N300007102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N300007101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 25-04-2019


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

Fælles undervisning med MM835 Sandsynlighedsteori.

Indgangskrav

Kurset kan ikke følges af studerende der har bestået MM835.

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at have kendskab til mål og integrationsteori.

Formål

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til formel at
arbejde med sandsynlighedsmodeller, hvilket er vigtigt i forhold til at
studere teoretisk statistik.
Kurset bygger oven på den viden, der er
erhvervet i kurserne MM548, og giver et fagligt grundlag for at studere
emnerne stokastiske processer og finansiering, der er placeret senere i
uddannelsen.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetencer til at håndtere modelopstillinger og/eller modelberigninger
 • Give færdigheder i at anvende tankegange og fagudtryk fra fagets grundlæggende discipliner
 • Give viden om matematikkens grundlæggende vidensdannelse, teori og metoder

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • gengive og illustrere definitioner fra sandsynlighedsteori inden for kursets pensum
 • gengive centrale resultater fra sandsynlighedsteori inden for kursets pensum og give stringente, detaljerede beviser for dem
 • anvende teorien til at løse opgaver med udgangspunkt i kursets pensum
 • sammenholde centrale resultater inden for kursets pensum

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder: Stokastiske variable, sandsynlighedsmål, fordelingsfunktioner, momenter, uafhængighed, karakteristiske funktion, normal fordeling, konvergens af stokastiske variable, centrale grænseværdisætninger, betingede middelværdier, martingaler.

  Litteratur

  Se Itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Januar

  Udprøvninger

  Mundtlig eksamen

  EKA

  N300007102

  Censur

  Ekstern prøve

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Bog og noter må medbringes til forberedelsen inden eksamen

  ECTS-point

  10

  Vejledende antal undervisningstimer

  84 timer per semester

  Undervisningsform

  På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
  For at sætte de studerende i stand til at nå læringsmålene for kurset tilrettelægges undervisningen således, at der er 84 forelæsningstimer, holdtimer etc. på et semester. Disse undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 56
  • Træningsfase: Antal timer: 28

  Aktiviteter i studiefasen: Læsning af kursusmaterialet og forberedelse til ugentlige opgaver, individuelt eller i grupper.

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Yuri Goegebeur Yuri.Goegebeur@imada.sdu.dk Data Science

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Institut for Matematik og Datalogi (matematik)

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb