MM505: Lineær algebra

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N300000102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N300000101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 31-03-2022


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

Samlæses med DM579 i første del af efterårssemesteret

Indgangskrav

Kurset kan ikke vælges hvis du har bestået, er tilmeldt eller har fulgt DS827, eller hvis kurset indgår som obligatorisk i din studieordning.

Faglige forudsætninger

Ingen

Formål

Kurset har til formål at give den studerende en introduktion til de grundlæggende begreber og metoder i lineær algebra, med særligt fokus på matrix manipulationer. De emner der dækkes og teknikker, der undervises i, er vigtige indenfor stort set alle aspekter af matematik, og finder anvendelser i mange videnskabelige områder.
Kurset giver den studerende nødvendige forudsætninger til kurserne MM533 og MM539, der er placeret senere i uddannelsen.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give færdigheder til at anvende tankegange og fagudtryk fra fagets grundlæggende discipliner.
 • Give færdigheder til at formidle matematisk tankegang skriftligt og mundtligt.
 • Give færdigheder til at løse lineære ligningssystemer, beregne determinanter, finde inverse af matricer, finde koordinaterne for vektorer, finde matricer af lineære afbildninger.
 • Give viden om vektorrum og lineære afbildninger.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • gengive definitioner og resultater indenfor kursets pensum
 • anvende disse resultater på eksempler
 • formulere og præsentere definitioner og udregninger på en matematisk stringent måde

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • lineære ligningssystemer
 • matrix operationer, inverse matricer, determinanter
 • vektorrum, basis, koordinater, lineær uafhængighed
 • lineære afbildninger, egenværdiproblemer, diagonalisering
 • skalar-produkt og ortogonalitet

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Obligatorisk opgave

EKA

N300000102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset 

ECTS-point

5

Vejledende antal undervisningstimer

50 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

 • Introfase (forelæsning) - Antal timer: 28
 • Træningsfase: Antal timer: 22

Aktiviteter i studiefasen:

 • At drøfte udvalgte emner i forelæsningerne. 
 • At arbejde på opgaver fra øvelserne.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
David Kyed dkyed@imada.sdu.dk Analyse

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Vaidotas Characiejus characiejus@imada.sdu.dk Institut for Matematik og Datalogi

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Institut for Matematik og Datalogi (matematik)

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode
BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 1 E22
BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1.september 2020 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 1 E23
BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1.september 2020 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 1 E22
BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1.september 2021 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 1 E22
BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1.september 2021 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 1 E23
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2019 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 1 E22
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2020 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 1 E23
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2020 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 1 E22
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2021 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 1 E22
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2021 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 1 E23
Ikke længere gældende per 31. august 2021 - BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2020 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 1 E22
Ikke længere gældende per 31. august 2021 - BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2020 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 1 E23
Ikke længere gældende pr. 31.august 2021 BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1.september 2020 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 1 E23
Ikke længere gældende pr. 31.august 2021 BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1.september 2020 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 1 E22
Ikke længere gældende pr. 31.august 2021: KA sidefag i Fysik for centralfag uden for naturvidenskab (75 ECTS) - optag 1. september 2019 og 2020 Kandidat i fysik | Odense 1 E22
Ikke længere gældende pr. 31.august 2022: BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1.september 2021 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 1 E23
Ikke længere gældende pr. 31.august 2022: BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1.september 2021 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 1 E22
KA sidefag i Fysik for centralfag uden for naturvidenskab (75 ECTS) - optag 1. september 2020 og 2021 Kandidat i fysik | Odense 1 E22
KA sidefag i Fysik for centralfag uden for naturvidenskab (75 ECTS) - optag 1. september 2021 Kandidat i fysik | Odense 1 E23
KA sidefag i Fysik for centralfag uden for naturvidenskab (75 ECTS) - optag 1. september 2022 Kandidat i fysik | Odense 1 E22
KA sidefag i Fysik for centralfag uden for naturvidenskab (75 ECTS) - optag 1. september 2022 og 2023 Kandidat i fysik | Odense 1 E23
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 3 E22
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 3 E22
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 3 E23
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 3 E23
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2021 og 2022 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 3 E22
BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 3 E23
BA Centralt fag i fysik med sidefag i Matematik - optag 1. september 2020 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 3 E22
BA Centralt fag i fysik med sidefag i Matematik - optag 1. september 2020 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 3 E23
BA Centralt fag i fysik med sidefag i Matematik - optag 1. september 2021 og 2022 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 3 E22
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 3 E22
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2019 og 2020 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 3 E22
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 3 E23
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 3 E23
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2021 og 2022 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 3 E22
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 3 E23
Ikke længere gældende pr. 31. august 2022: BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2019, 2020 og 2021 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 3 E22
Ikke længere gældende pr. 31. august 2022: BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 3 E23
Ikke længere gældende pr. 31.august 2021 - BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2019 og 2020 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 3 E22
Ikke længere gældende pr. 31.august 2021 - BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 3 E23
Ikke længere gældende pr. 31.august 2022: BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2019, 2020 og 2021 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 3 E22
Ikke længere gældende pr. 31.august 2022: BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 3 E23
Ikke længere gældende pr. 31.august 2023 BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2021 og 2022 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 3 E23
Ikke længere gældende pr. 31.august 2023: BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2021 og 2022 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 3 E23
BA Sidefag i fysik for centralt fag Idræt og Sundhed - optag 1. september 2019, 2020 og 2021 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 5 E22
BA Sidefag i fysik for centralt fag Idræt og Sundhed - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 5 E23
BA Sidefag i fysik for centralt fag Idræt og Sundhed - optag 1. september 2022 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 5 E22
BA Sidefag i fysik for centralt fag Idræt og Sundhed - optag 1. september 2022 og 2023 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 5 E23
BA Sidefag i fysik for centralt fag i biologi - optag 1. september 2019 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 5 E22
BA Sidefag i fysik for centralt fag i biologi - optag 1. september 2020, 2021 og 2022 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 5 E22
BA Sidefag i fysik for centralt fag i biologi - optag 1. september 2020, 2021, 2022 og 2023 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 5 E23
BA Sidefag i fysik for centralt fag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2023 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 5 E23
BA Sidefag i matematik for centralt fag i biologi - optag 1. september 2019 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 5 E22
BA Sidefag i matematik for centralt fag i kemi - optag 1. september 2019 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 5 E22
BA Sidefag i matematik for centralt fag uden for naturvidenskab (inkl. Idræt og Sundhed) - optag 1. september 2019, 2020 og 2021 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 5 E22
BA Sidefag i matematik for centralt fag uden for naturvidenskab (inkl. Idræt og Sundhed) - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 5 E23
Ikke længer gældende pr. 31.august 2022: BA Sidefag i fysik for centralt fag Idræt og Sundhed - optag 1. september 2018, 2019, 2020 og 2021 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 5 E22
Ikke længer gældende pr. 31.august 2022: BA Sidefag i fysik for centralt fag Idræt og Sundhed - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 5 E23
Ikke længere gældende 31.august 2022: BA Sidefag i fysik for centralt fag i biologi - optag 1. september 2018, 2019, 2020 og 2021 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 5 E22
Ikke længere gældende 31.august 2022: BA Sidefag i fysik for centralt fag i biologi - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 5 E23
Ikke længere gældende pr 31.august 2022: BA Sidefag i matematik for centralt fag i biologi - optag 1. september 2018, 2019, 2020 og 2021 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 5 E22
Ikke længere gældende pr 31.august 2022: BA Sidefag i matematik for centralt fag i biologi - optag 1. september 2018, 2019, 2020 og 2021 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 5 E23
Ikke længere gældende pr 31.august 2022: BA Sidefag i matematik for centralt fag i kemi - optag 1. september 2018, 2019, 2020 og 2021 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 5 E22
Ikke længere gældende pr 31.august 2022: BA Sidefag i matematik for centralt fag i kemi - optag 1. september 2018, 2019, 2020 og 2021 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 5 E23
Ikke længere gældende pr. 31.august 2020 - BA Sidefag i matematik for centralt fag i biologi - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 5 E22

Overgangsordninger

Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.