IADM807: Individuelt projekt i datalogi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N340012102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N340012101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 30-04-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

15017961(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 

Der skal indsendes en vejlederkontrakt samt problemformulering.
Indsendelse foregår elektronisk via spoc.sdu.dk/form/1305/submit og skal finde sted senest 1 uge efter semesterstart, men det anbefales, at det sker hurtigst muligt efter tilmelding. Kontrakten skal godkendes af vejleder, studieudvalg og studieleder inden påbegyndelse af projektet.

Vær opmærksom på, at det ikke vil være muligt at udfylde en blanket efter fristens udløb, da blanketsystemet lukkes. Systemet vil blive genåbnet ved næste undervisningstilmelding, så du kan udfylde blanket til brug for det kommende semester. . 

Den studerende skal udvikle indholdet af projektet sammen med en vejleder fra IMADA.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Kendskab til datalogi svarende til førsteåret på datalogistudiet. Det er nødvendigt, at man har en aftale med en vejleder, inden man tilmelder sig.

Formål

Formålet med projektet er at give den studerende mulighed for at fordybe sig i et emnefelt/en videnskabelig problemstilling inden for datalogi. Den studerende finder og vælger i samarbejde med vejlederen relevant metode samt litteratur.

Målbeskrivelse

Den studerende bliver i stand til at:

  • Definere en videnskabelig problemstilling, med støtte af en vejleder. 
  • Selvstændigt at sætte sig ind i et avanceret emne inden for datalogi.
  • Formidle resultater fra et avanceret emne inden for datalogi på en klar og struktureret måde.

Indhold

Et individuelt projekt i et emnefelt/en videnskabelig problemstilling inden for datalogi.

Litteratur

Der er i øjeblikket ikke angivet nogle materialer for kurset.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Mundtlig eksamen afholdes i eksamensperioderne januar og juni.

Udprøvninger

Mundtlig eksamen

EKA

N340012102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

30 minutter

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

10

Vejledende antal undervisningstimer

250 timer per semester

Undervisningsform

Projektarbejde.

10 ECTS svarer til en arbejdsbelastning på cirka 250 timer.

Skemaoplysninger

Odense
Vis fuldt skema (start E23)
Vis fuldt skema (start F24)

Administrationsenhed

Institut for Matematik og Datalogi (datalogi)

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode