FY550: Statistisk fysik

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: N500052102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N500052101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 09-11-2020


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

07011401(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

 • Have kendskab til basal termodynamik.
 • Kunne anvende matematik.

Formål

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til at forstå
statistiske (eller emergente) egenskaber af fysiske systemer, hvilket er
vigtigt i forhold til fysik af faste stoffers fysik, astrofysik
beregningsfysik og det senere kursus i statistisk fysik. 

Videnskabsteoretiske overvejelser indgår ved en perspektivering af det induktive element i statistik. Specielt diskuteres forholdet mellem deterministiske og statistiske modelbeskrivelser og hvordan det tab af viden som er karakteristisk for kaotisk dynamik begrunder hovedaksiomet i ligevægt statistisk fysik og termodynamik.

Kurset
bygger oven på den viden, der er erhvervet i FY529 eller FT500, og giver et
fagligt grundlag for at studere kondenserede stoffer, statistisk fysik
og astrofysik, der er placeret senere i uddannelsen.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til at bruge statistiske metoder
 • Give færdigheder i modellering.
 • Give viden om de fysiske eksempler der behandles.

Anvendelser:

Kurset giver en introduktion til de fundamentale regler der beskriver hvordan partikler vekselvirker til kollektivt at være en tilstandsform af stof på makroskopisk skala. Derved giver kurset måder at forstå og beregne egenskaberne af materielle stoffer, og derved relatere det også til mange bæredygtighedsemner: Begrebet temperatur, for eksempel, er helt central for de problemer vi står overfor med klimaændringer, og kursets fundament (termodynamik) går tilbage til dampmaskiner og behovet for at forstå hvordan man effektivt omdanner energi på en form til en anden.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • anvende statistiske argumenter til at beskrive fysiske problemer.
 • fortolke eksperimentelle data og/eller numeriske data.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 • Matematisk formalisme og relation til termodynamik
 • Klassiske- og kvante-gasser, Boltzmann, Fermi-Dirac og Bose-Einstein statistik
 • Gittersvingninger i krystaller, hulrumsstråling
 • Faseovergange i klassiske og kvantemekaniske systemer
 • Middelfeltteorier
 • Numeriske anvendelser af statistisk fysik.

  Litteratur

  Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Juni

  Udprøvninger

  Skriftlig eksamen

  EKA

  N500052102

  Censur

  Ekstern prøve

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Varighed

  4 timer

  Hjælpemidler

  ikke angivet, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort i itslearning

  ECTS-point

  5

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Vejledende antal undervisningstimer

  46 timer per semester

  Undervisningsform

  På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 23

  • Træningsfase (eksaminatorier) - Antal timer: 23

  I træningsfasen får de studerende mulighed for at arbejde med de koncepter og metoder der er gennemgået i introfasen ved at løse konkrete opgaver.

   Aktiviteter i studiefasen

  • Løsning af overskydende opgaver fra eksaminatorietimerne.

  • Selvstudium af lærebog og noter.

  • Forberedelse til eksamen.

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Michael Andersen Lomholt mlomholt@sdu.dk PhyLife Center for Biomembranfysik

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Fysik, kemi og Farmaci

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode
  Ikke længere gældende pr 31.august 2020: KA sidefag i Fysik for centralfag i Idræt og sundhed - optag 1. september 2019 og 2020 Kandidat i fysik | Odense 2 E20
  KA sidefag i Fysik for centralfag i Datalogi eller Biologi - optag 1. september 2019 og 2020 Kandidat i fysik | Odense 2 E20
  KA sidefag i Fysik for centralfag i Idræt og sundhed - optag 1. september 2019 Kandidat i fysik | Odense 2 E20
  KA sidefag i Fysik for centralfag i Idræt og sundhed - optag 1. september 2020 Kandidat i fysik | Odense 2 E20
  KA sidefag i Fysik for centralfag i Matematik - optag 1. september 2019 og 2020 Kandidat i fysik | Odense 2 E20
  KA sidefag i Fysik for centralfag uden for naturvidenskab (75 ECTS) - optag 1. september 2019 og 2020 Kandidat i fysik | Odense 2 E20
  KA sidefag i fysik for centralfag i kemi - optag 1. september 2019 og 2020 Kandidat i fysik | Odense 2 E20
  BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 4 E20
  BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2019 og 2020 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 4 E20
  BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 4 E20
  BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2019 og 2020 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 4 E20
  Bachelor i fysik og teknologi, optag, 2020 Bachelor i fysik og teknologi | Odense 4 F22, E22, F23
  Fysik og Teknologi, optag 2020 Bachelor i fysik og teknologi | Odense 4 E21
  Fysik og Teknologi, optag 2021 og frem Bachelor i fysik og teknologi | Odense 4 F22
  Fysik og Teknologi, optag 2021 og frem Bachelor i fysik og teknologi | Odense 4 E21