BB804: Biologieksperimenter - biologiformidling

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: N110006102, N110006132, N110006122
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere, Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala, Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidatkursus forhåndsgodkendt som Ph.d.-kursus

STADS ID (UVA): N110006101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 25-04-2019


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at være på kandidatniveau.

Formål

I gymnasiet/HF forekommer biologiske undervisningsforsøg på flere niveauer. Kurset har til formål at:

 • opøve deltagernes evne til at planlægge og gennemføre undervisningsforsøg på de forskellige niveauer og med de ressourcer, som er til rådighed i gymnasiet/HF 
 • opøve deltagernes evne til at tilrettelægge en ekskursion 
 • opøve deltagernes evne til at fremlægge stoffet på et passende pædagogisk niveau
 • opøve deltagernes evne til at udøve en bred formidling af biologisk viden
 • opøve deltagernes evne til at præsentere denne viden på forskellige måder og til forskellige målgrupper
 • give deltagerne en forståelse af ”nye type unge” i det moderne samfund

Kurset giver nogle ekstra værktøjer til den studerende, som ønsker at forfølge en undervisningskarriere efter endt studium, for eksempel i gymnasiet/HF. Delelementer af kurset vil være præget af pædagogiske og didaktiske overvejelser; men det skal kraftigt understreges, at kurset ikke er et Pædagogikum eller noget tilsvarende.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til at undervise på gymnasium/HF i den teoretiske såvel som i den eksperimentelle biologi
 • Give færdigheder i praktisk formidling af biologisk viden til forskellige målgrupper under anvendelse af formålstjenlige undervisningsformer, specielt ekskursioner og praktiske laboratorieøvelser  
 • Give viden om den ”nye type unge” i det moderne samfund og dennes konsekvenser for undervisningstilrettelæggelse og de unges læring

Målbeskrivelse

I gymnasiet/HF forekommer biologiske undervisningsforsøg på flere niveauer. Kurset har til formål at:

 • opøve deltagernes evne til at planlægge og gennemføre undervisningsforsøg på de forskellige niveauer og med de ressourcer, som er til rådighed i gymnasiet/HF 
 • opøve deltagernes evne til at tilrettelægge en ekskursion 
 • opøve deltagernes evne til at fremlægge stoffet på et passende pædagogisk niveau
 • opøve deltagernes evne til at udøve en bred formidling af biologisk viden
 • opøve deltagernes evne til at præsentere denne viden på forskellige måder og til forskellige målgrupper
 • give deltagerne en forståelse af ”nye type unge” i det moderne samfund

Kurset giver nogle ekstra værktøjer til den studerende, som ønsker at forfølge en undervisningskarriere efter endt studium, for eksempel i gymnasiet/HF. Delelementer af kurset vil være præget af pædagogiske og didaktiske overvejelser; men det skal kraftigt understreges, at kurset ikke er et Pædagogikum eller noget tilsvarende.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til at undervise på gymnasium/HF i den teoretiske såvel som i den eksperimentelle biologi
 • Give færdigheder i praktisk formidling af biologisk viden til forskellige målgrupper under anvendelse af formålstjenlige undervisningsformer, specielt ekskursioner og praktiske laboratorieøvelser  
 • Give viden om den ”nye type unge” i det moderne samfund og dennes konsekvenser for undervisningstilrettelæggelse og de unges læring

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Storytelling
 • Basal skriftlig formidlingsteknik
 • Ultrakort skriveteknik
 • Grammatik
 • Retorik
 • Strukturering af afhandlinger og tidsskriftsartikler
 • Give og modtage kritik
 • Skrive og bearbejde egne tekster

Litteratur

Kompendium i Studenterboghandel
Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår 

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøve a) N110006101, BB804: Biologieksperimenter - biologiformidling
Delprøve Forudsætningsprøve b) N110006101, BB804: Biologieksperimenter - biologiformidling

Udprøvninger

Projektopgave med individuel fremlæggelse og eksamination

EKA

N110006102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

5

Uddybende information

Reeksamen i samme termin eller umiddelbart derefter. 

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Laboratorieøvelser

EKA

N110006132

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset 

ECTS-point

0

Forudsætningsprøve b)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Laboratorieøvelse med 3.g-elever.

EKA

N110006122

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

0

Uddybende information

Udarbejdelse og gennemførelse af en laboratorieøvelse med 3.g-elever. Forløbet bedømmes samlet.
Forudsætningsprøven b) er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

Vejledende antal undervisningstimer

50 timer per semester

Undervisningsform

Aktiviteter i studiefasen:

 • Selvstændig udarbejdelse af eksamensprojekt, herunder udarbejdelse af øvelsesvejledning

Kurset indledes med to undervisningsgange á fire timer med laboratorieforsøg, hvor de studerende øver sig på hinanden med hensyn til at planlægge og gennemføre simple gymnasieforsøg på 1. G-niveau.  Senere skal de studerende selv planlægge og gennemføre en ekskursion til Fjord & Bælt i Kerteminde med elever i 1. G fra Nordfyns Gymnasium, hvor det eksperimentelle arbejde og formidlingen er i fokus. I kurset vil de studerende desuden blive præsenteret for biologisk formidling i andre sammenhænge; for eksempel som naturvejleder på Trente Mølle i Svanninge Bakker eller formidler i Odense ZOO. 

De studerende skal desuden trænes i at formidle videnskabelige artikler til forskellige udvalgte målgrupper. Undervejs i kurset holder underviseren dialogiske oplæg om udvalgte læringsteorier, den ’nye type unge’ i det sen-moderne samfund samt lærer- og elevroller for derigennem at kvalificere de studerendes didaktiske viden, således at de er i stand til at kunne udforme den afsluttende projektrapport samt i den forbindelse at gennemføre en eksperimentel del med en 2. eller 3. G klasse fra Nordfyns Gymnasium.

Aktiviteter i undersøgelsesfasen:

 • Forberedelse til forelæsninger
 • Skriftlige opgaver

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Magnus Wahlberg Magnus@biology.sdu.dk Lyd og Adfærd

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Peter Windfeldt peterw@biology.sdu.dk Biologisk Institut

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Biologisk Institut

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode
KA Sidefag i biologi for centralfag i idræt og sundhed - optag 1. september 2017 Kandidat i biologi | Odense 1 E19
KA Sidefag i biologi for centralfag i idræt og sundhed - optag 1. september 2017 Kandidat i biologi | Odense 1 E20
KA Sidefag i biologi for centralfag i idræt og sundhed - optag 1. september 2018 og 2019 Kandidat i biologi | Odense 1 E21
KA Sidefag i biologi for centralfag i idræt og sundhed - optag 1. september 2018 og 2019 Kandidat i biologi | Odense 1 E19
KA Sidefag i biologi for centralfag i idræt og sundhed - optag 1. september 2018 og 2019 Kandidat i biologi | Odense 1 E20
KA Sidefag i biologi for centralfag i idræt og sundhed - optag 1. september 2020 Kandidat i biologi | Odense 1 E20
KA Sidefag i biologi for centralfag i idræt og sundhed - optag 1. september 2020 Kandidat i biologi | Odense 1 E19
KA Sidefag i biologi for centralfag i idræt og sundhed - optag 1. september 2020 og 2021 Kandidat i biologi | Odense 1 E21
KA Sidefag i biologi for centralfag i idræt og sundhed - optag 1. september 2020, 2021 og 2022 Kandidat i biologi | Odense 1 E22
KA Sidefag i biologi for centralfag i idræt og sundhed - optag 1. september 2021, 2022 og 2023 Kandidat i biologi | Odense 1 E23
KA centralt fag i biologi med sidefag i Fysik - optag september 2023 Kandidat i biologi | Odense 1 E23
KA centralt fag i biologi med sidefag i Fysik - optag september 2023 Kandidat i biologi | Odense 1 E22
KA centralt fag i biologi to-faglig - optag september 2017 Kandidat i biologi | Odense 1 E20
KA centralt fag i biologi to-faglig - optag september 2017 Kandidat i biologi | Odense 1 E19
KA centralt fag i biologi to-faglig - optag september 2018 Kandidat i biologi | Odense 1 E19
KA centralt fag i biologi to-faglig - optag september 2018 Kandidat i biologi | Odense 1 E20
KA centralt fag i biologi to-faglig - optag september 2018 Kandidat i biologi | Odense 1 E21
KA centralt fag i biologi to-faglig - optag september 2019 Kandidat i biologi | Odense 1 E21
KA centralt fag i biologi to-faglig - optag september 2019 Kandidat i biologi | Odense 1 E20
KA centralt fag i biologi to-faglig - optag september 2019 Kandidat i biologi | Odense 1 E19
KA centralt fag i biologi to-faglig - optag september 2020 Kandidat i biologi | Odense 1 E20
KA centralt fag i biologi to-faglig - optag september 2020 og 2021 Kandidat i biologi | Odense 1 E21
KA centralt fag i biologi to-faglig - optag september 2020, 2021 og 2022 Kandidat i biologi | Odense 1 E22
KA centralt fag i biologi to-faglig - optag september 2021, 2022 og 2023 Kandidat i biologi | Odense 1 E23
KA sidefag i biologi for centralfag udenfor naturvidenskab - optag 1. september 2019 Kandidat i biologi | Odense 3 E19
KA sidefag i biologi for centralfag i kemi - optag september 2019 Kandidat i biologi | Odense 3 E19
KA sidefag i biologi for centralfag i kemi - optag september 2019 og 2020 Kandidat i biologi | Odense 3 E20
KA sidefag i biologi for centralfag i kemi - optag september 2019, 2020 og 2021 Kandidat i biologi | Odense 3 E21
KA sidefag i biologi for centralfag i kemi - optag september 2020, 2021 and 2022 Kandidat i biologi | Odense 3 E22
KA sidefag i biologi for centralfag i kemi - optag september 2021, 2022 og 2023 Kandidat i biologi | Odense 3 E23
KA sidefag i biologi for centralfag i matematik, fysik eller datalogi - optag september 2019 Kandidat i biologi | Odense 3 E19
KA sidefag i biologi for centralfag i matematik, fysik eller datalogi - optag september 2019 og 2020 Kandidat i biologi | Odense 3 E20
KA sidefag i biologi for centralfag i matematik, fysik eller datalogi - optag september 2019, 2020 og 2021 Kandidat i biologi | Odense 3 E21
KA sidefag i biologi for centralfag i matematik, fysik eller datalogi - optag september 2020, 2021 og 2022 Kandidat i biologi | Odense 3 E22
KA sidefag i biologi for centralfag i matematik, fysik eller datalogi - optag september 2021, 2022 og 2023 Kandidat i biologi | Odense 3 E23
KA sidefag i biologi for centralfag på NAT - optag september 2017 Kandidat i biologi | Odense 3 E20
KA sidefag i biologi for centralfag på NAT - optag september 2017 Kandidat i biologi | Odense 3 E19
KA sidefag i biologi for centralfag på NAT - optag september 2018 Kandidat i biologi | Odense 3 E19
KA sidefag i biologi for centralfag på NAT - optag september 2018 Kandidat i biologi | Odense 3 E20
KA sidefag i biologi for centralfag på NAT - optag september 2018 Kandidat i biologi | Odense 3 E21
KA sidefag i biologi for centralfag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2017 Kandidat i biologi | Odense 3 E20
KA sidefag i biologi for centralfag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2017 Kandidat i biologi | Odense 3 E19
KA sidefag i biologi for centralfag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Kandidat i biologi | Odense 3 E20
KA sidefag i biologi for centralfag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Kandidat i biologi | Odense 3 E19
KA sidefag i biologi for centralfag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Kandidat i biologi | Odense 3 E21
KA sidefag i biologi for centralfag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2019 og 2020 Kandidat i biologi | Odense 3 E20
KA sidefag i biologi for centralfag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2019, 2020 og 2021 Kandidat i biologi | Odense 3 E21
KA sidefag i biologi for centralfag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2020, 2021 og 2022 Kandidat i biologi | Odense 3 E22
KA sidefag i biologi for centralfag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2021, 2022 og 2023 Kandidat i biologi | Odense 3 E23