DM510: Operativsystemer

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N330031112, N330031102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N330031101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 18-11-2019


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:
 • Stoffet fra DM548 Computerarkitektur og systemprogrammering forudsættes kendt.

Formål

At give de studerende viden om strukturering af computersystemer, om
sammenspillet mellem hardware og software og operativsystemers rolle
heri, og om de ressource-abstraktioner som et operativsystem tilbyder.
Studerende
vil få viden om faktiske operativsystemer, planlægnings-algoritmer,
sikkerheds- og beskyttelses-mekanismer, filsystemer og
proces-kommunikation. Studerende vil lære C-programmering på
operativsystemsniveau.

Kurset giver tildels fagligt grundlag for kurset ‘oversætter-konstruktion.
I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til:
  • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- og arbejdssammenhænge
  • identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer
 • Give færdigheder i:
  • træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger
  • beskrive,
   formulere og formidle problemstillinger og resultater til enten
   fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere
 • Give viden om
  • principper for konstruktion af computerhardware og styresystemer, herunder distribuerede og parallelle systemer

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Beskrive
  forskellige metoder og arkitekturer til at realisere operativsystemer,
  samt beskrive de fundamentale abstraktioner som et operativsystem
  tilbyder.
 • Beskrive hvordan multiple kontrol-flows kan blive
  realiseret, diskutere problemer relateret til concurrency, og beskrive
  hvordan synkronisation og kommunikation mellem kontrol-flows kan opnås.
 • Diskutere metoder for schedulering af CPU, disk og page-replacement.
 • Beskrive hvordan hukommelse kan gøres virtuel, og hvordan den kan håndteres som ressource.
 • Beskrive
  filsystembegrebet, mulige implementationer heraf og diskutere hvordan
  ekstern hukommelse kan tilknyttes et computersystem.
 • Beskrive samspillet mellem systemprogrammel, operativsystemkerner og hardware.
 • Beskrive
  de to hovedprincipper for design af distribuerede operativsystemer, og
  beskrive netværksbegrebet og den lagdelte tilgang til at realisere
  netværksprotokoller.
 • Beskrive sikkerhedsbegrebet i
  operativsystemer, diskutere eksisterende løsninger, og beskrive
  sikkerhedsproblemer som virus, orm, trojansk hest og buffer overflow.
 • Implementere systemprogrammel under brug af moderne operativsystemabstraktioner.
 • Anvende basale operativsystemabstraktioner i netværksprogrammering.
 • Programmering i C på operativsystem niveau.

Efter programmeringsprojekterne forventes den studerende at kunne:

 • Tilføje funktionalitet til kernen i et Linux-operativsystem.
 • Implementere organisationslaget i et filsystem.
 • Skrive en let læselig og velstruktureret rapport.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
Struktur
af operativsystemer, systemkald, interrupts, processer,
multi-threading, CPU schedulering, kritisk sektion,
synkroniseringsmekanismer, klassiske synkroniseringsproblemer, atomiske
transaktioner, deadlock handling, swapping, allokering af hukommelse,
paging, segmentering, demand paging, page replacement, frame allocation,
filer, mapper, mounting, håndtering af fri hukommelse, diskstruktur,
disk-schedulering, RAID, sikkerhed og sikkerhedsproblemer,
access-matricer, kryptering, autentifikation, distribuerede
operativsystemer, netværk, distribuerede filsystemer, virtualisering,
programmering i C på operativsystemniveau

  Litteratur

  Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Forudsætningsprøve a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Et antal programmeringsopgaver

  EKA

  N330031112

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  0

  Uddybende information

  Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Juni

  Forudsætninger

  Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
  Forudsætning ikke fundet

  Udprøvninger

  Mundtlig eksamen

  EKA

  N330031102

  Censur

  Ekstern prøve

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Varighed

  25 minutter

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  10

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Vejledende antal undervisningstimer

  60 timer per semester

  Undervisningsform

  Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 36
  • Træningsfase: Antal timer: 24

  Aktiviteter i studiefasen:

  • Anvendelse af den tilegnede viden i projekter.

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Daniel Merkle daniel@imada.sdu.dk Algorithms

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Institut for Matematik og Datalogi (datalogi)

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode