DS817: Algorithms we live by

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Engelsk
EKA: N340068102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N340068101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 06-11-2019


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar


Indgangskrav

Dette kursus kan ikke følges af kandidatstuderende på Datalogi. 

Faglige forudsætninger

Ingen

Formål

Se engelsk version

Målbeskrivelse

Se engelsk version

Indhold

Se engelsk version

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

June

Udprøvninger

Skriftlig eksamen

EKA

N340068102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

2 timer

Hjælpemidler

Ikke tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort i itslearning.

ECTS-point

5

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

140 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

  • Introfase-og træningsfase: 102 timer (inkl. valgfrie øvelser)

Aktiviteter i studiefasen:

  • 38 timers eksamensforberedelse

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Pantelis Pipergias Analytis pantelis@sam.sdu.dk Institut for Marketing & Management

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Institut for Matematik og Datalogi (datalogi)

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode