BB528: Klima og biologi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N100042112, N100042102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere, Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N100042101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 22-10-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

04010921(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:
 • Have et grundlæggende kendskab til økologi og dens sammenhæng.
 • Have kendskab til grundlæggende algebra.

Formål

Kurset introducerer til de aktuelle klimaforandringers indflydelse
på jordens økosystemer. Vi vil beskæftige os med både akvatiske og
terrestriske økosystemer. Det forventes at deltageren under kurset
kritisk analyserer den tilgængelige litteratur på en række specifikke
forskningsområder indenfor klima og biologi.  Deltagerne vil parvis
præsentere specifikke emner og lede diskussioner med udgangspunkt i
udleveret materiale. Formålet er at deltageren selvstændigt og kritisk
undersøger en række emner indenfor klimainducerede forandringer i
biologisk funktion og struktur. 

Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurserne BB531, BB510.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:
 • Give kompetence til at indgå i fagligt samarbejde og strukturere egen læring
 • Give færdigheder i at forholde sig kritisk til biologiske teorier samt formulere, vurdere og løse biologiske problemstillinger
 • Give
  en viden om og refleksiv forståelse for biologiens videnskabelige
  teori, om aktuelle forskningsemner og om disses anvendelse i
  diskussionen af biologiske problemstillinger.
De
studerende vil lære om den praktiske videnskabelige baggrund for klima
og klimaændringer. De vil blive i stand til kritisk at vurdere de
videnskabelige beviser på klimaændringer og danne videnskabeligt
baserede konklusioner ud fra disse beviser.
De studerende vil
også opnå praktiske færdigheder i organisering og afholdelse af
fremlæggelser. Dette vil give dem chancen for at strukturere en
videnskabelig fremlæggelse og finde et passende niveau til at
kommunikere videnskabelig viden i undervisning. De studerende vil også
få erfaring med at organisere en diskussion om emnet for deres
fremlæggelse. Disse færdigheder vil være vigtige for de studerende, når
de skal kommunikere information – videnskabelig eller anden – i
forbindelse med arbejde eller undervisning.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:
 • Kritisk overveje emnet, klimaforandringer, og også synspunkterne for og imod.
 • Forklare fysikken bag reguleringen af Jordens klima
 • Levere en oversigt over de biologiske konsekvenser som klimaforandringer har – både på land og i havene.
 • Forklare fortidige klimaforandringer og vurderingen af disse.
 • Forklare grundlæggende klimamodeller, forstå hvordan de virker og hvad de kan bruges til.
 • Kunne arbejde i hold og forberede og give et foredrag ifm kurset.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 • Strålingsbalancen og drivhusgasser
 • Kontrollerende faktorer for klimaet
 • Klimamodeller
 • Palæo-klima
 • Klimaforandringer og terrestriske økosystemer
 • Klimaforandringer og biogeografi
 • Havenes forsuring
 • Klimaforandringer og de marine økosystemer
 • Klimaforandringer i det Arktiske område
 • Kulstofsekvestrering
 • Klimaforandringer og stigning i vandstanden i havet

  Litteratur

  Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Studenterpræsentation

  EKA

  N100042112

  Censur

  Intern prøve, to eller flere bedømmere

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort under \'Course Information\' på kursets side i BlackBoard

  ECTS-point

  2

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Eksamenselement b)

  Tidsmæssig placering

  Juni

  Udprøvninger

  Skriftlig eksamen

  EKA

  N100042102

  Censur

  Ekstern prøve

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Varighed

  4 timer

  Hjælpemidler

  Nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort i itslearning.

  ECTS-point

  3

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Vejledende antal undervisningstimer

  16 timer per semester

  Undervisningsform

  På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

  Introfase: 16 timer
  Træningsfase - heraf 32 timer eksaminatorie

  Underviserne på kurset giver en række indledende lektioner om kursets hovedemner. Disse lektioner vil typisk vare den første af en to-timers periode, hvorefter den anden time bruges på aktiviteter og diskussioner blandt de studerende for at styrke indlæringen af det som de studerende lærte den første time. De studerende vil få forskellige hjemmeopgaver, først og fremmest for at udvikle kvantitative evner i forståelsen af Jordens klima-reguleringer. Alle studerende forventes at være velforberedt til hver lektion da undervisningen kræver aktiv deltagelse af de studerende. Således vil de studerende i små hold forberede og give et foredrag af en times varighed over et af emnerne indenfor kursets curriculum. Forberedelsen af dette emne diskuteres i detaljer med kursets lærere, og i forbindelse med foredraget, forventes hvert hold at forberede en times diskussion.

  Aktiviteter i studiefasen:

  • De studerende skal løse hjemmeopgaver.
  • De studerende skal forberede sig til aktivt at deltage i lektionerne.
  • De studerende skal forberede sig til at holde et foredrag.

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Donald Eugene Canfield dec@biology.sdu.dk Nordcee

  Yderligere undervisere

  Navn E-mail Institut By
  Ronnie N. Glud rnglud@biology.sdu.dk Nordcee

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Biologisk Institut

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode