BMB831: Biostatistik i R II

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Engelsk
EKA: N210021112, N210021102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N210021101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 29-04-2019


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Der henvises til engelsk version

Formål

Der henvises til engelsk version

Målbeskrivelse

Der henvises til engelsk version

Indhold

Der henvises til engelsk version

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Vejledning og øvelser - E-timer

EKA

N210021112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Engelsk

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

0

Uddybende information

Deltagelse i minimum 80% af E-timer.
Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøve a) N210021101, BMB831: Biostatistik i R II

Udprøvninger

Individuel raport

EKA

N210021102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Engelsk

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

5

Vejledende antal undervisningstimer

46 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
  • Introfase (forelæsning) - Antal timer: 16 timer
  • træningsfase: Antal timer: 30 timer, heraf 30 timer eksaminatorie

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Veit Schwämmle veits@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Biokemi og Molekylær Biologi

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode
KA Centralfag i Biomedicinsk informatik et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Kandidat i biomedicinsk informatik (cand.scient.) | Kandidat i biomedicinsk informatik | Odense 1 E20
KA Centralfag i Biomedicinsk informatik et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Kandidat i biomedicinsk informatik (cand.scient.) | Kandidat i biomedicinsk informatik | Odense 1 E19
KA Centralfag i Biomedicinsk informatik et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Kandidat i biomedicinsk informatik (cand.scient.) | Kandidat i biomedicinsk informatik | Odense 1 E19
KA Centralfag i Biomedicinsk informatik et-faglig - optag 1. september 2018, 2019 og 2020 Kandidat i biomedicinsk informatik (cand.scient.) | Kandidat i biomedicinsk informatik | Odense 1 E20
KA Centralfag i Biomedicinsk informatik et-faglig - optag 1. september 2018, 2019, 2020 og 2021 Kandidat i biomedicinsk informatik (cand.scient.) | Kandidat i biomedicinsk informatik | Odense 1 E21
KA Centralfag i Biomedicinsk informatik et-faglig - optag 1. september 2020, 2021 og 2022 Kandidat i biomedicinsk informatik (cand.scient.) | Kandidat i biomedicinsk informatik | Odense 1 E22
KA Centralfag i Biomedicinsk informatik et-faglig - optag 1. september 2021, 2022 og 2023 Kandidat i biomedicinsk informatik (cand.scient.) | Kandidat i biomedicinsk informatik | Odense 1 E23
KA Centralt fag i biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Kandidat i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E21