The Curriculum for

Study Board of Science
Programme titles:
  • Bachelor i biomedicin
ECTS value: 180
Cities: Odense
Semesters: Autumnx
Effective date: 01-09-2021
Applicable for students enrolled as of: 01-09-2018

Version: Archive

§ 1 - Description of the Programme

§ 1.1 - Programme

Programme titles

(Bachelor of Science (BSc))

Ministerial orders

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) (BEK nr 258 af 19/03/2019)

Bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen) (BEK nr 1517 af 16/12/2013)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) (BEK nr 876 af 26/08/2019)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) (BEK nr 1080 af 28/08/2018)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) (BEK nr 597 af 08/03/2015)

Ministerial Order on Bachelor and Master's (Candidatus) Programmes at Universities (the University Programme Order)

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (BEK nr 262 af 20/03/2007)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (BEK nr 263 af 19/03/2019)

Ministerial Order on University Examinations and Grading (the Examination Order) (BEK nr 1062 af 30/06/2016)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (BEK nr 861 af 26/08/2019)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) (BEK nr 878 af 26/08/2019)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) (BEK nr 892 af 26/08/201)

ECTS value

180

Academic Study Board

Study Board of Science

Language

Danish

Cities

Odense

Semesters

Autumn

Level

Bachelor

§ 1.2 - Aim of Programme, including any professional profile and specialisations

Se Danish version

§ 1.3 - Didactic and pedagogical basis

See Danish version

§ 1.4 - Profiles

BSc in major Biomedicine - registration 1 september 2020 and 2021

BSc in major Biomedicine - registration 1 september 2018 og 2019

BSc in major Biomedicine - registration 1 september 2018

§ 2 - Enrollment

§ 2.1 - Tuition

See Danish version

§ 2.2 - Entry requirements

Se Danish version

§ 3 - Structure and Progression

§ 3.1 - The structure of the programme

Se Danish version 

§ 4 - Course descriptions

§ 4.1 - Course descriptions

Profile course descriptions 

BSc in major Biomedicine - registration 1 september 2020 and 2021

BSc in major Biomedicine - registration 1 september 2018 og 2019

BSc in major Biomedicine - registration 1 september 2018

Course descritions in the curriculum 

FF500a: Studiestartsprøve

FF503: Kemi, Biologi og Molekylær Biologi - Den empiriske eksperimentelle videnskab

BMB541: Principperne for udvikling af lægemidler

BMB510: Biomedicinsk Mikrobiologi

BMB511: Bioinformatik I

ST520: Anvendt statistik

KE501: Grundlæggende kemi

BMB512: Teoretisk immunologi

FF500: Introduktion til fag, forskning og fællesskab

BMB500: Studieintroduktion for Biomedicin, Biokemi og Molekylær Biologi

NAT511: Naturvidenskabeligt innovationsprojekt

BMB544: Grundlæggende cellebiologi

BMB546: Cellulær udvikling

BMB536: Metabolsk og hormonel regulering

SU503: Farmakologi A

FF501: Førsteårsprojekt

BMB508: Avanceret Molekylær Biologi

BMB531: Sygdomme hos mennesket

BMB543: Biomedicinsk Mikrobiologi

BMB532: Fundamental Biokemi

BMB514: Immunologiske teknikker

BMB507: Fundamental mikrobiologi

BMB539: Anvendelser af matematik i lifescience

SU501: Anatomi

FY527: Fysik A

BABMB500: Bachelorprojekt i biomedicin

SU502: Medicinsk fysiologi

BMB533: Molekylær biologi og proteinkemi

BMB540: Fysisk Biokemi

MM555: Matematik for Biokemi og Molekylær Biologi, Biomedicin og Kemi

NAT500: Studiestartsprøve

§ 5 - Examination provisions

§ 5.1 - Programme passing requirements

See Danish version

§ 5.2 - Start of study exam

See Danish version

§ 5.3 - First year exam

See Danish version

§ 5.4 - Spelling and writing skills

See Danish version

§ 5.5 - Evaluation of examinations and tests

See Danish version

§ 5.6 - Exam language

See Danish version

§ 5.7 - Forms of assessment

See Danish version

§ 5.8 - Ordinary exams

See Danish version

§ 5.9 - Reexams

See Danish version

§ 5.10 - Exam attempts

See Danish version

§ 5.11 - Requirements for exams

See Danish version

§ 5.12 - Digital exams and aids

See Danish version

§ 5.13 - Special examination conditions

See Danish version

§ 5.14 - Irregularities at exams

See Danish version

§ 5.15 - Group exams

See Danish version

§ 6 - Credit transfer

§ 6.1 - Transfer of credit

See Danish version

§ 6.2 - Transfer of credit

See Danish version

§ 6.3 - Credit

See Danish version

§ 6.4 - Extemptions

See Danish version

§ 7 - Provisions on the organisation of the programme

§ 7.1 - Enrolment and unenrolment from teaching and exams

See Danish version

§ 7.2 - Deadline for programme completion

See Danish version

§ 7.3 - Study activity

See Danish version

§ 7.4 - Leave

See Danish version

§ 7.5 - Limitation on the number of entries

See Danish version

§ 7.6 - Minor, elective subject and elective

See Danish version

§ 8 - Exemptions and complaints procedures

§ 8.1 - Dispensation from University regulations

See Danish version

§ 8.2 - Complaints over exams

See Danish version

§ 8.3 - Complaints over University decisions

See Danish version

§ 9 - The affiliation of the programme

§ 9.1 - Legal basis

See Danish version

§ 9.2 - Academic Study Board

Study Board of Science

§ 9.3 - External examiners

Corps of examiners for biology

§ 9.4 - Codes

Ingen STO-kode fundet

§ 9.5 - Effective date

01-09-2021

§ 9.6 - Applicable for students enrolled as of

01-09-2018

§ 9.7 - Date of Study Board Approval

11-11-2021

§ 9.8 - Date of Deans Approval