Studieordning for Master i projekt- og innovationsledelse (MPI)

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab
Uddannelsestitler:
  • Master i projekt- og innovationsledelse (MPI)
  • Master of Project- and Innovation Management
ECTS-point: 60
Byer: Odense
Terminer: Efterår, Forårx
Ikrafttrædelsesdato for studieordningen:
Gældende for studerende optaget fra og med:

§ 1 - Beskrivelse af uddannelsen

§ 1.1 - Stamblad

Uddannelsestitler

Master i projekt- og innovationsledelse (MPI) (Master)

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen) (BEK nr 114 af 03/02/2015)

Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. (LBK nr 609 af 28/05/2019)

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) (BEK nr 19 af 09/01/2020)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) (BEK nr 22 af 09/01/2020)

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) (BEK nr 24 af 09/01/2020)

ECTS-point

60

Studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Sprog

Dansk

Byer

Odense

Terminer

Efterår, Forår

Niveau

Master

§ 1.2 - Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer

Se studieordning på SDU.dk

§ 1.3 - Didaktisk og pædagogisk grundlag

Se studieordning på SDU.dk

§ 3 - Struktur og progression

§ 3.1 - Studieforløb

MPI

§ 4 - Fagbeskrivelser

§ 4.1 - Fagbeskrivelser

Profilopdelte fagbeskrivelser 

MPI

Fagbeskrivelser i studieordningen 

Projektledelse i innovative organisationer

Ledelse af den projektorienterede organisation

Data, Disruption and Decisions

Camp: Program- og porteføljeledelse

Masterprojekt

Metodeprojekt

Organisationsanalyse og -design

Innovationsstrategi og forretningsmodeludvikling

§ 9 - Uddannelsens forankring

§ 9.1 - Studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

§ 9.2 - Censorkorps

§ 9.3 - Ikrafttrædelsesdato for studieordningen

§ 9.4 - Gældende for studerende optaget fra og med

§ 9.5 - Dato for godkendelse i studienævnet

05-11-2019

§ 9.6 - Dato for Dekanens godkendelse

03-09-2021