The Curriculum for

Study Board of Science
Programme titles:
  • Bachelor i kemi
ECTS value: 180
Cities: Odense
Semesters: Autumnx
Effective date: 01-09-2019
Applicable for students enrolled as of: 01-09-2016

Version: Archive

§ 1 - Description of the Programme

§ 1.1 - Programme

Programme titles

(Bachelor of Science (BSc))

Ministerial orders

Ministerial Order on the Grading Scale and Other Forms of Assessment of Study Programmes Offered under the Ministry of Higher Education and Science (the Grading Scale Order) (BEK nr 114 af 03/02/2015)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) (BEK nr 258 af 19/03/2019)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (BEK nr 257 af 19/03/2019)

Bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen) (BEK nr 1517 af 16/12/2013)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen) (BEK nr 880 af 26/08/2019)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) (BEK nr 876 af 26/08/2019)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) (BEK nr 1080 af 28/08/2018)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) (BEK nr 597 af 08/03/2015)

Ministerial Order on Bachelor and Master's (Candidatus) Programmes at Universities (the University Programme Order)

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (BEK nr 262 af 20/03/2007)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (BEK nr 263 af 19/03/2019)

Ministerial Order on University Examinations and Grading (the Examination Order) (BEK nr 1062 af 30/06/2016)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (BEK nr 256 af 19/03/2019)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (BEK nr 861 af 26/08/2019)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) (BEK nr 878 af 26/08/2019)

Ministerial Order on Admission and Enrolment on Bachelor Programmes at Universities (BEK nr 107 af 12/02/2018)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) (BEK nr 892 af 26/08/201)

ECTS value

180

Academic Study Board

Study Board of Science

Language

Danish

Cities

Odense

Semesters

Autumn

Level

Bachelor

§ 1.2 - Aim of Programme, including any professional profile and specialisations

See Danish version

§ 1.3 - Didactic and pedagogical basis

See Danish version

§ 1.4 - Profiles

BSc Major in Chemistry - registration 1 September 2020

BSc Major in Chemistry - registration 1 September 2019

BSc Major in Chemistry - registration 1 September 2018

BSc Major in Chemistry - registration 1 September 2017

BSc Major in Chemistry - registration 1 September 2016

BSc Major in Chemistry and minor in the subject area of Natural Science - registration 1 September 2020

BSc Major in Chemistry and minor in the subject area of Natural Science - registration 1 September 2019

BSc Major in Chemistry and minor in the subject area of Natural Science - registration 1 September 2018

BSc Major in Chemistry and minor in the subject area of Natural Science - registration 1 September 2016 and 2017

BSc Minor in Chemistry for major in Biology - registration 1 September 2018, 2019 and 2020

BSc Minor in Chemistry for major in Mathematics and Computer Science - registration 1 September 2018, 2019 and 2020

BSc Minor in Chemistry for major in Biology or Computer Science - registration 1 September 2016 and 2017

BSc Minor in Chemistry for major in Mathematics - registration 1 September 2016 and 2017

BSc Minor in Chemistry for major in Physics - registration 1 September 2018, 2019 and 2020

BSc Minor in Chemistry for major in Physics - registration 1 September 2016 and 2017

BSc Minor in Chemistry for major in Sports and Health - registration 1 September 2020

BSc Minor in Chemistry for major in Sports and Health - registration 1 September 2019

BSc Minor in Chemistry for major in subject area outside Natural Sciences - registration 1 September 2020

BSc Minor in Chemistry for major in subject area outside Natural Sciences - registration 1 September 2019

BSc Minor in Chemistry for major in subject area outside Natural Sciences - registration 1 September 2016, 2017 and 2018

No longer applicable (31 August 2020):BSc Minor in Chemistry for major in Physics - registration 1 September 2018 and 2019

No longer applicable (31 August 2019): BSc Major in Chemistry - registration 1 September 2018

No longer applicable (31 August 2019): BSc Major in Chemistry and minor in the subject area of Natural Sciences - registration 1 September 2018

No longer applicable (31 August 2020): BSc Minor in Chemistry for major in Mathematics and Computer Science- registration 1 September 2018 and 2019

No longer applicable (31 August 2019): BSc Minor in Chemistry for major in Biology or Computer Science - registration 1 September 2018

No longer applicable (31 August 2019): BSc Minor in Chemistry for major in Mathematics - registration 1 September 2018

No longer applicable (31 August 2019): BSc Minor in Chemistry for major in Physics - registration 1 September 2018

No longer applicable (31 August 2019): BSc Minor in Chemistry for major in subject area outside Natural Sciences - registration 1 September 2018

No longer applicable (31 August 2020): BSc Minor in Chemistry for major in Biology - registration 1 September 2018 and 2019

§ 2 - Enrollment

§ 2.1 - Tuition

See Danish version

§ 2.2 - Entry requirements

See Danish version

§ 3 - Structure and Progression

§ 3.1 - The structure of the programme

See Danish version

§ 4 - Course descriptions

§ 4.1 - Course descriptions

Profile course descriptions 

BSc Major in Chemistry - registration 1 September 2020

BSc Major in Chemistry - registration 1 September 2019

BSc Major in Chemistry - registration 1 September 2018

BSc Major in Chemistry - registration 1 September 2017

BSc Major in Chemistry - registration 1 September 2016

BSc Major in Chemistry and minor in the subject area of Natural Science - registration 1 September 2020

BSc Major in Chemistry and minor in the subject area of Natural Science - registration 1 September 2019

BSc Major in Chemistry and minor in the subject area of Natural Science - registration 1 September 2018

BSc Major in Chemistry and minor in the subject area of Natural Science - registration 1 September 2016 and 2017

BSc Minor in Chemistry for major in Biology - registration 1 September 2018, 2019 and 2020

BSc Minor in Chemistry for major in Mathematics and Computer Science - registration 1 September 2018, 2019 and 2020

BSc Minor in Chemistry for major in Biology or Computer Science - registration 1 September 2016 and 2017

BSc Minor in Chemistry for major in Mathematics - registration 1 September 2016 and 2017

BSc Minor in Chemistry for major in Physics - registration 1 September 2018, 2019 and 2020

BSc Minor in Chemistry for major in Physics - registration 1 September 2016 and 2017

BSc Minor in Chemistry for major in Sports and Health - registration 1 September 2020

BSc Minor in Chemistry for major in Sports and Health - registration 1 September 2019

BSc Minor in Chemistry for major in subject area outside Natural Sciences - registration 1 September 2020

BSc Minor in Chemistry for major in subject area outside Natural Sciences - registration 1 September 2019

BSc Minor in Chemistry for major in subject area outside Natural Sciences - registration 1 September 2016, 2017 and 2018

No longer applicable (31 August 2020):BSc Minor in Chemistry for major in Physics - registration 1 September 2018 and 2019

No longer applicable (31 August 2019): BSc Major in Chemistry - registration 1 September 2018

No longer applicable (31 August 2019): BSc Major in Chemistry and minor in the subject area of Natural Sciences - registration 1 September 2018

No longer applicable (31 August 2020): BSc Minor in Chemistry for major in Mathematics and Computer Science- registration 1 September 2018 and 2019

No longer applicable (31 August 2019): BSc Minor in Chemistry for major in Biology or Computer Science - registration 1 September 2018

No longer applicable (31 August 2019): BSc Minor in Chemistry for major in Mathematics - registration 1 September 2018

No longer applicable (31 August 2019): BSc Minor in Chemistry for major in Physics - registration 1 September 2018

No longer applicable (31 August 2019): BSc Minor in Chemistry for major in subject area outside Natural Sciences - registration 1 September 2018

No longer applicable (31 August 2020): BSc Minor in Chemistry for major in Biology - registration 1 September 2018 and 2019

Course descritions in the curriculum 

FF500a: Studiestartsprøve

KE522: Kvantekemi og teoretisk spektroskopi

KE548: Bæredygtig kemi og innovation

KE539: Makroskopisk Fysisk Kemi

BMB544: Grundlæggende cellebiologi

KE546: Bioorganisk kemi

KE528: Indledende uorganisk kemi

KE537: Mikro- og Makroskopisk fysisk kemi

KE525: Uorganisk Kemi A

FY527: Fysik A

BMB530: Grundlæggende biokemi

FF503: Kemi, Biologi og Molekylær Biologi - Den empiriske eksperimentelle videnskab

KE507: Miljøkemi A

BMB504: Fundamental Molekylær Biologi

KE501: Grundlæggende kemi

FY532: Fysik af Kondenserede stoffer I

KE536: Introduktion til kemi - forskning og anvendelse

KE543: Grøn teknologi

FF500: Introduktion til fag, forskning og fællesskab

BAKE500: Bachelorprojekt i kemi

BAKE501: Bachelorprojekt i kemi

BAKE502: Bachelorprojekt i kemi

NAT511: Naturvidenskabeligt innovationsprojekt

KE506: Syntese

KE505: Organisk Kemi

FF501: Førsteårsprojekt

KE532: Grøn teknologi

KE529: Matematiske metoder i kemi og nanovidenskab

KE530: Kvantitativ analytisk kemi

KE549: Analytisk spektroskopi for sidefagsstuderende

KE504: Analytisk spektroskopi

KE521: Grundstoffernes Kemi

KE542: Introduktion til kemi - forskning og anvendelse

KE544: Introduktion til kemi for sidefagsstuderende

MM555: Matematik for Biokemi og Molekylær Biologi, Biomedicin og Kemi

KE508: Fysisk Kemi B

KE540: Kvantekemi og Modellering

NAT500: Studiestartsprøve

§ 5 - Examination provisions

§ 5.1 - Programme passing requirements

See Danish version

§ 5.2 - Start of study exam

See Danish version

§ 5.3 - First year exam

See Danish version

§ 5.4 - Spelling and writing skills

See Danish version

§ 5.5 - Evaluation of examinations and tests

See Danish version

§ 5.6 - Exam language

See Danish version

§ 5.7 - Forms of assessment

See Danish version

§ 5.8 - Ordinary exams

See Danish version

§ 5.9 - Reexams

See Danish version

§ 5.10 - Exam attempts

See Danish version

§ 5.11 - Requirements for exams

See Danish version

§ 5.12 - Digital exams and aids

See Danish version

§ 5.13 - Special examination conditions

See Danish version

§ 5.14 - Irregularities at exams

See Danish version

§ 5.15 - Group exams

See Danish version

§ 6 - Credit transfer

§ 6.1 - Transfer of credit

See Danish version

§ 6.2 - Transfer of credit

See Danish version

§ 6.3 - Credit

See Danish version

§ 6.4 - Extemptions

See Danish version

§ 7 - Provisions on the organisation of the programme

§ 7.1 - Enrolment and unenrolment from teaching and exams

See Danish version

§ 7.2 - Deadline for programme completion

See Danish version

§ 7.3 - Study activity

See Danish version

§ 7.4 - Leave

See Danish version

§ 7.5 - Limitation on the number of entries

See Danish version

§ 7.6 - Minor, elective subject and elective

See Danish version

§ 8 - Exemptions and complaints procedures

§ 8.1 - Dispensation from University regulations

See Danish version

§ 8.2 - Complaints over exams

See Danish version

§ 8.3 - Complaints over University decisions

See Danish version

§ 9 - The affiliation of the programme

§ 9.1 - Legal basis

See Danish version

§ 9.2 - Academic Study Board

Study Board of Science

§ 9.3 - External examiners

Corps of examiners for chemistry

§ 9.4 - Codes

Ingen STO-kode fundet

§ 9.5 - Effective date

01-09-2019

§ 9.6 - Applicable for students enrolled as of

01-09-2016

§ 9.7 - Date of Study Board Approval

17-11-2020

§ 9.8 - Date of Deans Approval