The Curriculum for Master of Science MSc in biology

Study Board of Science
Programme titles:
  • Kandidat i biologi
  • Master of Science MSc in biology
ECTS value: 120
Cities: Odense
Semesters: Autumnx
Effective date: 01-09-2019
Applicable for students enrolled as of: 01-09-2016

Version: Archive

§ 1 - Description of the Programme

§ 1.1 - Programme

Programme titles

Master of Science MSc in biology (Master of Science (MSc))

Ministerial orders

Ministerial Order on the Grading Scale and Other Forms of Assessment of Study Programmes Offered under the Ministry of Higher Education and Science (the Grading Scale Order) (BEK nr 114 af 03/02/2015)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen) (BEK nr 880 af 26/08/2019)

Bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen) (BEK nr 1517 af 16/12/2013)

Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven) (LBK nr 778 af 07/08/2019)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) (BEK nr 892 af 26/08/201)

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (BEK nr 262 af 20/03/2007)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) (BEK nr 597 af 08/03/2015)

ECTS value

120

Academic Study Board

Study Board of Science

Language

Danish

Cities

Odense

Semesters

Autumn

Level

Master

§ 1.2 - Aim of Programme, including any professional profile and specialisations

See Danish version

§ 1.3 - Didactic and pedagogical basis

See Danish version

§ 1.4 - Profiles

MSc major in biology - Registration 1 September 2020

MSc major in biology - Registration 1 September 2016, 2017, 2018 og 2019

MSc major in biology - Registration 1 September 2020

MSc major in biology - Registration 1 September 2019

MSc major in biology - registration 1 September 2018

MSc major in biology - registration 1 September 2017

MSc minor in biology for major in chemistry - Registration 1 September 2019 and 2020

MSc minor in biology major for in mathematics, physics or Computer Science - Registration 1 September 2019 and 2020

MSc minor in biology for major in Science - Registration 1 September 2018

MSc minor biology for major in Science - Registration September 2017

MSc minor in biology major in Sports and Health - Registration 1 September 2020

MSc minor in biology major in Sports and Health - Registration September 2018 and 2019

MSc minor in biology major in Sports and Health - Registration 1 September 2017

MSc minor biology for major outside Natural Sciences - Registration 1 September 2019 and 2020

MSc minor biology for major outside Natural Sciences - registration 1 September 2018

MSc minor biology for major outside Natural Sciences - Registration 1 September 2017

§ 2 - Enrollment

§ 2.1 - Entry requirements


See Danish version

§ 3 - Structure and Progression

§ 3.1 - The structure of the programmeSee Danish version

§ 4 - Course descriptions

§ 4.1 - Course descriptions

Profile course descriptions 

MSc major in biology - Registration 1 September 2020

MSc major in biology - Registration 1 September 2016, 2017, 2018 og 2019

MSc major in biology - Registration 1 September 2020

MSc major in biology - Registration 1 September 2019

MSc major in biology - registration 1 September 2018

MSc major in biology - registration 1 September 2017

MSc minor in biology for major in chemistry - Registration 1 September 2019 and 2020

MSc minor in biology major for in mathematics, physics or Computer Science - Registration 1 September 2019 and 2020

MSc minor in biology for major in Science - Registration 1 September 2018

MSc minor biology for major in Science - Registration September 2017

MSc minor in biology major in Sports and Health - Registration 1 September 2020

MSc minor in biology major in Sports and Health - Registration September 2018 and 2019

MSc minor in biology major in Sports and Health - Registration 1 September 2017

MSc minor biology for major outside Natural Sciences - Registration 1 September 2019 and 2020

MSc minor biology for major outside Natural Sciences - registration 1 September 2018

MSc minor biology for major outside Natural Sciences - Registration 1 September 2017

Course descritions in the curriculum 

BB852: Datahåndtering, visualisering og statistik

BB526: Elementær økotoksikologi

BB509: Mikrobiologi

BMB530: Grundlæggende biokemi

ST520: Anvendt statistik

BMB504: Fundamental Molekylær Biologi

NAT805: Fagdidaktik, fag og fagsamspil i naturvidenskab

BB804: Biologieksperimenter - biologiformidling

BB511: Zoofysiologi

SPBB801: Speciale i biologi

BB548: Feltkursus i økologi

SPBB800: Speciale i biologi

BB547: Økologi A

BB839: Planlægning og fortolkning af biologiske undersøgelser

BB512: Population og Evolution

BB844: Feltkursus i terrestrisk eller marin biologi

§ 5 - Examination provisions

§ 5.1 - Programme passing requirements

See Danish version

§ 5.2 - Spelling and writing skills

See Danish version

§ 5.3 - Evaluation of examinations and tests

See Danish version

§ 5.4 - Exam language

See Danish version

§ 5.5 - Forms of assessment

See Danish version

§ 5.6 - Ordinary exams

See Danish version

§ 5.7 - Reexams

See Danish version

§ 5.8 - Exam attempts

See Danish version

§ 5.9 - Requirements for exams

See Danish version

§ 5.10 - Digital exams and aids

See Danish version

§ 5.11 - Special examination conditions

See Danish version

§ 5.12 - Irregularities at exams

See Danish version

§ 5.13 - Group exams

See Danish version

§ 6 - Credit transfer

§ 6.1 - Transfer of credit

See Danish version

§ 6.2 - Transfer of credit

See Danish version

§ 6.3 - Credit

See Danish version

§ 6.4 - Extemptions

See Danish version

§ 7 - Provisions on the organisation of the programme

§ 7.1 - Enrolment and unenrolment from teaching and exams

See Danish version

§ 7.2 - Deadline for programme completion

See Danish version

§ 7.3 - Study activity

See Danish version

§ 7.4 - Leave

See Danish version

§ 7.5 - Limitation on the number of entries

See Danish version

§ 7.6 - Minor, elective subject and elective

See Danish version

§ 8 - Exemptions and complaints procedures

§ 8.1 - Dispensation from University regulations

See Danish version

§ 8.2 - Complaints over exams

See Danish version

§ 8.3 - Complaints over University decisions

See Danish version

§ 9 - The affiliation of the programme

§ 9.1 - Legal basis

See Danish version

§ 9.2 - Academic Study Board

Study Board of Science

§ 9.3 - External examiners

Corps of examiners for biology

§ 9.4 - Codes

Ingen STO-kode fundet

§ 9.5 - Effective date

01-09-2019

§ 9.6 - Applicable for students enrolled as of

01-09-2016

§ 9.7 - Date of Study Board Approval

14-11-2020

§ 9.8 - Date of Deans Approval