Kulturhistorie 1 (Spansk)

Samdrift - henvend dig hos dit eget studienævn

Undervisningssprog: Spansk
EKA: H900023102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: H900023101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 26-03-2018


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Fagnummer

H900023101

ECTS-point

5

Fagtitel

Kulturhistorie 1 (Spansk)

Antal undervisningstimer

2 timer per uge

Fagansvarlige

Navn E-mail Institut
Claudio Cifuentes-Aldunate cca@sdu.dk

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Sacramento Roselló-Martínez srm@sdu.dk Odense

Overordnet målbeskrivelse

Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform, der fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer.

Målbeskrivelse - viden

Den studerende har 

 • et generelt kendskab til en kronologisk-kontrastiv rækkefølge af de vigtigste kulturelle bevægelser og tendenser i det 20. og 21. århundrede inden for den spanske litteratur og kultur.
 • kendskab til de vigtigste repræsentanter inden for disse tendenser og bevægelser. 

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende kan 

 • ud fra en selvstændig analyse genkende de vigtigste karakteristika, som pla-cerer en bestemt kulturel genstand (film, maleri, litterær tekst, arkitektonisk stil) inden for en bestemt kulturel tendens eller bevægelse i Spanien i det 20. og 21. århundrede. 

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende kan 

 • analysere givne kulturelle genstande og placere dem kontrastivt i en kulturhistorisk kronologi samt vurdere deres relevans på en kvalitativ og analytisk måde.
 • formidle en problemstilling og drage velbegrundede konklusioner på basis af en analyse af kulturelle karakteristika af en bestemt kulturel genstand produceret i Spanien i det 21. og 21. århundrede.

Indhold

Kurset giver en introduktion til forskellige kulturelle fænomener (litteratur, arkitektur, maleri, skulptur og film) i Spanien. Disse fænomener placeres i en kulturhistorisk kontekst og i en idéhistorisk kronologi.

Undervisnings- og arbejdsformer

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i uddannelsens studieordning. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.

Undervisningen har form af forelæsninger, øvelser med diskussion af tekster, billeder, tabeller m.m. og mere deltagercentrerede former som summegrupper og studenteroplæg. Der gives mulighed for en skriveøvelse.

Undervisningssprog

Spansk

Pensum

En eller flere fremstillinger af oversigtsmæssig karakter af den spanske kultur eller litteratur på højst 150 normalsider og tekstprøver på højst 250 normalsider.

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser

Navn

Eksamensbestemmelser

Tidsmæssig placering

I slutningen af semestret.

Faget undervises sidste gang i efteråret 2018.

 • Ordinær eksamen holdes ved vintereksamen 2018/2019.
 • 2. prøveforsøg holdes ved vintereksamen  2018/2019. 
 • 3. prøveforsøg holdes ved sommereksamen 2019

Bemærk, at studerende, der ikke selv tilmelder sig de fastlagte prøveforsøg, tilmeldes automatisk i overensstemmelse med Fællesbestemmelserne.

Udprøvninger

Eksamen

EKA

H900023102

Navn

Eksamen

Beskrivelse

Prøveform: Individuel bunden hjemmeopgave.

Der udarbejdes en hjemmeopgave på spansk i det gennemgåede stof om Spanien. Underviseren fastsætter tidspunktet for aflevering af opgaven, dog senest den 10. januar. Der gives 1 uge til besvarelsen.

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Spansk

Varighed

1 uge.

Omfang

5-6 normalsider pr. studerende.

Udlevering af opgave

Udleveres i SDU Assignment på fagets e-læringsplatform.

Aflevering af besvarelse

Indleveres i SDU Assignment på fagets e-læringsplatform.

ECTS-point

5

Uddybende information

Under hensyntagen til den skriftlige eksamensform og niveauet på bacheloruddannelsens 1. semester lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de generelle kompetencer, især nr. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 14 og 15 som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen. 

Reeksamen

Beskrivelse

Prøveform: Individuel bunden hjemmeopgave.

Der udarbejdes en hjemmeopgave på spansk i det gennemgåede stof om Spanien. Underviseren fastsætter tidspunktet for aflevering af opgaven, dog senest den 10. januar. Der gives 1 uge til besvarelsen.

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Varighed

1 uge.

Omfang

5-6 normalsider pr. studerende.

Udlevering af opgave

Udleveres i SDU Assignment på fagets e-læringsplatform.

Aflevering af besvarelse

Indleveres i SDU Assignment på fagets e-læringsplatform.

Uddybende information

Under hensyntagen til den skriftlige eksamensform og niveauet på bacheloruddannelsens 1. semester lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de generelle kompetencer, især nr. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 14 og 15 som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen. 

URL til MitSkema

Yderligere information

Undervisningstidspunkter
Torsdag kl. 10-12
Der tages forbehold for ændringer.
Se nærmere oplysninger i MitSkema/ovenstående link til MitSkema.


Faget undervises sidste gang i efteråret 2018.

 • Ordinær eksamen holdes ved vintereksamen 2018/2019.
 • 2. prøveforsøg holdes ved vintereksamen 2018/2019. 
 • 3. prøveforsøg holdes ved sommereksamen 2019
Bemærk, at studerende, der ikke selv tilmelder sig de fastlagte prøveforsøg, tilmeldes automatisk i overensstemmelse med Fællesbestemmelserne.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2018 Obligatorisk BA negot Spansk, 180 ECTS, Optag 2017 Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3

Uddannelser fagbeskrivelsen indgår i