Samfund og historie 1 (Tysk)

Samdrift - henvend dig hos dit eget studienævn

Undervisningssprog: Tysk
EKA: H900019102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: H900019101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 26-03-2018


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Fagnummer

H900019101

ECTS-point

5

Fagtitel

Samfund og historie 1 (Tysk)

Antal undervisningstimer

2 timer per uge

Fagansvarlige

Navn E-mail Institut
Thomas Wegener Friis twfriis@sdu.dk Institut for Historie, Center for Koldkrigsstudier, Historiestudiet i Odense

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Martin Beck mbeck@sdu.dk Center for Mellemøststudier, Institut for Historie Odense

Overordnet målbeskrivelse

De beskrevne mål for viden, færdigheder og kompetencer understøttes af de specifikke undervisnings- og arbejdsformer beskrevet nedenfor. Samtidig er undervisnings- og arbejdsformer tilrettelagt i overensstemmelse med prøveformen, som beskrevet under Eksamensbestemmelser, der vurderes at udgøre den mest hensigtsmæssige ramme for udprøvning af den studerendes opnåelse af fagets mål.

Målbeskrivelse - viden

Den studerende har

 • grundlæggende kendskab historie efter 1848
 • grundlæggende kendskab til aktuelle tyske samfundsforhold 

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende kan anvende sit grundlæggende kendskab til historie og samfundsforhold, der er gennemgået i undervisningen og fremgår af pensum.

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende kan forholde sit til aktuelle samfundsforhold redegøre for og diskutere historiske forløb.

Indhold

Kurset tager udgangspunkt i en række aktuelle samfundsmæssige spørgsmål, der analyseres og diskuteres under inddragelse af relevant viden om den historiske udvikling og Tysklands placering i Europa. På kursus gives en introduktion til de lange linjer i Tysklands historiske udvikling.

Undervisnings- og arbejdsformer

Følgende undervisningsformer kan forekomme på kurset: holdundervisning, gruppearbejde, oplæg og øvelser.


Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning, jf. studieordningens punkt Didaktisk, pædagogisk grundlag og kontakt til forskningsmiljø. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.

Undervisningen i faget aktiverer den studerende i følgende undervisningsrum/studierum: 
 • Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede
 • Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede
 • Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar for konkrete delaktiviteter
 • Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede

Arbejdsbelastning

5 ECTS svarer til 140 arbejdstimer. Arbejdstimerne fordeles på undervisnings- og arbejdsformer som beskrevet i Humanioramodellen, og som er nævnt under punktet Undervisnings- og arbejdsformer, samt eksamen og forberedelse til denne. Underviseren redegør ved undervisningens start for en vejledende fordeling af arbejdsbelastningen.

Undervisningssprog

Tysk

Pensum

Der læses ca. 300 siders tysk tekst.

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser

Navn

Eksamensbestemmelser

Tidsmæssig placering

I slutningen af semestret.

Udprøvninger

Afsluttende prøve

EKA

H900019102

Navn

Afsluttende prøve

Beskrivelse

Prøveform: Individuel bunden hjemmeopgave.

Den studerende udarbejder en hjemmeopgave i december/januar i det gennemgåede stof. I hjemmeopgaven skal den studerende besvare et eller flere spørgsmål, der relaterer til et eller flere af de spørgsmål der er gennemgået i kurset. Spørgsmålene skal besvares under inddragelse af kursets pensum samt en eller flere ukendte tekster. Opgaven skrives på tysk. Der kræves evne til klar fremstilling og diskussion af det aktuelle og historiske spørgsmål.

Sprog: Tysk (med resume på dansk).

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk, Tysk

Varighed

3 døgn.

Omfang

14.400-21.600 anslag, inkl. noter og resume, ekskl. bibliografi og bilag.

Udlevering af opgave

Opgaven udleveres i SDU´s e-læringsportal.

Aflevering af besvarelse

Besvarelsen skal afleveres i SDU´s e-læringsportal.

ECTS-point

5

Uddybende information

Bedømmelseskriterier:

Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens punkt Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer nævnte generelle kompetencemål. Der lægges i bedømmelsen endvidere vægt på, i hvilken grad den studerende behersker generelle kompetencer, især at

 • kunne systematisere kompleks viden og data samt selektere og prioritere forhold, der er væsentlige for emnet 
 • have en præcis og konsekvent begrebsanvendelse 
 • kunne fokusere og skabe sammenhæng i løsning af opgaver 
 • tage kritisk stilling til alle benyttede kilder og dokumentere disse ved hjælp af referencer, noter og bibliografi 

Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad.

Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej.

Reeksamen

Beskrivelse

Prøveform: Individuel bunden hjemmeopgave.

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Varighed

3 døgn.

Omfang

14.400-21.600 anslag, inkl. noter og resume, ekskl. bibliografi og bilag.

Udlevering af opgave

Opgaven udleveres i SDU´s e-læringsportal.

Aflevering af besvarelse

Besvarelsen skal afleveres i SDU´s e-læringsportal.

Uddybende information

Bedømmelseskriterier:
Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens punkt Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer nævnte generelle kompetencemål. Der lægges i bedømmelsen endvidere vægt på, i hvilken grad den studerende behersker generelle kompetencer, især at 

 • kunne systematisere kompleks viden og data samt selektere og prioritere forhold, der er væsentlige for emnet 
 • have en præcis og konsekvent begrebsanvendelse 
 • kunne fokusere og skabe sammenhæng i løsning af opgaver 
 • tage kritisk stilling til alle benyttede kilder og dokumentere disse ved hjælp af referencer, noter og bibliografi 

Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad.

Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej.

URL til MitSkema

49
Monday
30-11-2020
Tuesday
01-12-2020
Wednesday
02-12-2020
Thursday
03-12-2020
Friday
04-12-2020
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
Class Hold1
*Odense Tysk/German
Undervisning
Online
Class Hold2
Undervisning
Martin Beck
13 - 14
Class Hold1
*Odense Tysk/German
Undervisning
Online
Class Hold2
Undervisning
Martin Beck
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema

Yderligere information

Undervisningstider - efterår 2020:
Hold Tysk/Negot - mandag kl. 12-14

Der tages forbehold for ændringer.
Se nærmere oplysninger i MitSkema/ovenstående link til MitSkema.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2020 Obligatorisk BA tysk (135 ECTS) Optag 2020 BA Tysk | Bachelor (BA) i tysk | Odense 1
Efterår 2020 Obligatorisk Sidefag tysk (45 ECTS) BA Tysk | Bachelor (BA) i tysk | Odense 5
Efterår 2020 Obligatorisk BA Talentudbud: Tysk samfund og historie 10 ECTS Sprogtalentprogram - tysk | Talentprogram | Odense 1
Efterår 2020 Obligatorisk BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2020 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1
Efterår 2020 Valgfag TOMPLADS Fremmedsprog Samdrift (BA) | Odense
Efterår 2020 Udvekslingsstuderende

Uddannelser fagbeskrivelsen indgår i

Profil Program Semester Periode
BA Talentudbud: Tysk samfund og historie 10 ECTS Sprogtalentprogram - tysk | Talentprogram | Odense 1 E18, F19
BA Talentudbud: Tysk samfund og historie 10 ECTS Sprogtalentprogram - tysk | Talentprogram | Odense 1 E18
BA Talentudbud: Tysk samfund og historie 10 ECTS Sprogtalentprogram - tysk | Talentprogram | Odense 1 E19
BA Talentudbud: Tysk samfund og historie 10 ECTS Sprogtalentprogram - tysk | Talentprogram | Odense 1 E20
BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2017 Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1 E18, F19
BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2017 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1 E19
BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2017 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1 E20
BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2017 og frem Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1 E18
BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2018 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1 E20
BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2018 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1 E19
BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2018 Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1 E18, F19
BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2019 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1 E19
BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2019 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1 E20
BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2020 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1 E20
BA tysk (135 ECTS) Optag 2017 BA Tysk | Bachelor (BA) i tysk | Odense 1 E20
BA tysk (135 ECTS) Optag 2018 BA Tysk | Bachelor (BA) i tysk | Odense 1 E20
BA tysk (135 ECTS) Optag 2019 BA Tysk | Bachelor (BA) i tysk | Odense 1 E20
BA tysk (135 ECTS) Optag 2020 BA Tysk | Bachelor (BA) i tysk | Odense 1 E20
BA tysk 135 ECTS, Optag: 2017 Bachelor (BA) i tysk | Odense 1 E18, F19
BA tysk 135 ECTS, Optag: 2017 BA Tysk | Bachelor (BA) i tysk | Odense 1 E19
BA tysk 135 ECTS, Optag: 2017 og frem Bachelor (BA) i tysk | Odense 1 E18, E18
BA tysk 135 ECTS, Optag: 2018 Bachelor (BA) i tysk | Odense 1 E18, F19
BA tysk 135 ECTS, Optag: 2018 BA Tysk | Bachelor (BA) i tysk | Odense 1 E19
BA tysk 135 ECTS, Optag: 2019 BA Tysk | Bachelor (BA) i tysk | Odense 1 E19
SAMDRIFT - Negot skal kun bruges til udbud Samdrift (BA) | Odense 1 E18, E20
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) engelsk/tysk, Optag 2017 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3 E20
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) engelsk/tysk, Optag 2018 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3 E20
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) spansk/tysk, Optag 2017 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3 E20
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/kommunikation, Optag 2017 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E20
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/kommunikation, Optag 2018 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E20
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/medier, Optag 2017 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E20
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/medier, Optag 2018 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E20
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS engelsk/tysk, Optag: 2017 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3 E18, F19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS engelsk/tysk, Optag: 2017 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS engelsk/tysk, Optag: 2017 og frem Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3 E18
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS engelsk/tysk, Optag: 2018 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3 E18, F19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS engelsk/tysk, Optag: 2018 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS engelsk/tysk, Optag: 2019 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/tysk, Optag: 2017 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/tysk, Optag: 2017 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3 E18
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/tysk, Optag: 2017 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3 E18, F19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS tysk/kommunikation, Optag 2017 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E18, F19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS tysk/kommunikation, Optag 2017 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS tysk/kommunikation, Optag 2017 og frem Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E18
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS tysk/kommunikation, Optag 2018 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS tysk/kommunikation, Optag 2018 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E18, F19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS tysk/kommunikation, Optag 2019 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS tysk/medier, Optag: 2017 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E18, F19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS tysk/medier, Optag: 2017 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS tysk/medier, Optag: 2017 og frem Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E18
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS tysk/medier, Optag: 2018 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E18, F19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS tysk/medier, Optag: 2018 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS tysk/medier, Optag: 2019 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E19
SAMDRIFT - IVK skal kun bruges til udbud Samdrift (BA) | Odense 3 E18, E20
Sidefag tysk (45 ECTS) BA Tysk | Bachelor (BA) i tysk | Odense 5 E20
Sidefag tysk 45 ECTS BA Tysk | Bachelor (BA) i tysk | Odense 5 E19
Sidefag tysk 45 ECTS Bachelor (BA) i tysk | Odense 5 E18, F19
Sidefag tysk 45 ECTS, Optag 2017 og frem Bachelor (BA) i tysk | Odense 5 E18, E18