Værdiansættelse samt køb og salg af virksomheder

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B200009202
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: B200009201
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 12-02-2021


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B200009201

Fagtitel

Værdiansættelse samt køb og salg af virksomheder

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

10

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Godkendelsesdato

12-02-2021

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Dennis van Liempd dvl@sam.sdu.dk Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Accounting

Udbudssteder

Kolding

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Anbefalede forudsætninger

Ingen specifikke. Det vil dog være en fordel at have bestået det obligatoriske fag Revisionsteori samt Ekstern Rapportering på Cand.merc.aud.

Formål og sigte

Faget ”Værdiansættelse samt køb og salg af virksomheder” er målrettet dimittenders ansættelse i såvel en økonomi- og regnskabsfunktion som i et revisionsfirma.
Fagets formål er at:

 • Give viden om teorier, metoder og modeller for værdiansættelse af virksomheder samt kendskab til praktiske forhold ved køb og salg af virksomheder.
 • Give færdigheder i at forstå og formidle forhold vedrørende værdiansættelse af virksomheder samt praktiske forhold ved køb og salg af virksomheder.
 • Give kompetencer i at gennemføre en værdiansættelse af virksomheder samt håndtere praktiske forhold omkring køb og salg af virksomheder.

Indhold

Fagets formål opnås ved, at faget indeholder følgende faglige områder:
 • Strategisk regnskabsanalyse som fundament for værdiansættelse af virksomheder
 • Budgettering som fundament for værdiansættelse af virksomheder
 • Værdiansættelse af virksomheder ud fra en række forskellige modeller
 • Due Diligence på overordnet niveau
 • Håndtere praktiske forhold omkring køb og salg af virksomheder

Målbeskrivelse - viden

Den studerende skal kunne opnå viden om:

 • Køb og salg af virksomheder og processerne i en virksomhedsoverdragelse, herunder due dilligence, budgettering og anvendelse af forudsætninger herfor
 • Virksomhedsstrategier, strategiudvikling og strategiers betydning for værdiansættelsen
 • Virksomheders basale regnskabsmæssige forhold herunder regnskabsanalyse
 • Hvordan value drivers skaber værdi og drifts- og værdioptimering i virksomheder
 • Synergieffekter og hvordan de indgår i værdiansættelsen af virksomheder
 • Værdiansættelses- og strategi scenarieanalyser
 • Værdiansættelse af virksomheder med forskellige modeller og metoder, inklusiv fordele og ulemper
 • Overdragelses- og finansieringsmodeller som anvendes ved virksomhedsoverdragelser

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende skal kunne opnå færdigheder om at:

 • Anvende fagets begreber, teorier og terminologi,
 • Analysere og vurdere de væsentligste forhold, der indgår i værdiansættelsen af virksomheder og aktier,
 • Analysere på realiserede, samt anvende budgettering og forudsætninger til brug for grundlag for at skabe sammenhæng mellem strategisk analyse og værdiansættelsen,
 • Praktisk og teoretisk anvende værdiansættelsesmodeller og –metoder,
 • Kunne redegøre for værdiskabelse og drifts- og værdioptimering,
 • Kunne redegøre for de væsentligste ikke-juridiske elementer, der indgår i en virksomhedsoverdragelse,
 • Kunne redegøre for de væsentligste fordele og ulemper ved de absolutte værdiansættelsesmodeller og ved de relative værdiansættelsesmetoder,
 • Kunne vurdere og analysere, hvorfor der er forskelle mellem regnskabsmæssige værdier og markedsværdier og hvilke konsekvenser, det kan have,

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende kunne opnå kompetencer om at:

 • Anvende praktiske og teoretiske metoder inden for fagets hovedområder,
 • Formulere sig klart og velstruktureret om virksomhedsoverdragelsesmæssige problemstillinger med anvendelse af korrekt terminologi,
 • Forholde sig kritisk til regnskabsanalyse og budgettering, herunder om tal vurderes realistiske og under hvilke forudsætninger,
 • Kunne anvende og kombinere de lærte ikke-juridiske færdigheder med de rene juridiske forhold vedrørende virksomhedsoverdragelser,
 • Kunne vurdere og analysere problemstillinger vedrørende virksomhedsoverdragelser i et større helhedsperspektiv,
 • Med større sandsynlighed end før beståelse af eksamen at kvalificere sig til relevante jobs i virksomheder, der arbejder med virksomhedsoverdragelser eller værdiansættelse til brug for vurdering i revisionsvirksomheder, regnskabsfunktioner, eller konsulentvirksomheder.

Litteratur

Eksempler på litteratur:

Christian Petersen, Thomas Plenborg & Finn Kinserdal: Financial statement analysis : valuation, credit analysis, performance evaluation. Seneste udgave
Diverse artikler indenfor fagområdet, der oplyses i forbindelse med undervisningens start.
Slides, artikler og øvrigt materiale på ItsLearning.
Der kan forekomme ændringer til litteraturen. Eventuelle ændringer oplyses ved undervisningens start i forbindelse med lektionsplanen.

Undervisningsform

For at sætte de studerende i stand til at opfylde læringsmålene for faget tilrettelægges undervisningen således, at undervisningen foregår i en kombination mellem forelæsning og cases.
Faget undervises på dansk, dog kan dele være på engelsk.

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning:
3-6 forelæsningstimer ugentlig i 8 uger i efterårssemesteret (6 forelæsningstimer hver anden uge i 7,5 uge tilstræbes).

Arbejdsbelastning:
Disse undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

Antal timer i (): 
Konfrontationstimer (45)
Forberedelse (200) 
Eksamensforberedelse (21)
Eksamen (4)
Total (270)

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Januar
Omprøve: Februar

Udprøvninger

Eksamen - Skriftlig stedprøve

Navn

Eksamen - Skriftlig stedprøve

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

4 timers skriftlig stedprøve

Omfang

Ingen begrænsninger i relation til opgavens omfang

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt.

Udlevering af opgave

Via Digital Eksamen.

Indlevering af besvarelse

Elektronisk aflevering via Digital Eksamen.

ECTS-point

10

Uddybende information

Prøven gennemføres ved brug af egen PC, der skal kunne gå på universitetets trådløse netværk

Prøveform kan ændres ved omprøve.

EKA

B200009202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 9881301 Værdiansættelse samt køb og salg af virksomheder.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2021 Valgfag Forretningsorienteret markedsudvikling - Kolding Cand.merc. - Erhvervskandidat (Kolding Odense) | cand.merc | Odense, Kolding
Efterår 2021 Valgfag Økonomi- og processtyring - Kolding Cand.merc. - Erhvervskandidat (Kolding Odense) | cand.merc | Odense, Kolding
Efterår 2021 Valgfag Styring og ledelse - Kolding (Studiestart 1. september) Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding
Efterår 2021 Valgfag Forretnings- og markedsudvikling - Kolding (Studiestart 1. september) Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding
Efterår 2021 Valgfag Business Controlling - Kolding (Studiestart 1. september) // Sidste optag 1. september 2020 Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding
Efterår 2021 Valgfag Business Controlling - Kolding (Studiestart 1. februar) // Sidste optag 1. februar 2021 Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding
Efterår 2021 Valgfag Forretnings- og markedsudvikling - Kolding (Studiestart 1. februar) Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding
Efterår 2021 Valgfag Styring og ledelse - Kolding (Studiestart 1. februar) Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding
Efterår 2021 Valgfag cand.merc.aud. erhvervskandidat, 120 ECTS forløb Cand.merc.aud. Erhvervskandidat | cand.merc.aud. | Kolding
Efterår 2021 Valgfag cand.merc.aud. erhvervskandidat, 140 ECTS forløb Cand.merc.aud. Erhvervskandidat | cand.merc.aud. | Kolding
Efterår 2021 Valgfag cand.merc.aud. heltid, 120 ECTS forløb Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Kolding
Efterår 2021 Valgfag cand.merc.aud. heltid, 140 ECTS forløb Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Kolding

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Christian Rix-Nielsen rixn@sam.sdu.dk Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi Kolding
Dennis van Liempd dvl@sam.sdu.dk Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Accounting Kolding

URL til MitSkema

49
Monday
06-12-2021
Tuesday
07-12-2021
Wednesday
08-12-2021
Thursday
09-12-2021
Friday
10-12-2021
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema