International forretningsudvikling

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B150059202
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: B150059201
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 12-02-2021


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B150059201

Fagtitel

International forretningsudvikling

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

10

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Godkendelsesdato

12-02-2021

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Mads Bruun Ingstrup mbi@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Business-to-Business Marketing og Supply Chain Management

Udbudssteder

Kolding

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Formål og sigte

Faget har til formål at give de studerende en forståelse for hvorledes virksomheders nationale kontekst påvirker deres internationale engagement. Derudover er formålet at forstå de internationale forretningsprocesser, der påvirker virksomheders organisering af aktiviteter, ressourcer og relationer. Denne viden skal den studerende tilegne sig for at kunne beskrive, analysere og diskutere virksomheders internationale udfordringer og muligheder.

Den studerende får via faget færdigheder, der er nødvendige, når konkrete brancher og klynger skal analyseres og når relevante handlingsforslag for virksomheders internationale ageren skal udformes. Færdighederne der opnås i faget kan senere anvendes på studiets øvrige fag, når der skal skrives rapporter og speciale, og i en virksomhedskontekst som medarbejder eller rådgiver.

Indhold

Fagets formål opnås gennem følgende seks temaer:

Tema 1: Den globale økonomi og arbejdsdeling
* Forskellige perspektiver på internationalisering og globalisering
* Den globale værdikæde

Tema 2: Klynger og brancher
* Forskellen på klynger og brancher
* Klyngers og branchers dynamik og centrale karakteristika

Tema 3: Teknologi og innovation
* Teknologiparadigmer og produktionssystemer
* Innovationstyper

Tema 4: Transnationale virksomheder
* Organisering af datterselskaber
* Positionering i internationale produktionsnetværk

Tema 5: Lokaliseringsstrategier
* Eksport, outsourcing, udflagning og strategiske alliancer
* Typer af penetreringsmuligheder

Tema 6: Kultur
* Udstationering
* Interkulturelle forhandlinger

Målbeskrivelse

For at indfri fagets formål er læringsmålet, at kunne demonstrere viden om fagets emner, således at:

Målbeskrivelse - viden

Den studerende kan:

  • Beskrive fagets teorier, modeller og begreber
  • Redegøre for antagelserne bag fagets teorier, modeller og begreber
  • Forklare forskelle og ligheder vedrørende fagets teorier, modeller og begreber
  • Forklare hvornår og i hvilke kontekster fagets teorier, modeller og begreber kan finde anvendelse

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende kan:

  • Analysere brancher og klynger ud fra et mikroøkonomisk konkurrenceperspektiv
  • Analysere hvordan virksomheder kan operere og organisere sig på internationale markeder
  • Diskutere hvordan virksomheders nationale kontekst kan spille ind på deres internationaliseringsproces

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende kan:

  • Fremsætte velargumenterede handlingsforslag på basis af analyser
  • Præsentere analyser og resultater i en synopsis, der er velstruktureret, veldokumenteret og følger akademiske standarder

Litteratur

Eksempel:
Dicken, Peter: Global Shift: Mapping the changing contours of the world economy: Sage Publications: Nyeste udgave
Kompendium med artikler og cases

Undervisningsform

I undervisningen anvendes en blanding af følgende teknikker: Forelæsninger, casearbejde, videoer, peer assessment, gruppearbejde, vejledning og gæsteoplæg. For at sætte de studerende i stand til at opfylde læringsmålene for faget, tilrettelægges undervisningen således, at der for hvert af temaerne stilles spørgsmål som de studerende skal adressere i to synopser. Via synopserne opøves den studerende i at udfærdige en branche/klyngeanalyse og en analyse af virksomheders organisering i en verden med international produktion og handel.

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning:
3 timer per uge i 14 uger.

Disse undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

Aktivitet i timer:
Konfrontationstimer: 42 t
Forberedelse: 100 t
Udarbejdelse af video: 10 t
Udarbejdelse af synopser: 80 t
Eksamensforberedelse: 38 t
Eksamen 1/3 t
Total 270

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Januar
Omprøve: Februar

Udprøvninger

Eksamen - synopsis med mundtlig udprøvning

Navn

Eksamen - synopsis med mundtlig udprøvning

Prøveform

Synopsis med mundtlig prøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Forberedelse

Den mundtlige prøve er uden forberedelse

Varighed

Mundtlig prøve: 20 min. uden forberedelse

Omfang

Synopsis:
Synopser udarbejdes i grupper af 3-4 studerende og har et omfang på max. 10 sider. Underviser afgør afvigelser i gruppestørrelser. Uddybende information om synopserne findes på fagets side i ITsLearning.

Hjælpemidler

Mundtlig prøve: Ingen hjælpemidler er tilladt.

Indlevering af besvarelse

Synopsis: Elektronisk aflevering via Digital Eksamen.

ECTS-point

10

Uddybende information

Den mundtlige prøve er i hele pensum. Ved prøven tages udgangspunkt i synopserne, således den studerende får mulighed for at diskutere centrale teorier, modeller og begreber fra fagets litteratur og sammenholde disse med de empiriske observationer der er foretaget.


Ved omprøven kan synopserne genafleveres i sin nuværende udgave eller i en revideret udgave


Prøveform kan ændres ved omprøve, eksempelvis til mundtlig prøve.

EKA

B150059202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 9857201 International forretningsudvikling.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2021 Valgfag Forretningsorienteret markedsudvikling - Kolding Cand.merc. - Erhvervskandidat (Kolding Odense) | cand.merc | Odense, Kolding
Efterår 2021 Valgfag Økonomi- og processtyring - Kolding Cand.merc. - Erhvervskandidat (Kolding Odense) | cand.merc | Odense, Kolding
Efterår 2021 Obligatorisk Forretnings- og markedsudvikling - Kolding (Studiestart 1. februar) Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding 2
Efterår 2021 Obligatorisk Forretnings- og markedsudvikling - Kolding (Studiestart 1. september) Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding 1
Efterår 2021 Valgfag Styring og ledelse - Kolding (Studiestart 1. september) Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding
Efterår 2021 Valgfag Business Controlling - Kolding (Studiestart 1. september) // Sidste optag 1. september 2020 Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding
Efterår 2021 Valgfag Business Controlling - Kolding (Studiestart 1. februar) // Sidste optag 1. februar 2021 Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding
Efterår 2021 Valgfag Styring og ledelse - Kolding (Studiestart 1. februar) Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Odense, Kolding
Efterår 2021 Valgfag cand.merc.aud. erhvervskandidat, 120 ECTS forløb Cand.merc.aud. Erhvervskandidat | cand.merc.aud. | Kolding
Efterår 2021 Valgfag cand.merc.aud. erhvervskandidat, 140 ECTS forløb Cand.merc.aud. Erhvervskandidat | cand.merc.aud. | Kolding
Efterår 2021 Valgfag cand.merc.aud. heltid, 120 ECTS forløb Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Kolding
Efterår 2021 Valgfag cand.merc.aud. heltid, 140 ECTS forløb Cand.merc.aud. (Heltid 120 + 140 ECTS) | cand.merc.aud. | Kolding

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Mads Bruun Ingstrup mbi@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Business-to-Business Marketing og Supply Chain Management Kolding
Torben Munk Damgaard torben@sam.sdu.dk HD- og Mastersekretariatet, Daglig ledelse Kolding

URL til MitSkema

49
Monday
06-12-2021
Tuesday
07-12-2021
Wednesday
08-12-2021
Thursday
09-12-2021
Friday
10-12-2021
08 - 09
09 - 10
 starts at 09.15
Class 1
Undervisning
10 - 11
Class 1
Undervisning
11 - 12
Class 1
Undervisning
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema