Studiestartsprøve på Erhvervsøkonomi, HA

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B100093X02, B100093302, B100093502, B100093102, B100093202
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Godkendt/Ikke godkendt
Udbudssteder: Esbjerg, Slagelse, Odense, Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: B100093X01, B100093301, B100093501, B100093101, B100093201
ECTS-point: 0

Godkendelsesdato: 20-03-2018


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B100093X01
B100093301
B100093501
B100093101
B100093201

Fagtitel

Studiestartsprøve på Erhvervsøkonomi, HA

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

0

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Godkendelsesdato

20-03-2018

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Jesper Piihl jpi@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Esbjerg, Slagelse, Odense, Kolding

Niveau

Bachelor

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Ingen.

Anbefalede forudsætninger

Ingen.

Formål og sigte

Studiestartsprøven har til formål at klarlægge, om den studerende reelt har påbegyndt uddannelsen.
Prøven er tilrettelagt med det sigte at lette overgangen fra ungdomsuddannelse til universitetet ved at understøtte udviklingen af de nye studerende i at udvikle de for et universitetsstudium relevante studiekompetencer.

Indhold

•Introduktion til IT-systemer Single Sign On, Blackboard, Mitskema og Selvbetjening
•Vejledning i at kunne finde uddannelsesrelevante informationer om skema, fag, pensum, uddannelsens opbygning og eksamen
•Introduktion til studieadministrative regler
•Introduktion til nødvendige generelle studiekompetencer
•SDUs forventninger til nye studerende i forhold til indsats og bidrag.

Målbeskrivelse

Det er målet med prøven, at den studerende viser, at den studerende er påbegyndt uddannelsen. Dette gøres ved at gennemføre et forløb, der har til hensigt at udvikle relevante studiekompetencer for universitetsstuderende. Som en del af dette skal den studerende opbygge viden om brugen af relevante systemer samt færdigheder i selv at kunne finde vigtige og relevante informationer om sin uddannelse.

Litteratur

-

Undervisningsform

Der er ingen undervisning.

Arbejdsbelastning

Der er ingen skemalagt undervisning.

Samlet varighed på 2½ - 3 timer.

Eksamensbestemmelser

Studiestartsprøve

Navn

Studiestartsprøve

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Primo september
Omprøve: Medio september

Den studerende har 2 prøveforsøg til at bestå studiestartsprøven.

Udprøvninger

Studiestartsprøve

Navn

Studiestartsprøve

Prøveform

Deltagelse

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Godkendt/Ikke godkendt

Identifikation

Pas/kørekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

Prøven er tilrettelagt i form af deltagelse i et on-line kursus i blackboard. Kurset består af et antal mindre moduler. Modulerne skal gennemføres over semestrets første uger. Prøven er bestået, når alle moduler er gennemført.

Deadline for gennemførsel af studiestartsprøven fremgår af uddannelsens eksamensside på MitSDU.

Den studerende kan tilgå kurset fra den studerende har modtaget sit login til Blackboard.

Der er en samlet arbejdsbelastning svarende til 2½-3 timer forbundet med at gennemføre prøven.

Omfang

Ingen begrænsning.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt.

Udlevering af opgave

Kursets side i Blackboard.

Indlevering af besvarelse

Kursets side i Blackboard

ECTS-point

0

EKA

B100093X02
B100093302
B100093502
B100093102
B100093202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 83110x01 / Esbjerg: 83110101 Kolding: 83110201 Odense: 83110301 Slagelse: 83110401.

Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Den studerende er automatisk tilmeldt studiestartsprøven. Hvis den studerende ikke gennemfører studiestartsprøven, er prøven ikke bestået og et eksamensforsøg er brugt. Hvis den ordinære prøve ikke er bestået, har den studerende mulighed for at deltage i omprøven. Hvis den studerende ikke gennemfører omprøven er denne ikke bestået og endnu et eksamensforsøg er brugt. Såfremt studiestartsprøven ikke er gennemført efter 2 forsøg, vil den studerende blive udmeldt af universitetet.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester