Enterprise Resource Planning

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B100077102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: B100077101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 13-03-2020


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B100077101

Fagtitel

Enterprise Resource Planning

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Godkendelsesdato

13-03-2020

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Ole Bent Olesen ole@sam.sdu.dk Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Microeconomics and Management Science

Udbudssteder

Odense

Niveau

Bachelor

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Ingen.

Anbefalede forudsætninger

Ingen.

Formål og sigte

Formålet med faget er, at den studerende opnår viden om  ERP systemer generelt samt en  forståelse af hvordan ERP systemet Microsoft Dynamics AX eller den nyere udgave Microsoft Dynamics 365 for Operations and Finance enterprice edition eller et andet moderne ERP system er opbygget for derigennem at gøre dem fortrolig med begreber i relation til ERP og samspillet internt i ERP systemet. Faget har derfor fokus på en introduktion til de værktøjer og teknikker der anvendes i dette ERP system. Samlet skal faget give den studerende kompetencer i forhold til at indgå i en økonomifunktion eller Supply Chainfunktion i en virksomhed.

Indhold

Kurset består blandt andet af følgende emner: 

  • ERP, herunder 
  • købs- og salgsplanlægning 
  • lagerplanlægning 
  • produktionsplanlægning og schedulering.

Der tages udgangspunkt i en "demo"-virksomhed, hvor data er indarbejdet i ERP-systemet.

Målbeskrivelse


Målbeskrivelse - viden

Efter kurset bør den studerende have viden om, hvad et ERP system er og forstå sammenhængen mellem ERP-systemet og virksomheden. Denne viden bør være på et niveau så den studerende vil kunne understøtte en virksomhed i samspil mellem virksomheden som kunde og leverandøren af ERP systemet. Den studerende bør også have opnået viden om kvalitet af data. 

Målbeskrivelse - færdigheder

Efter kurset bør den studerende kunne navigere i det ERP system som der gennem kurset er blevet arbejdet med. Den studerende skal kunne gennemføre indkøb, salg, oprette og vedligeholde en produktion og lave masterplanning samt lave finansielle posteringer

Målbeskrivelse - kompetencer

Efter kurset bør den studerende kunne: 
• redegøre for de basale komponenter der indgår i et ERP-system,  
• anvende et konkret ERP-system, samt at modellere en produktion. 

Litteratur

Meddeles ved semesterstart.

Undervisningsform

Læringsaktiviteterne i faget består af fire elementer: Læsning af litteratur, forelæsninger, øvelser og selvstændigt arbejde med en større opgave. Læsning af litteratur og forelæsningerne skal støtte den studerendes opbygning af viden om ERP systemer. Øvelserne giver den studerende lejlighed til at øve færdigheder i at anvende Microsoft Dynamics Ax på mindre opgaver, mens den større skriftlige opgave støtter den studerendes færdigheder i at anvende systemet til løsning af en lidt mere omfattende problemstilling og dermed også underbygger den studerendes forståelse af systemets anvendelsesmuligheder og -begrænsninger.

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning:

2 forelæsninger i 15 uger.

________

Den studerende forventes at anvende:
Forelæsninger: 30 timer.
Forberedelse: 30 timer.
Forberedelse af øvelsesopgaver afviklet ved forelæsningerne: 45 timer.
Eksamensaktivitet: 30 timer.
I alt: 135 timer.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Januar 
Omprøve: Februar

Faget er under udfasning og undervisningen udbydes for sidste gang i efteråret 2020. Da tilmelding til fag er bindende, servicetilmeldes du alle 3 prøveudbud, i det omfang du har prøveforsøg tilbage. Der udbydes følgende prøver: 
1. udbud: Januar 2021
2. udbud: Februar 2021
3. udbud: Juni 2021

Udprøvninger

Individuel hjemmeopgave med mundtligt forsvar

Navn

Individuel hjemmeopgave med mundtligt forsvar

Prøveform

Hjemmeopgave med mundtligt forsvar

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

Afleveringsfrist for aflevering den skriftlig hjemmeopgave vil fremgå af eksamensplanen. 
Den studerende har 10 hverdage til at løse hjemmeopgaven.

Den studerende aflægger mundtlig eksamen på baggrund af den udarbejdede opgavebesvarelse.
Varighed 20 minutter inkl. votering. 

Omfang

max. 30 normal sider.

Hjælpemidler

Den skriftlige opgave er individuel og det er ikke tilladt at kommunikere med andre om den.

Udlevering af opgave

Digital udlevering via "Digital eksamen".

Indlevering af besvarelse

Digital aflevering via "Digital eksamen"

ECTS-point

5

Uddybende information

Der gives en samlet bedømmelse ud fra den skriftlige opgavebesvarelse og den mundtlige eksamen.

Prøveform kan være ændret ved omprøve

EKA

B100077102

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 8906601 Enterprise Resource Planning / ERP-systemer.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.


Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2020 Valgfag BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2018 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense
Efterår 2020 Valgfag BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2018 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense
Efterår 2020 Valgfag BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2019 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense
Efterår 2020 Valgfag BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2019 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense
Efterår 2020 Valgfag BSc.oecon (Erhvervsøkonomisk linje aktuel F20) BSc Oecon | Bachelor i økonomi | Odense
Efterår 2020 Valgfag BSc.oecon (Samfundsøkonomisk linje aktuel F20) BSc Oecon | Bachelor i økonomi | Odense
Efterår 2020 Valgfag International Business - Odense Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding
Efterår 2020 Valgfag Generel Erhvervsøkonomi - Esbjerg Kolding Odense Slagelse Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding
Efterår 2020 Valgfag Meritforløb for Finansøkonom - Esbjerg Kolding Odense Slagelse // Sidste optag 1. september 2021 Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding
Efterår 2020 Valgfag Meritforløb for Markedsføringsøkonom - Esbjerg Kolding Odense Slagelse // Sidste optag 1. september 2021 Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding
Efterår 2020 Valgfag Meritforløb for Logistik-, Service- og Handelsøkonom - Esbjerg Kolding Odense Slagelse // Sidste optag 1. september 2021 Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding
Efterår 2020 Valgfag Meritforløb for Financial Controller - Esbjerg Kolding Odense Slagelse // Sidste optag 1. september 2021 Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding
Efterår 2020 Valgfag Marketing og Brand Management - Odense Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Jan Pedersen jan@sam.sdu.dk SFEO - IT-drift og -udvikling Odense

URL til MitSkema