Modul K1: Hjerte, luftveje og ØNH

Studienævn for medicin

Undervisningssprog: Dansk
EKA: S150014102, S150014112
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala, Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Kandidat

UVA-kode: S150014101
ECTS-point: 13

Godkendelsesdato: 15-01-2021


Varighed: 1 kvartal

Modulets navn

Modul K1: Hjerte, luftveje og ØNH

UVA-kode

S150014101

ECTS-point

13

Ansvarligt studienævn

Studienævn for medicin

Godkendelsesdato

15-01-2021

Modulansvarlig

Navn E-mail Institut
Jens Flensted Lassen jflassen@health.sdu.dk Klinisk Institut

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Anders Elkær Jensen anejensen@health.sdu.dk IST - Almen Praksis
Anders Thomassen athomassen@health.sdu.dk Klinisk Institut
Anette Drøhse Kjeldsen adkjeldsen@health.sdu.dk Klinisk Institut
Anette Holm annette.holm@rsyd.dk
Anne Lerberg Nielsen annielsen@health.sdu.dk Sundhedsvidenskab fælles
Axel Brandes abrandes@health.sdu.dk Klinisk Institut
Axel Diederichsen adiederichsen@health.sdu.dk Klinisk Institut
Belinda Klemmensen Mössner bmoessner@health.sdu.dk Klinisk Institut
Birgitte Schmidt Astrup bastrup@health.sdu.dk Retsmedicinsk Institut
Camilla Slot Mehlum cmehlum@health.sdu.dk Klinisk Institut
Carl J. Brandt cbrandt@health.sdu.dk IST - Almen Praksis
Christian Faber cfaber@health.sdu.dk Klinisk Institut
Christian Godballe cgodballe@health.sdu.dk Klinisk Institut
Christian Oliver Fallesen cfallesen@sdu.dk Klinisk Institut
Finn Lund Henriksen fhenriksen@health.sdu.dk Klinisk Institut
Hanne Madsen hanmadsen@health.sdu.dk Klinisk Institut
Helle Dall Madsen hmadsen@health.sdu.dk Klinisk Institut
Helle Døssing hdossing@health.sdu.dk Klinisk Institut
Henrik Schmidt hschmidt@health.sdu.dk Klinisk Institut
Henrik Steen Hansen hshansen@health.sdu.dk Klinisk Institut
Ingrid Louise Titlestad ititlestad@health.sdu.dk Klinisk Institut
Isik Somuncu Johansen isjohansen@health.sdu.dk Klinisk Institut
Jacob Eifer Møller jemoeller@health.sdu.dk Klinisk Institut
Jens Ahm Sørensen jsoerensen@health.sdu.dk Klinisk Institut
Jens Brock Johansen jbjohansen@health.sdu.dk Klinisk Institut
Jens Højberg Wanscher jwanscher@health.sdu.dk Klinisk Institut
Jens Mogensen jmogensen@health.sdu.dk Klinisk Institut
Jens Schierbeck jschierbeck@health.sdu.dk Klinisk Institut
Jesper Bælum jbaelum@health.sdu.dk Klinisk Institut
Jesper Dupont Ewald jewald@health.sdu.dk Inst. for Sundhedstjenesteforskning (IST)
Jesper Hallas jhallas@health.sdu.dk IST - Klinisk Farmakologi og Farmaci
Jesper Lykkegaard jlykkegaard@health.sdu.dk IST - Almen Praksis
Jesper Schmidt jschmidt@health.sdu.dk Klinisk Institut
John Jakobsen jjakobsen@health.sdu.dk Klinisk Institut
Jordi Sanchez Dahl jdahl@health.sdu.dk Klinisk Institut
Jørgen Nexøe JNexoe@health.sdu.dk Forskningsenheden for Almen Praksis
Jørn Bo Thomsen jbthomsen@health.sdu.dk Institut for Regional Sundhedsforskning
Kasper Stokbro kstokbro@health.sdu.dk Klinisk Institut
Katrine Lawaetz Kristensen klkristensen@health.sdu.dk Klinisk Institut
Kristine Bjørndal kbjoerndal@health.sdu.dk Klinisk Institut
Lars Brandt lbrandt@health.sdu.dk Klinisk Institut
Lars Riber lriber@health.sdu.dk Klinisk Institut
Lars Skadhauge lskadhauge@health.sdu.dk Inst. for Sundhedstjenesteforskning (IST)
Laura Sarkisian Jangaard lsarkisian@health.sdu.dk Klinisk Institut
Maise Høigaard Fredgart mfredgart@health.sdu.dk Klinisk Institut
Maja Hellfritzsch Poulsen mmhellfritzsch@health.sdu.dk IST - Klinisk Farmakologi og Farmaci
Marie Westergaard-Nielsen mariewnielsen@health.sdu.dk Klinisk Institut
Martiné S. Dreier sum@health.sdu.dk Klinisk Institut
Mikael Kjær Poulsen mkpoulsen@health.sdu.dk Klinisk Institut
Niels Holmark Andersen nholmark@health.sdu.dk Klinisk Institut
Niels Nørskov-Lauritsen nlauritsen@health.sdu.dk Klinisk Institut
Ole Graumann ograumann@health.sdu.dk Klinisk Institut
Olfred Hansen ohansen@health.sdu.dk Klinisk Institut
Per Damkier pdamkier@health.sdu.dk IST - Klinisk Farmakologi og Farmaci
Peter Hartmund Frederiksen Peter.Hartmund.Frederiksen@rsyd.dk
Peter Licht plicht@health.sdu.dk Klinisk Institut
Steen Bonnema sbonnema@health.sdu.dk Klinisk Institut
Stevo Duvnjak sduvnjak@health.sdu.dk Klinisk Institut
Søren Sheikh ssheikh@health.sdu.dk IMM - Kardiovaskulær og Renal Forskning
Terese Kjær Rasmussen tkrasmussen@health.sdu.dk Sundhedsvidenskab, Fakultetssekretariat
Tina Green tgreen@health.sdu.dk Klinisk Institut
Willy Krone wkrone@health.sdu.dk Klinisk Institut

Modulsekretær

Navn E-mail Institut By
Anne-Sofie Holm Arnoldus asharnoldus@health.sdu.dk Sundhedsvidenskab, Fakultetssekretariat
Kirsten Garbo kgarbo@health.sdu.dk Sundhedsvidenskab, Fakultetssekretariat
Louise Bang lbang@health.sdu.dk Klinisk Institut
Stine Camilla Nipgaard scnipgaard@health.sdu.dk Klinisk Institut
Terese Kjær Rasmussen tkrasmussen@health.sdu.dk Sundhedsvidenskab, Fakultetssekretariat

Udbudssteder

Odense

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår, Forår

Varighed

1 kvartal

Formål og overordnet indhold

Modulet skal kvalificere den studerende til at opnå den viden og de færdigheder og kompetencer indenfor lungesygdomme, hjertesygdomme og øre-næse-halssygdomme (ORL, Oto-Rhino-Laryngologi), der er nødvendige for efter afsluttet kandidateksamen at kunne bestride underordnede lægestillinger inden for disse områder på tilfredsstillende måde. 

Obligatoriske forudsætninger

Ingen

Sammenhæng mellem læringsmål, undervisnings- og prøveform

Klinisk medicinspor:

 • K1: Hjerte, luftveje og ØNH

Læringsmål:

 • Opnå viden, færdigheder og kompetencer om lungesygdomme, hjertesygdomme og ØNH sygdomme, herunder disses ætiologi, patogenese, patoanatomi, epidemiologi, symptomatologi, udredning, forebyggelse, behandling og rehabilitering.

Undervisningsformer:

 • forelæsninger
 • Team-Based Learning (TBL)
 • demonstrationer
 • holdundervisning

Prøveform:

 • Skriftlig prøve bestående af MCQ, kortsvars- og essayopgaver.

Sammenhæng:

 • I den skriftlige prøve demonstrerer den studerende evnen til at anvende sin viden til at identificere og analysere komplekse problemstillinger inden for hjerte, luftveje, ØNH.

Målbeskrivelse - viden

Viden – den studerende har efter endt modul:

 • Kendskab til patofysiologi indenfor lungesygdomme, hjertesygdomme og ORL.
 • Viden om sygdomme indenfor lungesygdomme, hjertesygdomme og ORL, herunder disses ætiologi, patogenese, patoanatomi, epidemiologi, symptomatologi, udredning, forebyggelse, farmakologiske behandling, øvrige behandling og rehabilitering.

Målbeskrivelse - færdigheder

Færdigheder – den studerende kan efter endt modul:

 • Planlægge udredning og behandling af patienter med symptomer og fund, der kan henføres til lungesygdomme, hjertesygdomme og ORL.
 • Behandle almindelige sygdomme indenfor lungesygdomme, hjertesygdomme og ORL.
 • Vurdere behov for akut undersøgelse og behandling, herunder behov for hospitalsindlæggelse, af patienter med symptomer og fund der kan henføres til lungesygdomme, hjertesygdomme og ORL.
 • Vurdere behov for henvisning til speciallæge for patienter, symptomer og fund der kan henføres til lungesygdomme, hjertesygdomme og ORL.
 • Anvende den bedst egnede form for kommunikation i relation til patienter med problemer, der kan relateres til lungesygdomme, hjertesygdomme og ORL.
 • Vurdere egne kompetencer og behov for henvisning til speciallæge.
 • Forstå og forholde sig kritisk til evidensen for den kliniske håndtering af patienter med sygdomme indenfor lungesygdomme, hjertesygdomme og ORL.
 • Identificere og diskutere videnskabelige problemstillinger indenfor lungesygdomme, hjertesygdomme og ORL.
 • Tage ansvar for eget kundskabsniveau og faglig udvikling.

Målbeskrivelse - kompetencer

Kompetencer – den studerende er efter endt modul:

 • I stand til at diagnosticere væsentlige sygdomme i relation til lungesygdomme, hjertesygdomme og ORL.
 • I stand til at diskutere problemstillinger indenfor lungesygdomme, hjertesygdomme og ORL med kolleger.

Undervisnings- og arbejdsformer samt feedback

På modulet anvendes:

 • Forelæsninger. Deres formål er at afgrænse og definere et emneområde eller belyse et særligt vanskeligt koncept.
 • Team Based Learning (TBL). TBL er en studentercentreret, underviser-styret strategi for aktiv læring i en større gruppe. Deltagelse i TBL er obligatorisk.
 • Podcasts. Disse kan have varierende former, men er som oftest miniforelæsninger, der kan downloades fra E-learn.
 • Holdtimer. I holdtimerne gennemgås cases/problemstillinger/opgaver. Disse timer forudsætter aktiv deltagelse af dig som studerende. Formålet er at få en dialog omkring det emne, du har forberedt dig på.
 • Demonstrationer. Disse timer tilbydes for at give dig mulighed for at se f.eks. patienter, præparater eller andet materiale, der hjælper med at forstå modulets indhold.
 • Færdighedstræning. Disse timer skal bruges til at lære de praktiske færdigheder, som du forventes at kunne beherske efter afslutningen af dette modul.

Antal undervisningstimer

timer per uge

Skemaoplysninger

9
Monday
01-03-2021
Tuesday
02-03-2021
Wednesday
03-03-2021
Thursday
04-03-2021
Friday
05-03-2021
08 - 09
Class F
*Odense SUN Med Ka online
Forelæsning
Finn Lund Henriksen
C4: Introduktion til EKG
Class HoldA
*Odense SUN Med Ka online
Holdundervising
Jesper Dupont Ewald
Makro Hjerter
Class F
*Odense SUN Med Ka online
Forelæsning
Axel Brandes
C7: SVT/Atrieflimren
Class F
*Odense SUN Med Ka online
Forelæsning
Jens Flensted Lassen
C2: Iskæmisk hjertesygdom Diagnostik
09 - 10
Class F
*Odense SUN Med Ka online
Forelæsning
Finn Lund Henriksen
C4: Introduktion til EKG
Class HoldB
*Odense SUN Med Ka online
Holdundervising
Jesper Dupont Ewald
Makro Hjerter
Class F
*Odense SUN Med Ka online
Forelæsning
Axel Brandes
C7: SVT/Atrieflimren
10 - 11
Class HoldC
*Odense SUN Med Ka online
Holdundervising
Jesper Dupont Ewald
Makro Hjerter
11 - 12
Class F
*Odense SUN Med Ka online
Forelæsning
Axel Diederichsen
C3: Stabil angina pectoris
Class HoldH
*Odense SUN Med Ka online
Holdundervising
Jesper Dupont Ewald
Makro Hjerter
Class HoldD
*Odense SUN Med Ka online
Holdundervising
Jesper Dupont Ewald
Makro Hjerter
Class F
*Odense SUN Med Ka online
Forelæsning
Jesper Lykkegaard
12 - 13
Class F
*Odense SUN Med Ka online
Forelæsning
Axel Diederichsen
C3: Stabil angina pectoris
Class F
*Odense SUN Med Ka online
Forelæsning
Søren Sheikh
C1: Iskæmisk hjertesygdom Patofysiologi
Class HoldE
*Odense SUN Med Ka online
Holdundervising
Jesper Dupont Ewald
Makro Hjerter
13 - 14
Class F
*Odense SUN Med Ka online
Forelæsning
Henrik Steen Hansen
C5: Akut Koronart Syndrom
Class HoldF
*Odense SUN Med Ka online
Holdundervising
Jesper Dupont Ewald
Makro Hjerter
14 - 15
Class F
*Odense SUN Med Ka online
Forelæsning
Henrik Steen Hansen
C6: Hyperlipidæmi
Class HoldG
*Odense SUN Med Ka online
Holdundervising
Jesper Dupont Ewald
Makro Hjerter
15 - 16
Vis fuldt skema

Undervisningssprog

Dansk

Forventet arbejdsmængde for den studerende i dette modul

Hvordan skal du prioritere din tid?

ECTS beskriver den gennemsnitlige studerendes arbejdsindsats målt i tid og udtrykker den forventede arbejdsbyrde for et modul i forhold til den totale arbejdsbyrde i et helt studieår. Et fuldtidsstudieår er fastsat til 60 ECTS og er beregnet til 1650 arbejdstimer, hvilket betyder, at hver ECTS skal tælle for 27,5 arbejdstimer. 

Dette modul (K1) har et omfang på 13 ECTS svarende til 13 x 27,5 timer = 357,5 arbejdstimer.  Disse 357,5 arbejdstimer timer kan opstilles i følgende regnestykke: 

Konfrontationstimer (hvor du er til stede til undervisningen): 97 arbejdstimer

 • Forelæsninger (inkl. 3 intro): 64
 • 3 TBL-sessioner á 3 timer: 9
 • Holdtimer: 2
 • Dialogtimer: 3
 • Gruppearbejde: 1
 • Seminar: 4
 • Demonstrationer (Patologi): 2
 • Færdighedstræningstimer (RTG 4; EKG 2; ØNH 6): 12 

Forberedelse til undervisning (anslået gennemsnit):205 arbejdstimer

 • Forelæsninger (67 forelæsninger x 2 timer):136
 • TBL-sessioner (3 TBL x 15 timer): 45
 • Holdtimer (2 holdtimer x 2 timer): 4
 • Dialogtimer (3 dialogtimer x 1): 3
 • Gruppearbejde (1 time x 2):  2
 • Seminar (4 timer x 2):  8
 • Demonstrationer (forberedelsesfaktor ½): 1
 • Færdighedstræning (12 timer x ½ time): 6 
 • Eksamensforberedelse: 55,5 arbejdstimer

I alt (retningsvisende skøn):357,5 arbejdstimer

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Efter modulets afslutning

Udprøvninger

Skriftlig prøve

EKA

S150014102

Navn

Skriftlig prøve

Beskrivelse

Modulet afsluttes med en digital stedprøve

Du finder dato for eksamen her.

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

4 timer

Hjælpemidler

Hjælpemidler ikke tilladt. 

Udlevering af opgave

E-learn

ECTS-point

13

K1 TBL

Navn

K1 TBL

Tidsmæssig placering

3 TBL'ere fordelt over modulet.

Udprøvninger

K1 - TBL

EKA

S150014112

Navn

K1 - TBL

Beskrivelse

Obligatorisk deltagelse i modulets 3 TBL'ere. 

TBL påbegyndes med en individuel test. Derefter arbejdes der i grupper.

Prøveform

Deltagelse

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Dansk

Varighed

3 timer pr.TBL. 

Hjælpemidler

Ikke relevant for denne prøveform.

Udlevering af opgave

E-learn

Indlevering af besvarelse

E-learn.

ECTS-point

0

Uddybende information

Deltagelse i TBL-undervisningen er obligatorisk.
Hvis den studerende er fraværende i mere end 1 TBL-session, kan modulets TBL-undervisning ikke bestås. Hvis den studerende ikke består TBL-undervisningen skal den studerende deltage i og bestå modulets TBL-sessioner på et senere tidspunkt.

Ekstern kommentar

Modulet afsluttes med en 3-timers digital prøve bestående af 100 MCQ. Beståelsesgrænsen er 55 %.

Da vi har fundet tegn på at nogle studerende spekulerer i kun at læse på nogle af fagene, så er der indført denne regel:

Hvis man får mindre end 42 % af samlet score i et fag (Lunger, ØNH eller Hjerter), så dumper man (0 i karakter) også selvom den samlede score er større end 55 %.

Du finder eksamensdatoen her: http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/din_uddannelse/kandidat/medicin_kandidat/undervisning+og+eksamen.

Udbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Forår 2021 Obligatorisk Forskningsprofil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 1
Forår 2021 Obligatorisk Innovations- og klinisk ledelsesprofil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 1
Forår 2021 Obligatorisk Innovations- og klinisk ledelsesprofil - Optaget 2020 Kandidat i Medicin | Odense 1
Forår 2021 Obligatorisk International profil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 1
Forår 2021 Obligatorisk Klinikprofil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 1
Forår 2021 Obligatorisk Paraklinisk profil - Optaget 1. februar 2021 Kandidat i Medicin | Odense 1

Kassogrammer