SU810: Human Patofysiologi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N810004102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N810004101
ECTS-point: 15

Godkendelsesdato: 25-04-2019


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

29003501 (tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 


Indgangskrav

Bachelorgrad i biomedicin.

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at have kendskab til anatomi, medicinsk fysiologi, immunologi, biokemi og molekylær biologi.

Formål

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til at forstå de vigtigste sygdomsmekanismer på cellulært, subcellulært og molekylært niveau, hvilket er vigtigt i forhold til kunne forklare, hvorledes sygdomme og sygdomskomplekser præsenterer sig på makroskopisk patologisk og klinisk niveau.

Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurserne SU501 anatomi, SU502 medicinsk fysiologi, BMB512 teoretisk immunologi og BMB514 immunologiske teknikker, og giver et fagligt grundlag for senere specialevalg.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give viden om den aktuelle forståelse af de vigtigste sygdommes patofysiologi og diskutere grænserne for denne viden.
 • Give kompetence til at præsentere eksempler på sygdomme, hvor indgående kendskab til den cellulære og molekylære patofysiologi haves, og diskutere, hvorledes denne viden er opnået (metoder og forudsætninger).
 • Give færdigheder i kommunikation mellem biokemikere/molekylærbiologer og ansatte inden for medicin- og sundhedssektoren.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • redegøre for de vigtigste sygdomsmekanismer på cellulært, subcellulært og molekylært niveau og herigennem forklare, hvorledes sygdomme og sygdomskomplekser præsenterer sig på makroskopisk patologisk og klinisk niveau.
 • redegøre for den nuværende viden om de vigtigste sygdommes patofysiologi og diskutere grænserne for denne viden.
 • beskrive eksempler på sygdomme, hvor indgående kendskab til den cellulære og molekylære patofysiologi haves, og diskutere, hvorledes denne viden er opnået (metoder og forudsætninger).

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Tværgående emnegrupper
  • molekylær patofysiologi
  • onkologi
  • infektion og immunitet
 • Organrelaterede emnegrupper:
  • CNS
  • hjerte-kar-lunger
  • endokrinologi og metabolisme
  • mave-tarm-lever/galde-pancreas området
  • nyrer og væskebalance
  • bevægeapparatet

Litteratur

McPhee: Pathophysiology of Disease: An Introduction to Clinical Medicine, 7th edition.
Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Skriftlig eksamen

EKA

N810004102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler. Nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort under 'Course Information' på kursets side i Blackboard.

ECTS-point

15

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

120 timer per semester

Undervisningsform

Introfasen består af forelæsninger, hvor dialog primært skabes vha. summeopgaver. Her gives en kortfattet introduktion til kursets emner og vejen til kompetenceopnåelse som supplement til studyguiden og lærebogen, som de studerende forventes at studere selvstændigt.

I træningsfasen opdyrkes kompetencer inden for patofysiologien. I eksaminatorietimerne arbejdes med opgaver, som de studerende evt. har forberedt hjemmefra.

I studiefasen forventes de studerende at arbejde selvstændigt med lærebogen og eksempler og opgaver heri. De studerende forventes at bruge en del af studiefasen på at samle op på træningsfasens opgaver samt at reservere en del til repetition op til den skriftlige eksamen.

Aktiviteter i studiefasen:

 • Selvstudium af lærebogen
 • Selvstændig opsamling på intro- og træningsfasen
 • Repetition op til eksamen Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Janne Kudsk Klitgaard jkklitgaard@health.sdu.dk

Skemaoplysninger

49
Monday
30-11-2020
Tuesday
01-12-2020
Wednesday
02-12-2020
Thursday
03-12-2020
Friday
04-12-2020
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
Class f
Forelæsning
Class f
Forelæsning
Online
15 - 16
Class f
Forelæsning
Class f
Forelæsning
16 - 17
Class f
Forelæsning
Vis fuldt skema

Administrationsenhed

Biokemi og Molekylær Biologi

Team hos Registrering & Legalitet

NAT

Anbefalede studieforløb