SU501: Anatomi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N800000102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N800000101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 25-04-2019


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

29000101 (tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at have kendskab til basal biokemi, molekylærbiologi og proteinkemi.

Formål

Kurset har til formål at give den studerende et overblik over legemets og organsystemernes opbygning og funktion, samt at give en detaljeret indsigt i udvalgte organers opbygning på makro- og mikroskopisk niveau. Dette er vigtigt i forhold til de efterfølgende kurser i medicinsk fysiologi, farmakologi, neurobiologi og human patofysiologi.
Kurset perspektiverer betydningen af den viden om molekylære mekanismer, der er erhvervet i kurserne FF503, BMB532 og BMB533, og det giver et fagligt grundlag for at studere emnerne medicinsk fysiologi, farmakologi, neurobiologi og human patofysiologi, der er placeret senere på uddannelsen.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give viden om kroppens normale anatomiske opbygning på både mikro- og makroskopisk niveau.
 • Give indblik i histologiske analysemetoder og praktiske færdigheder i lysmikroskopi.
 • Styrke de studerendes analytiske evne - herunder evnen til at stille vævsdiagnoser.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Redegøre for anatomiens discipliner og overordnede begreber i anatomisk terminologi.
 • Forstå princippet bag histokemiske og immunhistokemiske farvemetoder.
 • Definere lys- og elektronmikroskopi og benytte et lysmikroskop.
 • Beskrive den strukturelle opbygning af huden og redegøre for hudens derivater.
 • Redegøre for støttevævenes opbygning og biomekaniske egenskaber.
 • Forklare principperne bag muskler og leds opbygning, virkemåde og funktion.
 • Beskrive de forsynende systemers opbygning og virkemåde (nervesystemet/hjerte-karsystemet).
 • Redegøre for respirationsorganernes opbygning.
 • Forklare opbygningen af fordøjelsessystemet og de accessoriske fordøjelseskirtler.
 • Redegøre for urinvejene.
 • Beskrive udvalgte endokrine kirtlers opbygning og funktion.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Anatomiens discipliner og anatomisk terminologi
 • Lys- og elektronmikroskopi. Histologisk farveteknik
 • Huden
 • Bindevæv, bruskvæv, knoglevæv og knogler
 • Led- og muskellære
 • Nervesystemet
 • Hjerte-kar-systemet
 • Respirationsorganerne
 • Fordøjelsessystemet
 • Urinvejene
 • Det endokrine system

Litteratur

 • Marieb et al: Human Anatomy, Global Edition.
 • Geneser et al: Genesers histologi, 2. udgave år 2020.

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Januar

Udprøvninger

Mundtlig eksamen

EKA

N800000102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Bøger og udprintede noter tilladt under forberedelsen. 

ECTS-point

5

Uddybende information

Mundtlig eksamen bestående af et hovedspørgsmål (teori), som vægtes med 2/3 og et bispørgsmål (praktisk mikroskopi), som vægtes med 1/3.
Reeksamen i samme termin eller umiddelbart derefter.

Vejledende antal undervisningstimer

46 timer per semester

Undervisningsform

Histologi-øvelserne omfatter i moderat omfang også regulær eksaminatorie-undervisning.

Aktiviteter i studiefasen:

 • Selvstudium af lærebogen
 • Skriftlige histologiopgaver
 • Selvstændig opsamling på intro- og træningsfasen
 • Repetition op til eksamen

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Morten Meyer MMeyer@health.sdu.dk Neurobiologisk Forskning

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Annette Møller Dall amdall@health.sdu.dk Neurobiologisk Forskning
Kate Lykke Lambertsen klambertsen@health.sdu.dk Neurobiologisk Forskning

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Biokemi og Molekylær Biologi

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biomedicin | Odense 3 E19
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biomedicin | Odense 3 E20
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 3 E20
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 3 E19
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 3 E21
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 3 E22
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i biomedicin | Odense 3 E20
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biomedicin | Odense 3 E22
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biomedicin | Odense 3 E21
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biomedicin | Odense 3 E23
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i biomedicin | Odense 3 E24
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i biomedicin | Odense 3 E22
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2022 og 2023 Bachelor i biomedicin | Odense 3 E23
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2022, 2023 og 2024 Bachelor i biomedicin | Odense 3 E24
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biomedicin | Odense 3 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biomedicin | Odense 3 E19
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biomedicin | Odense 3 E21