MM859: Matematikkens historie

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Engelsk
EKA: N310065102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N310065101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 29-01-2024


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Indgangskrav

Kurset kan ikke følges af studerende, der har bestået MM822 (UVA 310003101).

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at have kendskab til grundlæggende begreber indenfor centrale områder i matematik såsom elementær geometri og de stringente definitioner af begreber som kontinuitet, grænseværdi, differentiabilitet, uendelige rækker fra analysen.

Endvidere forventes matematisk modenhed således at den studerende er vant til selvstændigt at kunne læse matematiske tekster på Bachelor-niveau.

Formål

 Kurset har som mål

 • At give de studerende et overblik over matematikkens historie fra oldtiden til det 20. århundrede. Overblikket hjælper de studerende til at opnå en samlet forståelse af, hvordan matematisk viden er blevet produceret på tværs af tid og kulturer, og hvordan matematik har udviklet sig til både disciplin og profession i det moderne samfund.
 • At gøre de studerende i stand til at uddybe forståelsen af matematisk tænkning, historiske fakta og relateret kontekstuel viden gennem tiden. Dette tilskynder de studerende til at bruge matematikkens historie som en ressource og metode til at berige deres undervisningspraksis i matematikhistorie, matematik og andre naturvidenskabelige discipliner i den danske gymnasieskole.

Kurset bygger oven på den viden, der er opnået på bachelordelen af matematik-uddannelsen, især de grundlæggende kurser (calculus, algebra, matematisk analyse, og matematiske metoder), der ligger på førsteåret og som er fælles med sidefag i matematik. Kurset giver et fagligt grundlag for at kunne skrive speciale i matematikkens historie. Sammen med fx NAT805 giver det kompetence til at kunne lave forløb i matematikkens historie, matematik og andre naturvidenskabelige discipliner, som kræves i undervisningen i matematik i gymnasieskolen.

Med hensyn til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give viden om matematikkens udvikling igennem tiden.
 • Give kompetence til at bruge hisorisk metode og producere materialer og lave forløb i matematikhistorie, matematik og naturvidenskabelige i gymnasieskolen.

Målbeskrivelse

Kursets læringsmål er, at den studerende demonstrerer evnen til at:
 • placere et stykke konkret matematik i en indre og ydre historisk kontekst
 • præsentere konkrete matematiske metoder som matematikere tidligere har benyttet
 • analysere og formidle matematikhistorisk kildemateriale
 • anvende historiske kilder og metoder i aktuel undervisningspraksis som i danske gymnasier

Indhold

Kurset behandler følgende områder: matematik i tidlige civilisationer, græsk matematik, tal og ligninger, analysens forhistorie, opdagelsen af calculus, matematikanalyse (18.-19. århundrede), ikke-euklidisk geometri og matematik i det 20. århundrede. Måder at bruge historiske metoder i matematikundervisningen vil også blive inddraget i forskellige temaer i forbindelse med forskellige forelæsninger.

  Litteratur

  Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Januar

  Udprøvninger

  Portfolio eksamen

  EKA

  N310065102

  Censur

  Ekstern prøve

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Varighed

  Mundtlig eksamen - 20 minutter, forberedelse 40 minutter

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  5

  Uddybende information

  Portfolio eksamen består af en projektrapport og mundtlig eksamen. Projektrapport vægter 30% af den samlede bedømmelse.
  Reeksamen ændres til en mundtlig eksamen, hvis der er 10 eller færre studerende tilmeldte
  Den mundtlige reeksamen vil have en varighed på 20 min, med 40 min forberedelse. Mulige emner udleveres før eksamensdato.


  Vejledende antal undervisningstimer

  38 timer per semester

  Undervisningsform

  På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen. For at sætte de studerende i stand til at nå læringsmålene for kurset tilrettelægges undervisningen således, at der er 64 forelæsningstimer, holdtimer etc. på et semester. Disse undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
  • Introfase (forelæsning) - Antal timer: 20
  • Træningsfase - Antal timer: 18

  Introfasen fokuserer hovedsageligt på forelæsninger med forskellige temaer vist i Indhold; Træningsfasen fokuserer på elevøvelser, herunder læsning efter forelæsninger, diskussioner og gruppearbejde. Studiefasen fokuserer på læsning før forelæsninger, forberedelse til ugentlige øvelser individuelt eller i grupper og forberedelse til eksamen. Derudover tildeles studerendes projekter til grupper eller enkeltpersoner, der er tildelt i træningsfasen og studiefasen.

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Chunfang Zhou chzh@sdu.dk LSUL

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Institut for Matematik og Datalogi (matematik)

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Overgangsordninger

  Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
  Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
  Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.