KE811: Videregående NMR spektroskopi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N540029102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Kandidatkursus forhåndsgodkendt som Ph.d.-kursus

STADS ID (UVA): N540029101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 24-10-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

10003501(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse.

Indgangskrav

Bachelorgrad i kemi, lægemiddelvidenskab, farmaci, nanobioscience eller kemiteknik, eller sidefag i kemi

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

 • kunne anvende NMR spektroskopi som analytisk værktøj
 • have stiftet bekendtskab med NMR teori og kvantekemi
 • have basale matematiske færdigheder
 • KE826 Spektroskopi forventes fulgt inden kurset.

Formål

Formålet med KE811 er dels at give en teoretiske forståelse for NMR-spektroskopi og dels at vise anvendelser af NMR-spektroskopi.

Kurset bygger på kompetencer, der er erhvervet i et basalt analytisk spektroskopikursus, fx KE504, i basale matematikkurser, samt på et kendskab til kvantekemi og derudover til kendskab af basal NMR-teori, fx fra KE826.

Kurset viser anvendelser af NMR-spektroskopi i en række forskellige sammenhænge og giver dermed studerende mulighed for at blive bekendt med detaljerede state-of-art anvendelser af NMR.

I forhold til uddannelsens profil har kurset fokus på, at de studerende bliver i stand til at anvende NMR spektroskopi som en strukturkemisk karakteriseringsteknik i bred forstand.

Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:

 • perspektivere
  de mest almindelige væske og faststof NMR eksperimenter (HNMR, CNMR,
  DEPT, INEPT, HETCOR, HSQC, HMQC, COSY, DQCOSY, INADEQUATE, NOESY,
  NOE-difference, CP, MAS) og diskutere deres anvendelse til
  strukturbestemmelse.
 • løse Bloch-ligningerne og anvende disse til at forklare de mest anvendte NMR eksperimenter vha. vektor-modellen
 • diskutere
  skalar-, dipol- og kvadrupolvekselvirkninger og deres indflydelse på
  linjeplacering, linjeintensitet, opsplitningsmønstre og linjebredde,
  relaxationstider og NOE
 • anvende kemiske shift-begrebet og anvende linjeplacering til bestemmelse af molekylets stereostruktur. 
 • beregne kemiske shifts for at skelne mellem flere løsningsforslag
 • anvende
  intensiteter i HNMR og CNMR og perspektivere de faktorer, som har
  indflydelse på disse (antal kerner, NOE, relaxations tider, udveksling)
 • analysere spin-spin kobling og anvende 1. ordens spin-spin analyse til bestemmelse af molekylets stereostruktur. 
 • analysere 2. ordens effekter i HNMR og håndtere begreberne kemisk- og magnetisk ækvivalens.
 • genkende indflydelsen af molekylets dynamik på linjebredden.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
NMR spektroskopi

  Litteratur

  • Horst Friebolin: Basic One- and Two- Dimensional NMR Spectroscopy, Wiley-VCH. Noter.

  Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Rapporter

  EKA

  N540029102

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  5

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Vejledende antal undervisningstimer

  50 timer per semester

  Undervisningsform

  Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - 7 timer.
  • Træningsfase: 43 timer, heraf
  • Eksaminatorie: 7 timer og 36 timer laboratorie

  Kurset bygger i meget høj grad på øvelser af dels praktisk og dels teoretisk tilsnit, hvor de studerende har en vis grad af selvvalg. Kurset lægger derfor vægt på aktiverende læring og de studerendes engagement.

   Aktiviteter i studiefasen:

  •  Arbejde med rapporter.

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Paul C. Stein pcs@sdu.dk

  Yderligere undervisere

  Navn E-mail Institut By
  Michael Petersen mip@sdu.dk
  Ulla Gro Nielsen ugn@sdu.dk

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Fysik, kemi og Farmaci

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode