DM895: Applied Cybersecurity

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N340128102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N340128101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 31-03-2023


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Indgangskrav

-

Faglige forudsætninger

Stoffet fra DM536/DM550/DM574 Introduktion til programmering, DM510 Operativsystemer, DM572 Netværk og Cybersikkerhed skal være kendt.

Formål

Formålet med dette kursus er at give en forståelse af de svagheder, der almindeligvis findes i systemer og tjenester, ved at anvende en etisk hacking-tilgang, der viser mekanismerne for almindelig udnyttelse og virkningen af vellykkede angreb.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil er det kursets eksplicitte fokus at:

  • give ekspertviden på et afgrænset fagområde, der er baseret på det højeste internationale forskningsfelt inden for det datalogiske fagområde deres egne læringsbehov og strukturere deres egen læring i forskellige læringsmiljøer
  • udvikle færdigheder i at beskrive, analysere og løse avancerede datalogiske problemstillinger ved hjælp af de lærte modeller
  • give kompetence til at planlægge og udføre videnskabelige projekter på højt fagligt niveau herunder styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evne til at:            

  • Klassificere angrebsvektorer og identificere sårbarhedsoverfladen af et system
  • Anvende grundlæggende hærdningsforanstaltninger på systemkonfigurationen
  • Konfigurere vigtige værktøjer til registrering af indtrængen
  • Forklare årsagerne til softwaresårbarheder og test effektiviteten af udnyttelser

Indhold

Følgende hovedemner er indeholdt i kurset: operativsystemintegritet, softwareintegritet og -autencitet, adgangskontrolmodeller, privilegieeskalering, systemovervågning, indtrængningsdetektion, binær udnyttelse, webapplikationssikkerhed og penetrationstestmetode.

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår og januar

Udprøvninger

Projekt med skriftlig raport

EKA

N340128102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort i itslearning.

ECTS-point

5

Uddybende information

Rapporterne skal afleveres i eksamensperioden.

Vejledende antal undervisningstimer

40 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
Disse undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
  • Introfase (forelæsning) - Antal timer: 20
  • træningsfase: Antal timer: 20, heraf eksaminatorier 20 timer
Introfasen faciliterer en introduktion til nyt materiale og emner, som i færdighedstræningsfasen bearbejdes med hjemmelavede øvelser og diskuteres i klassen for at validere den tilegnede viden.

Aktiviteter i studiefasen: læse fra lærebøger, løse lektier og anvende erhvervet viden til praktiske projekter.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Jacopo Mauro mauro@imada.sdu.dk Institut for Matematik og Datalogi (00)

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Marco Prandini pran@imada.sdu.dk

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Institut for Matematik og Datalogi (datalogi)

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode

Overgangsordninger

Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.