DM894: Advanced topics in data mining and machine learning

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N340131112, N340131102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N340131101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 02-03-2023


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Have kendskab til metoder til maskinlæring, svarende til det, der opnås ved at følge DM566, DS804, DM870 eller lignende kurser, sandsynlighedsregning og statistik samt færdigheder til at arbejde med disse emner i praksis, fortrinsvist i sproget Python.

Formål

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til at opnå en forståelse af avancerede metoder inden for maskinlæring og datamining, hvilket er vigtigt I forhold til at holde sig ajour med den nyeste forskning og de seneste tendenser på området.

Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurser som DM566, DS804 og DM870, og giver et akademisk grundlag for at studere avancerede emner inden for maskinlæring og datamining.  

 I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at: 

  • Forberede til kandidatspeciale i emner inden for maskinlæring og datamining 
  • Give kompetence til at planlægge og gennemføre videnskabelige projekter på et højt fagligt niveau 
  • Give kompetencer til at beskrive, analysere og løse avancerede datalogiske problemer ved hjælp af de lærte metoder 
  • Give viden om og forståelse af specialiserede modeller og metoder, der er udviklet inden for datalogi  

Målbeskrivelse

Formålet med kurset er at introducere de studerende til de nyeste avancerede metoder og værktøjer inden for maskinlæring og datamining. Den studerende skal også opnå mere dybdegående programmeringserfaring ved at anvende disse avancerede koncepter på praktiske problemer. 

Kurset bygger på den erhvervede viden i matematik og programmering og giver et akademisk grundlag for at studere de emner, der er udvalgt til kurset.  

Efter kurset forventes den studerende at kunne:

  • planlægge og gennemføre videnskabelige projekter på et højt fagligt niveau.  
  • beskrive, analysere og løse avancerede datalogiske problemer ved hjælp af de lærte metoder.  
  • at udvikle nye varianter af de lærte metoder, når det specifikke problem kræver det. 
  • beskrive nye modeller og metoder inden for datalogi og deres anvendelse inden for andre fagområder. 
  • beskrive nye datalogiske modeller og metoder og deres anvendelse på andre faglige områder.  

Indhold

Kurset er et seminarkursus, hvor den studerende vælger et specialiseret emne under vejledning af underviserne, planlægger og gennemfører selvstændige litteraturundersøgelser og præsenterer deres resultater for medstuderende. Dette format giver de studerende mulighed for at udvikle akademiske færdigheder inden for projektplanlægning, præsentation og videnskabelig skrivning, mens de dykker dybt ned i den akademiske litteratur. Dette kursus fokuserer på avancerede metoder inden for maskinlæring og datamining, hvor de studerende vil arbejde med emner som generativ modellering, ensemble-træstrukturer og privathedsorienteret neurale netværk.

Keywords: Generative adversarial networks, autoencoders, evaluering af syntetisk data og privathed, privathed i data.

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Mundtlig præsentation

EKA

N340131112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

0

Uddybende information

Eksamen består i en mundtlig præsentation af et tildelt emne

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Projektrapport

EKA

N340131102

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

10

Uddybende information

Eksamen består af en projektrapport baseret på individuelt tildelte emner

Vejledende antal undervisningstimer

22 timer per semester

Undervisningsform

Kurset er et seminarkursus, hvor den studerende vælger et specialiseret emne under vejledning af underviserne, planlægger og gennemfører selvstændige litteraturundersøgelser og præsenterer deres resultater for medstuderende. Introfasen er inddelt i introduktioner fra underviserne og emner, som de studerende introducerer i henhold til opgaverne. Træningsfasen består af vejledning om præsentationerne og projektet. Studiefasen består af forberedelse af præsentationerne og gennemførelse af projekterne.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Peter Schneider-Kamp petersk@imada.sdu.dk Data Science

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Anton Danholt Lautrup lautrup@imada.sdu.dk Data Science
Arthur Zimek zimek@imada.sdu.dk Data Science
Tobias Hyrup hyrup@imada.sdu.dk Data Science

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Institut for Matematik og Datalogi (datalogi)

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode

Overgangsordninger

Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.