DA EN

DM562: Scientific programming  

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N330025102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N330025101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 25-04-2019


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

NYT kursus E18

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at: Have kendskab til metoder fra MM505 (lineær algebra)

Formål

Kurset giver en introduktion til struktureret og objekt-orienteret programmering, med særligt fokus på anvendelsesområdet scientific computing. Kurset giver et videnskabeligt grundlag for at løse problemer via modellering og implementering af programmer, og lærer herunder de studerende, hvordan metoder fra lineær algebra kan bringes i anvendelse via programmering. 

Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurserne MM505 og giver den studerende nødvendige forudsætninger for kurser senere i uddannelsen, specielt DM507 og MM546.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset
eksplicit fokus på at:

 •  Give
  kompetence til at formulering af algoritmer samt opstilling og gennemførsel af
  beregninger på computer for at opnå indsigt i det oprindelige problem via
  modellen
 • give
  færdigheder i softwareudvikling
 • give
  kompetence i at identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i
  forskellige læringsmiljøer

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset,
at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • designe objektorienterede modeller for konkrete problemer
 • udarbejde en programstruktur baseret på modellen
 • implementere det planlagte program i det konkret anvendte
  programmeringssprog.
 • finde og bruge egnede elementer i det til sproget hørende
  programbibliotek.
 • lanlægge og gennemføre en afprøvning af programmet.
 • lave programmer, som anvender metoder fra lineær algebra

 

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder: 

 • De basale struktureringsredskaber sekvens, gentagelse, betinget
  instruktion og underprogram.
 • Fundamentale datastrukturer som lister, maps, træer.
 • Objektorienterede programmeringsteknikker, herunder eksempler og
  anvendelser.
 • Rekursion og rekursive data strukturer.
 • Eksempler på abstrakte datatyper og deres realisering.
 • Lineær algebra og programmering
 • Anvendelser af programmering baseret på metoder fra
  lineær algebra 

Litteratur

Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenslement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Programmeringstests og -projekter

EKA

N330025102

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

10

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

84 - timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

 • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 42
 • træningsfase: Antal timer: 42, heraf 14 timer eksaminatorie og 28 timer laboratorieøvelser

I introfasen introduceres og perspektiveres begreber, teorier og modeller. I træningsfasen træner de studerende færdigheder og trænger dybere ned i det stof.

Aktiviteter i studiefasen:

 • Læse den tildelte litteratur
 • Løse hjemmeopgaver
 • Anvende det tilegnede viden i praktiske projekter

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Marco Chiarandini marco@imada.sdu.dk Institut for Matematik og Datalogi

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Institut for Matematik og Datalogi (datalogi, fiktiv)

Anbefalede studieforløb