BMB514: Immunologiske teknikker

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: N200007102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N200007101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 25-04-2019


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

Kursusmanual på 130 sider bestående af en skematisk fremstilling af de overordnede temaer, en indholdsfortegnelse, et detaljeret kursusprogram der i farvekoder henviser til de skematiske fremstillinger samt selve manualen bestående af 13 kapitler med en teoretisk introduktion og detaljeret beskrivelse af de enkelte øvelser.

Deltagerbegrænsning:
Kurset har deltagerbegrænsning og hvis der er flere tilmeldte end begrænsningen angiver, prioriteres de rettidigt tilmeldte efter dato for tilmelding.
Fordelingen af kursets 120 pladser er op til 80 pladser til Biomedicin og Biokemi og molekylær biologi studerende. Dog har Biomedicin studerende førsteret, da faget er obligatorisk for disse.  Skulle antallet af tilmeldte biomedicin studerende overstige 80 personer vil antallet af pladser til farmacistuderende blive reduceret tilsvarende.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Kendskab til immunologi fra BMB512 eller SU518 eller tilsvarende kurser.

Deltagerbegrænsning

120

Formål

At give den studerende praktisk erfaring med immunologiske teknikker og fremstilling og karakterisering af immunreaktanter, samt en erkendelse af disse metoders store potentiale i den biologiske forskning og udvikling.

Målbeskrivelse

Når kurset er færdigt, forventes den studerende at kunne:
  • opnå en bedre forståelse af den teoretiske immunologi baseret på at “have haft immunsystemet i hænderne”
  • fremstille, oprense og karakterisere antistoffer fremstillet i f.eks. kaniner eller mus
  • anvende antistoffer til kvalitative og kvantitative analyser.
  • opstille, optimere og validere immunologiske assays
  • bestemme kvalitative parametre som antigen-specificitet, epitopspecificitet, affinitet og involvering af typer af bindinger i reaktionen mellem antigen og antistof
  • arbejde med cellekulturer under fremstilling og karakterisering af monoklonale antistoffer
  • arbejde efter forskrifterne i et sterillaboratorium
  • vurdere resultater af analyser, baseret på brugen af immunologiske reagenser

Indhold

I. Fremstilling af monoklonale antistoffer omfattende immunisering, fusion, udvælgelse, kloning og definition af specificitet.

II. Analyse af polyklonale antistoffer, oprensning af IgG, analyse af renhed og specificitet og fremstilling af monospecifikke præparationer ud fra polyspecifikke antisera.

III. Kvantitative immunologiske teknikker med speciel focus på ”sandwich” format i form af Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA). Omkring ELISA erhverves kompetencer til udvikling og opsætning, kvantificering af et antigen i forskellige biologiske væsker og betydningen interfererende faktorer som heterofile anti-Ig antistoffer og humane anti-dyre IgG antistoffer. Også kvantitativ radio-immuno-assay (RIA) samt kvantitative immunelektroforetiske og immundiffusionsteknikker udføres.

IV. Analytiske immunologiske teknikker. I forbindelse med fremstilling af monoklonale antistoffer lærer de studerende opsætning og applikation af analytisk ELISA til identifikation af relevante hybridomer og til overvågning af kloning. De studerende indføres i brug af analytiske immunelektroforetiske teknikker til undersøgelse af polyklonale antistoffers specificitet og overvågning af et kromatografisk forløb. De studerende analyserer begreberne immunologisk identitet, non-identitet og krydsreaktion med dobbelt immundifferentionsteknik.
Western blot udføres i relation til identifikation af specifikke antigener i en biologisk væske og undersøgelse af de applicerede antistoffers specificitet. Under ELISA-øvelserne erhverves kendskab til ny teknologi til definition af den relative epitopspecificitet af monoklonale antistoffer.

V. Under kursus lærer de studerende brug af fluorokrom-mærkede antistoffer i FACS-analyse til identifikation af specifikke celletyper og kvantificering af receptorer på disse celler. Desuden oplæres de studerende i immunhistokemisk undersøgelse af antigeners vævslokalisation med brug af enzymmærkede antistoffer.

VI. De studerende indlærer immunpræcipitation, isolering og karakterisering ved brug af specifikke antistoffer på radioaktivt mærkede proteinblandinger i kombination med SDS-PAGE og autoradiografi. Introduktion til immunagglutination erhverves ved øvelser centreret om AB0 blodtypesystemet.

Litteratur

Øvelsesvejledning til kurset

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Rapport

EKA

N200007102

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

5

Vejledende antal undervisningstimer

60 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
Laboratorieøvelser (10 kursusdage med hver 6 timer, ialt 60 timer).

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Yaseelan Palarasah ypalarasah@health.sdu.dk Cancer & Inflammationsforskning - Inflammation

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Anders Grønnegaard Schlosser aschlosser@health.sdu.dk Cancer & Inflammationsforskning - Inflammation
Jonas Heilskov Graversen jgraversen@health.sdu.dk Cancer & Inflammationsforskning - Inflammation
Karsten Skjødt kskjoedt@health.sdu.dk Cancer & Inflammationsforskning - Inflammation
Maiken Lumby Henriksen mlhenriksen@health.sdu.dk Cancer & Inflammationsforskning - Inflammation
Søren Hansen SHansen@health.sdu.dk Cancer & Inflammationsforskning - Inflammation

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Biokemi og Molekylær Biologi

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i farmaci | Odense 5 E21
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i farmaci | Odense 5 E22
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i farmaci | Odense 5 E21
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2020, 2021 og 2022 Bachelor i farmaci | Odense 5 E22
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2020, 2021, 2022 og 2023 Bachelor i farmaci | Odense 5 E23
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2021, 2022, 2023 og 2024 Bachelor i farmaci | Odense 5 E24
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biomedicin | Odense 5 E19
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biomedicin | Odense 5 E20
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 5 E19
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 5 E21
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 5 E20
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 5 E22
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i biomedicin | Odense 5 E20
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biomedicin | Odense 5 E23
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biomedicin | Odense 5 E22
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biomedicin | Odense 5 E21
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i biomedicin | Odense 5 E24
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i biomedicin | Odense 5 E22
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2022 og 2023 Bachelor i biomedicin | Odense 5 E23
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2022, 2023 og 2024 Bachelor i biomedicin | Odense 5 E24
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biomedicin | Odense 5 E21
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biomedicin | Odense 5 E20
Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biomedicin | Odense 5 E19

Overgangsordninger

Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.