BB500: Studieintroduktion for Biologi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N100063112, N100063122, N100063102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Intern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N100063101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 16-02-2020


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Ingen

Formål

Kursets formål er, at den studerende oplever en faglig identitetsskabende og fastholdende introduktion til sit studium. Kurset udvikler og styrker den studerendes studiekompetencer gennem indføring i studiets metoder og aktiv deltagelse i faglige læringsaktiviteter.

Den studerende opretter i forbindelse med kurset sin egen læringsplan til organisering af sine læringsaktiviteter, og tilknyttes en studiegruppe, som konstituerer sig med en studiegruppekontrakt. Den studerende løser i forbindelse med kurset en problemstilling forankret i den studerendes faglige læringsaktiviteter i studiets indledende kurser.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evne til at:    

  • Anvende studie- og læringsstrategier til at planlægge sin egen læringsproces i forhold til læringsmål, læringsaktiviteter og evalueringsformer
  • Etablerer faglige relationer til sine medstuderende og beskrive sin rolle som en aktiv bidrager til uddannelsens sociale og faglige miljø.
  • Præciserer og analyserer en faglig problemstilling i færdigformuleret form og kommunikerer om såvel løsningsproces som resultaterne af denne.
  • Identificerer forskellige repræsentationer (tekstuel, auditiv, visuel, symbolsk, ikonisk, grafisk, tabulær, statisk eller dynamisk) af faglige sagsforhold og anvender disse i forbindelse med problembehandling.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

  • Studiegruppen: Samarbejdsformer, kommunikation, planlægning, konflikthåndtering, gruppedannelse og konstituering af studiegruppe samt studiegruppekontrakt
  • Den studerendes læring: Introduktion til e-learn, sikkerhedskursus, studie- og læringsstrategier, evalueringer og eksamener, forventningsafstemning, etiske standarder ved et universitetsstudium samt den studerendes personlige læringsplan
  • Problembehandling med udgangspunkt i faglige emner fra den studerendes indledende kurser.

Litteratur

Se e-learn.sdu.dk for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Obligatoriske opgaver

EKA

N100063112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Hjælpemidler tilladt

ECTS-point

1

Uddybende information

Som en del af de obligatoriske opgaver indgår obligatorisk deltagelse i laboratoriesikkerhedskursus med efterfølgende spottest i laboratoriesikkerhed. 

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Eksamenselement b)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

FN's Verdensmål

EKA

N100063122

Censur

Intern prøve

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset.

ECTS-point

1

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Eksamenselement c)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Take home-eksamen

EKA

N100063102

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Hjælpemidler tilladt

ECTS-point

3

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

39 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

Introfase: 3 timer
Træningsfase: 36 timer, heraf:.Eksaminatorie: 32 timer og Laboratorieøvelser: 4 timer

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Søren Sten Hansen shan@sdu.dk Studie

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Camilla Gundlach cgk@sdu.dk Studie
Mogens T. Jensen mtj@sdu.dk Institut for Fysik, Kemi og Farmaci
Rune Wulff Christensen rwc@sdu.dk Studie
Simone Louise Nothlev Sørensen simone@sdu.dk Studie

Skemaoplysninger

43
Monday
19-10-2020
Tuesday
20-10-2020
Wednesday
21-10-2020
Thursday
22-10-2020
Friday
23-10-2020
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema

Administrationsenhed

Biologisk Institut

Team hos Registrering & Legalitet

NAT

Anbefalede studieforløb