NAT500: Studiestartsprøve

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: N700017102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N700017101
ECTS-point: 0

Godkendelsesdato: 16-02-2020


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

N700002101 (tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse.

Studerende der tidligere har aflagt forsøg i studiestartsprøven og har søgt om optagelse på ny uddannelse/samme uddannelse via den koordinerede tilmelding skal deltage i studiestartprøven igen.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Ingen

Formål

Studiestartsprøven afprøver færdigheder som læres i uddannelsens introduktionskursusPrøven har til hensigt at dokumentere at den studerende er startet på studiet og er aktiv deltagende.

Målbeskrivelse

At den studerende kan begå sig på universitetet og har kendskab til universitetets studiemæssigeregler.

Indhold

Emner fra uddannelsens introduktionskursus. 

Litteratur

Se e-learn.sdu.dk for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Den obligatoriske opgave skal være gennemført og bestået i starten af september. 

Udprøvninger

Obligatorisk opgave

EKA

N700017102

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Hjælemidler tilladt

ECTS-point

0

Uddybende information

Den obligatoriske opgave udleveres elektronisk på studiestartsprøvens egen side i e-learn.sdu.dk.

Bestås den obligatoriske opgave ikke i første forsøg, har den studerende mulighed for en omprøve. Hvis den studerende ikke deltager i prøven eller ikke består omprøven, bliver den studerende udskrevet fra universitetet.

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

2 timer per semester

Undervisningsform

Studiestartsprøven er baseret på undervisningen i din uddannelses introducerende kursus. 

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Søren Sten Hansen shan@sdu.dk Studie

Skemaoplysninger

43
Monday
19-10-2020
Tuesday
20-10-2020
Wednesday
21-10-2020
Thursday
22-10-2020
Friday
23-10-2020
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema

Administrationsenhed

Det Naturvidenskabelige Fakultet

Team hos Registrering & Legalitet

NAT

Anbefalede studieforløb

Profil Program Semester Periode
BA Centralt fag datalogi et-faglig særligt forløb for datamatikere - optag 1. september 2018, 2019 og 2020 Bachelor i datalogi | Odense 1 E20
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i farmaci | Odense 1 E20
BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1.september 2020 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 1 E20
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i biologi | Odense 1 E20
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i biologi | Odense 1 E20
BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2019 og 2020 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 1 E20
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E20
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E20
BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2020 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 1 E20
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E20
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E20
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2020 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E20
BA centralt fag i datalogi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i datalogi | Odense 1 E20
BA centralt fag i datalogi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i datalogi | Odense 1 E20
BA centralt fag i datalogi to-faglig med sidefag i matematik - optag 1. september 2020 Bachelor i datalogi | Odense 1 E20