MM555: Matematik for Biokemi og Molekylær Biologi, Biomedicin og Kemi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N300016112, N300016102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N300016101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 25-04-2019


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Indgangskrav

Kurset kan ikke følges af studerende, der har bestået FF502, FF506, MM536.

Dog kan dette kursus kun vælges, hvis det:

 1. indgår konstituerende på din uddannelse
 2. det står som specifik anbefaling til valgfri ECTS på det anbefalede studieforløb
 3. er del af en defineret overgangsordning for et kursus, du endnu ikke har afsluttet

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

 • Have kendskab til matematik svarende til gymnasialt A-niveau.
 • Kunne anvende de teknikker som dækkes på gymnasialt A-niveau i matematik.

Formål

Kurset har til formål at introducere den studerende til de centrale værktøjer fra matematisk analyse, som benyttes i uddannelsen i BMB, biomedicin og kemi og som vil blive anvendt i en faglig kontekst i senere kurser i studiet.

Disse værktøjer vil give den studerende de nødvendige matematiske færdigheder til i deres videre studier at

 1. Ræsonnere logisk og stringent.
 2. At forstå hvordan fysiske, kemiske og biologiske fænomener beskrives matematisk.
 3. Opstille matematiske modeller til beskrivelse af fænomener fra naturvidenskaberne.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til at forstå og opstille matematiske modeller.
 • Give kompetence til at udføre stringente ræsonnementer.
 • Give færdigheder i at argumenterer i en videnskabelig kontekst.
 • Give færdigheder i selvstændigt at arbejde med matematik.
 • Give viden om indledende matematisk analyse
 • Give viden om samspillet mellem matematikken og naturvidenskaberne.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Ræsonnere logisk og matematisk stringent.
 • Forstå og arbejde med de matematiske teorier der introduceres.
 • Opstille simple matematiske modeller for fænomener fra naturvidenskaberne.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Elementære funktioner.
 • Grænseværdier
 • Taylor-polynomier
 • Komplekse tal og polære koordinater
 • Differentiation og integration af funktioner af en variabel
 • Ekstremumsundersøgelser
 • Differentialligninger af første og anden orden
 • Funktioner af flere variable og partielle afledte

  Litteratur

  Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Efterår

  Udprøvninger

  Obligatoriske afleveringsopgaver

  EKA

  N300016112

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  2

  Eksamenselement b)

  Tidsmæssig placering

  Januar

  Udprøvninger

  Skriftlig eksamen

  EKA

  N300016102

  Censur

  Intern prøve, to eller flere bedømmere

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Varighed

  2 timer

  Hjælpemidler

  Alle almindelige hjælpemidler er tilladte fx lærebøger, egne noter, computerprogrammer som ikke benytter internettet m.v.  

  Internet er ikke tilladt. Du må dog gå ind på system DE-Digital Eksamen i forbindelse med udfyldelse af multiple choice testen. Noter fra kurset i itslearning, som du ønsker at anvende som hjælpemidler, skal downloades til din computer senest dagen før eksamenen. Under eksamenen må itslearning ikke anvendes. 

  ECTS-point

  3

  Vejledende antal undervisningstimer

  68 timer per semester

  Undervisningsform

  For at sætte de studerende i stand til at nå læringsmålene for kurset tilrettelægges undervisningen således, at der er 68 forelæsningstimer, holdtimer etc. på et semester.
  Disse undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 26
  • Træningsfase: Antal timer: 28
  • Studiefase: Antal timer: 14
  .I studiefasen forventes de studerende at:
  • Arbejde med de nye begreber.
  • Øge deres forståelse af de emner der dækkes ved forelæsningerne.
  • Løse relevante opgaver.

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  David Kyed dkyed@imada.sdu.dk Analyse

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Institut for Matematik og Datalogi (matematik)

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i kemi | Odense 1 E19
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i kemi | Odense 1 E20
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i kemi | Odense 1 E19
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i kemi | Odense 1 E20
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 1 E20
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 1 E19
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 1 E20
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 1 E19
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E23
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E20
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E24
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E23
  BA Centralt fag kemi et-faglig med specialisering i Medicinalkemi - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
  BA Centralt fag kemi et-faglig med specialisering i Medicinalkemi - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E23
  BA Centralt fag kemi et-faglig med specialisering i Medicinalkemi - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E24
  BA Centralt fag kemi et-faglig med specialisering i Medicinalkemi - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i kemi | Odense 1 E20
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i kemi | Odense 1 E19
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 1 E20
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 1 E19
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 1 E19
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 1 E20
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E23
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E20
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E24
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E23
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag i Datalogi - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag i Datalogi - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E23
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag i Datalogi - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E23
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag i Datalogi - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E24
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag i Datalogi - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
  BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E20
  BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E19
  BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E20
  BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E21
  BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E19
  BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E22
  BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E20
  BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E21
  BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E23
  BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E22
  BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E24
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E20
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E20
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E21
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E22
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E20
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E21
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E22
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E23
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E24
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E20
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E20
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E21
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E21
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E22
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E20
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2020 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E21
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2020 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E23
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2020 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E20
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2020 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E22
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E22
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E21
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E24
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E23
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E19
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E19
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E19
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E19
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 1 E20
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 1 E19
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag inden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 1 E20
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag inden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag inden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 1 E19
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E21
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E19
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E20
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E21
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E20
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i Biokemi og molekylær et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E19
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i Biokemi og molekylær med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E21
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i Biokemi og molekylær med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E19
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i Biokemi og molekylær med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E20
  Ikke længere gældende pr 31.august 2020 - BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E22
  Ikke længere gældende pr 31.august 2020 - BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E21
  Ikke længere gældende pr 31.august 2020 - BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E20
  Ikke længere gældende pr-BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
  Ikke længere gældende pr-BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E23
  Ikke længere gældende pr-BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
  Ikke længere gældende pr. 31.august 2021 BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E23
  Ikke længere gældende pr. 31.august 2021 BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
  Ikke længere gældende pr. BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
  Ikke længere gældende pr. BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
  Ikke længere gældende pr. BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E21
  BA Sidefag i kemi for centralt fag i Idræt og sundhed - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 5 E22
  BA Sidefag i kemi for centralt fag i Idræt og sundhed - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 5 E20
  BA Sidefag i kemi for centralt fag i Idræt og sundhed - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 5 E21
  BA Sidefag i kemi for centralt fag i Idræt og sundhed - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 5 E19
  BA Sidefag i kemi for centralt fag i Idræt og sundhed - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 5 E22
  BA Sidefag i kemi for centralt fag i Idræt og sundhed - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 5 E20
  BA Sidefag i kemi for centralt fag i Idræt og sundhed - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 5 E23
  BA Sidefag i kemi for centralt fag i Idræt og sundhed - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 5 E21
  BA Sidefag i kemi for centralt fag i Idræt og sundhed - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 5 E21
  BA Sidefag i kemi for centralt fag i Idræt og sundhed - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 5 E24
  BA Sidefag i kemi for centralt fag i Idræt og sundhed - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 5 E22
  BA Sidefag i kemi for centralt fag i Idræt og sundhed - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 5 E23
  BA Sidefag i kemi for centralt fag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2016, 2017 og 2018 Bachelor i kemi | Odense 5 E20
  BA Sidefag i kemi for centralt fag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 5 E21
  BA Sidefag i kemi for centralt fag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 5 E20
  BA Sidefag i kemi for centralt fag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 5 E22
  BA Sidefag i kemi for centralt fag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 5 E21
  BA Sidefag i kemi for centralt fag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 5 E19
  BA Sidefag i kemi for centralt fag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 5 E20
  BA Sidefag i kemi for centralt fag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 5 E21
  BA Sidefag i kemi for centralt fag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 5 E22
  BA Sidefag i kemi for centralt fag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 5 E23
  BA Sidefag i kemi for centralt fag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 5 E23
  BA Sidefag i kemi for centralt fag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 5 E21
  BA Sidefag i kemi for centralt fag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 5 E24
  BA Sidefag i kemi for centralt fag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 5 E22
  BA Sidefag i kemi for centralt fag udenfor naturvidenskab - optag 1. september 2016, 2017 og 2018 Bachelor i kemi | Odense 5 E19
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Sidefag i kemi for centralt fag udenfor naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 5 E19
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Sidefag i kemi for centralt fag udenfor naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 5 E20
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Sidefag i kemi for centralt fag udenfor naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 5 E21