MM549: Topologi og Kompleks Analyse

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N300050102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N300050101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 28-09-2020


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

N300039101(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at have kendskab til Matematisk analyse delen af MM533.

Formål

Topologiske egenskaber benyttes i de fleste matematiske discipliner, og
formålet med kurset er at videreudvikle og anvende de topologiske
begreber, som blev behandlet i matematisk og numerisk analyse (MM533) i
mere avancerede sammenhænge. Kurset har også til formål at give de
studerende et solidt kendskab til teorien for analytiske funktioner, som
vil sætte dem i stand til at anvende denne vigtige teori i såvel andre
dele af teoretisk og anvendt matematik som i fysiske problemstillinger.
Kurset
bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurserne Calculus og
Matematisk og numerisk analyse, og giver et fagligt grundlag for at
studere emnerne sandsynlighedsteori, Mål- integralteori og Banachrum og
Hilbert- og Banachrum, der er placeret senere i uddannelsen.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på:

 • at
  have en grundlæggende forståelse af teorien for Topologiske rum,
  Fuldstændige metriske rum, Funktionsrum, Normale topologiske rum og dens
  anvendelser.
 • at have en grundlæggende forståelse af teorien for analytiske funktioner og dens anvendelser
 • at være i stand til at anvende residueregning til beregning af mange vigtige typer af integraler
 • at kunne fremstille de vigtigste holomorfe funktioner i potensrækker og meromorfe funktioner i Laurentrækker

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • ved
  en skriftlig prøve, at anvende begreber og koncepter, indenfor kursets pensum, på konkrete matematiske eksempler.
 • formulere den skriftlige fremlæggelse i et korrekt matematisk sprog og argumentere for fundne resultaters korrekthed på en matematisk stringent måde.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 • Topologiske rum, inklusive konstruktionsmetoder og begreberne kontinuitet, kompakthed og sammenhæng.
 • Fuldstændige metriske rum.
 • Funktionsrum.
 • Normale topologiske rum.
 • Potensrækker
 • Analytiske funktioner
 • Cauchys integralsætning og integalformler
 • Algebraens fundamentalsætning
 • Fremstilling af analytiske funktioner ved Taylor- og Laurentrækker
 • Poler og nulpunkter. Residuesætningen og dens anvendelse til beregning af bestemte integraler

  Litteratur

  Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Juni

  Udprøvninger

  Skriftlig eksamen

  EKA

  N300050102

  Censur

  Ekstern prøve

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Varighed

  3 timer

  Hjælpemidler

  Hjælpemidler tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort i itslearning.

  ECTS-point

  10

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Vejledende antal undervisningstimer

  92 timer per semester

  Undervisningsform

  Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - 56 timer
  • Træningsfase: 36 timer
  • Studiefase: 20

  Introfasen vil introducere de generelle begreber og teorier og øvelsestimerne vil blive brugt til at få en dybere forståelse af disse gennem opgaver.
  Studiefasen benyttes til læsning af kursusmaterialet og forberedelse til ugentlige opgaver, individuelt eller i grupper.

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Jens Kaad kaad@imada.sdu.dk Institut for Matematik og Datalogi

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Institut for Matematik og Datalogi (matematik)

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode