MM543: Mål- integralteori og Banachrum

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N300037102, N300037112
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N300037101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 25-10-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

13017301(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 

Kurset samlæses med MM517 og MM548.
Kurset kan ikke følges af studerende, der har taget: MM517 Mål- og integralteori, eller MM514 Hilbert-og Banachrum.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Stoffet fra MM533 Matematisk og numerisk analyse (eller MM535 Topologi) samt MM505 Lineær algebra eller MM538 Algebra og lineær algebra eller MM540 Matematiske metoder for økonomi skal være kendt.

Formål

At indføre mål- og integralteori og moderne funktionalanalyse med
hovedvægt på Hilbert- og Banachrum. Kursets indhold danner desuden
grundlaget for den videregående sandsynlighedsteori. Kurset bygger oven
på den viden, der er erhvervet i kurset matematisk og numerisk analyse,
og giver et fagligt grundlag for at studere sandsynlighedsteori, der er
placeret senere i uddannelsen.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til håndtere komplekse situationer i studie.
 • Give færdigheder i:
  1. anvende tankegange og fagudtryk fra fagets grundlæggende discipliner.
  2. analysere og vurdere teoretiske og praktiske problemer med henblik på anvendelse af en egnet matematisk model
 • Give viden om:
  1. matematikkens grundlæggende vidensdannelse, teori og metoder.
  2. at kunne foretage analyser ved brug af matematiske metoder og forholde sig kritisk til videnskabelige teorier og modeller.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:
 • Benytte
  metoderne fra kurset til at løse konkrete problemstillinger, især hvad
  angår konvergessætninger for integral, Fubinis sætning og udregne
  Fourierrækker
 • Fremlægge formuleringer og beviser i ethvert af de emner, som figurerer på en på forhånd udleveret emneliste
 • Besvare supplerende spørgsmål fra lærer og censor omkring central begreber og resultater fra ovenstående emneliste
 • Beherske den grundlæggende teoridannelse i faget, herunder især strukturerne: sigma-algebra, målelighed, integral
 • Benytte metoderne fra kurset til at løse problemstillinger hvad angår mål og integration og Banachrum teori
 • Formulere den mundtlige og skriftlige fremlæggelse i et korrekt matematisk sprog

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
sigma-algebrær,
målelige afbildninger, mål og integration med hensyn til mål,
Lebeguesmålet på den reelle akse og på Rn, produktmål, Lp-rum,
Hilbertrum, Fourierrækker beskrevet ved Hilbertrumsteori,
projektionssætningen, indledende Banachrum teori, Radon-Nikodyms
sætning.

  Litteratur

  Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Obligatorisk opgave

  EKA

  N300037102

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  5

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Eksamenselement b)

  Tidsmæssig placering

  Juni

  Udprøvninger

  Mundtlig eksamen

  EKA

  N300037112

  Censur

  Ekstern prøve

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Varighed

  30 minutter

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  5

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Vejledende antal undervisningstimer

  84 timer per semester

  Undervisningsform

  På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - 56 timer
  • Træningsfase: 28 timer
  • Studiefase: 20 timer

  Undervisningsform:

  • Læsning af foreslået litteratur
  • Udarbejdelse af øvelser i studiegrupper

   Aktiviteter i studiefasen: Undervisningens omdrejningspunkter er interaktion og dialog. I
  introfasen introduceres og perspektiveres koncepter, teorier og
  modeller. I træningsfasen træner de studerende færdigheder og trænger
  dybere ned i det stof. I studiefasen får de studerende faglige,
  personlige og sociale erfaringer, der sætter dem i stand til at befæste
  og videreudvikle deres videnskabelige kompetencer. Der er fokus på
  fordybelse, forståelse og udvikling af samarbejdskompetencer.

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Wojciech Szymanski szymanski@imada.sdu.dk Institut for Matematik og Datalogi

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Institut for Matematik og Datalogi (matematik)

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode